Pages

Iskustva roditelja o procesu hranjenja djece s orofacijalnim rascjepima
Iskustva roditelja o procesu hranjenja djece s orofacijalnim rascjepima
Ivana Zglavnik
Orofacijalni rascjepi su urođeni nedostatak tkiva u gornjoj usni, alveolarnom grebenu i/ili nepcu (Knežević, 2014, 1) te predstavljaju najčešću prirođenu malformaciju lica i četvrtu malformaciju po učestalosti u djece (Kummer, 2013). Razlog njihovog nastanka još uvijek je nepoznat, no poznato je da nastaju narušavanjem urednog procesa orofacijalnog razvoja kao posljedice kombiniranog utjecaja endogenih i egzogenih čimbenika (Huljev-Frković, 2015). Rascijepljenost orofacijalnih...
Iskustva roditelja u postupku priopćavanja sumnje ili dijagnoze poremećaja iz spektra autizma
Iskustva roditelja u postupku priopćavanja sumnje ili dijagnoze poremećaja iz spektra autizma
Anamarija Jurin
Kao prvi važan faktor u procesu suočavanja roditelja s postavljenom dijagnozom poremećaja iz spektra autizma (PSA), ističe se upravo postupak priopćavanja dijagnoze. Cilj rada je bio ispitati iskustva roditelja u postupku priopćavanja sumnje ili dijagnoze PSA-a te prikazati povezanost zadovoljstva roditelja s obilježjima samog postupka – prostornim i vremenskim odrednicama, obilježjima verbalne i neverbalne komunikacije stručnjaka te dobivenim informacijama. U istraživanju...
Iskustvo obitelji djeteta s Downovim sindromom
Iskustvo obitelji djeteta s Downovim sindromom
Matea Jukić
Rođenje djeteta s teškoćama u razvoju, pa tako i s Downovim sindromom, kod roditelja i ostalih članova obitelji izaziva snažne emocionalne reakcije. Nove okolnosti utječu na život obitelji, a tijekom djetetova odrastanja sve je više novih izazova s kojima se suočavaju. Način nošenja sa situacijom u kojoj su se našli je jedinstven za svaku obitelj, ali i za pojedinog člana unutar obitelji. Različiti čimbenici na strani obitelji mogu olakšati prilagodbu i utjecati na...
Iskustvo roditeljstva autističnih majki
Iskustvo roditeljstva autističnih majki
Ana Marić
Suvremeni pogled na roditeljstvo odbacuje ideju roditeljstva kao jednosmjernog procesa te naglašava međuovisnost članova obitelji i šire okoline. Ističe se kako je uz utjecaj roditelja na dijete jednako važan i utjecaj djeteta na roditelja. Doživljaj i iskustvo roditeljstva određeni su, između ostaloga, karakteristikama roditelja i djeteta. Dosad se tek nekolicina istraživanja posvetila roditeljstvu autističnih osoba, odnosno majčinstvu autističnih žena uzimajući u obzir...
Iskustvo vršnjačkog nasilja kod učenika s lakim stupnjem intelektualnih teškoća
Iskustvo vršnjačkog nasilja kod učenika s lakim stupnjem intelektualnih teškoća
Iva Vuk
Problem vršnjačkog nasilja sve je prisutniji u školi. Poznato je da učenici s intelektualnim teškoćama zaostaju u razvoju socijalne kompetencije, da imaju teškoće u socijalnim interakcijama te bi mogli biti lake mete vršnjačkog nasilja. Istovremeno, deficiti socijalne kompetencije, učenike s lakim intelektualnim teškoćama čine sklonijima negativnoj interpretaciji tuđih namjera i ponašanja, zbog čega često, osim žrtve, postaju i zlostavljači. Cilj ovog rada je dobiti...
Ispitivanje fonološkog pamćenja fonološki sličnih riječi u djece osnovnoškolske dobi od prvog do četvrtog razreda
Ispitivanje fonološkog pamćenja fonološki sličnih riječi u djece osnovnoškolske dobi od prvog do četvrtog razreda
Iva Bašić
Fonološko pamćenje odnosno fonološka petlja ističe se kao jedna od kognitivnih funkcija koja je nužna za razvoj pismenosti i vještine čitanja. Upravo zbog njezine važnosti i utjecaja na razvoj ostalih vještina, u ovom radu ispitivala se uspješnost na zadatku fonološkog pamćenja u djece od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Istraživanje se temeljilo na audiosnimci liste od deset riječi, koje su ispitanici nakon završetka trebali ponoviti ovisno o tome koliko se...
Ispitivanje fonološkog pamćenja riječi u djece nižih razreda osnovne škole s obzirom na učestalost riječi i semantičku kategoriju
Ispitivanje fonološkog pamćenja riječi u djece nižih razreda osnovne škole s obzirom na učestalost riječi i semantičku kategoriju
Dorotea Gorupić
Fonološko pamćenje sastavnica je radnog pamćenja ključna za provedbu fonološkog rekodiranja i grafem-fonem pretvorbe. Dio je fonološke obrade, i kao takvo ima važnu ulogu u obradi pisanog i govornog jezika, čitanju, učenju novih riječi i razumijevanju. Poznato je kako djeca s bolje razvijenim fonološkim pamćenjem imaju bolje razvijene jezične vještine u odnosu na svoje vršnjake (Waring i sur., 2017). S obzirom na veliku ulogu fonološkog pamćenja u svakodnevnom...
Ispitivanje nekih jezično-govornih i oralno-motoričkih parametara u djece s kašnjenjem u jezično-govornom razvoju
Ispitivanje nekih jezično-govornih i oralno-motoričkih parametara u djece s kašnjenjem u jezično-govornom razvoju
Josipa Hostonski
Ishod razvoja kasnih govornika često je neizvjestan te se može razviti u nekoliko vrsta poremećaja. Neki od ishoda idiopatske etiologije kašnjenja mogu biti jezične teškoće ili govorno-motoričke teškoće, odnosno dječja govorna apraksija (DGA). Kako bi se uvidjele pojedine karakteristike tih poremećaja i omogućile spoznaje na temelju kojih bi se mogla napraviti diferencijalna dijagnostika, provedeno je istraživanje na 19 djece koja su bila kasni govornici u dobi od 2;6 godine, a...
Ispitivanje odnosa funkcionalnih teškoća slušanja i stupnjeva oštećenja sluha
Ispitivanje odnosa funkcionalnih teškoća slušanja i stupnjeva oštećenja sluha
Mihaela Gaća
Osjetilo sluha jedno je od 5 osjetila koje posjedujemo i koje ima veliku ulogu u razvoju i učenju, a njegovo oštećenje ima značajne posljedice na komunikaciju, socijalni i akademski život te emocionalna stanja pojedinca. Najvažnijim rizičnim faktorom za nastanak oštećenja sluha smatra se starenje (Moyer, 2012). Prema procjenama Svjetske Zdravstvene Organizacije (WHO, 2017; 2013) oštećenje sluha veće od 40 dB na boljem uhu ima 328 milijuna odraslih osoba. S obzirom da...
Ispitivanje razlike u vidnoj funkciji osjetljivosti na kontraste između djece predškolske dobi i osoba starije životne dobi
Ispitivanje razlike u vidnoj funkciji osjetljivosti na kontraste između djece predškolske dobi i osoba starije životne dobi
Petra Bašić
Razvoj vida se najbrže odvija tijekom prvih godina života. Kasnije se razvoj usporava i traje do puberteta. Starenjem organizma dolazi do promjene u organima pa tako i u onih vezanim za vid. Naime, prilikom zdravog starenja opadaju određene funkcije u vizualnom funkcioniranju te se samim time to odražava i na izvršavanje svakodnevnih aktivnosti u životu čovjeka. Jedan od važnih parametara pri procjeni vidnih funkcija o kojem se u razvoju neuroznanosti i fiziologije vidnog...
Ispitivanje razlike u vidnoj funkciji osjetljivosti na kontraste između djece predškolske dobi i osoba starije životne dobi
Ispitivanje razlike u vidnoj funkciji osjetljivosti na kontraste između djece predškolske dobi i osoba starije životne dobi
Petra Bašić
Razvoj vida se najbrže odvija tijekom prvih godina života. Kasnije se razvoj usporava i traje do puberteta. Starenjem organizma dolazi do promjene u organima pa tako i u onih vezanim za vid. Naime, prilikom zdravog starenja opadaju određene funkcije u vizualnom funkcioniranju te se samim time to odražava i na izvršavanje svakodnevnih aktivnosti u životu čovjeka. Jedan od važnih parametara pri procjeni vidnih funkcija o kojem se u razvoju neuroznanosti i fiziologije vidnog sustava sve...
Ispitivanje socijalno-emocionalnih kompetencija djece četiri godine nakon primjene PATHS-RASTEM programa
Ispitivanje socijalno-emocionalnih kompetencija djece četiri godine nakon primjene PATHS-RASTEM programa
Dora Škarica
PATHS (hrv. Promoviranje Alternativnih Strategija Mišljenja) je univerzalni program prevencije utemeljen na konstruktima socijalnog i emocionalnog učenja. Iako prvo namijenjen djeci s oštećenjima sluha, od svoga se nastanka 1980-ih godina proširio se na razne populacije djece i pokazao višestruku učinkovitost. Za hrvatske potrebe, prevedeno je i kulturološki prilagođeno prvih 56 lekcija te je poznat pod imenom PATHS – RASTEM program. Kako je za kvalitetnu implementaciju nužno...

Pages