Pages

Cyber kriminalitet u pandemiji korona virusa
Cyber kriminalitet u pandemiji korona virusa
Lea Popović
Ljudska je svakodnevica postala gotovo neodvojiva od interneta i tehnologije što je olakšalo brojne aspekte života, ali ujedno i stvorilo rizike za počinjenje kaznenih djela iz područja cyber kriminaliteta. Čovječanstvo se 2020. godine našlo u novoj situaciji s prvim globalnim zatvaranjima čiji je cilj bio zaštititi ljudsko zdravlje od bolesti COVID-19 zbog čega je uloga tehnologije i interneta postala još izraženija. Ciljevi rada bili su: 1) opisati cyber kriminalitet...
Darovitost i djeca s teškoćama u razvoju
Darovitost i djeca s teškoćama u razvoju
Jelena Tuđen Barić
Ovaj rad definira i ukratko opisuje kategorije razvojnih teškoća kojima se koristi područje odgoja i obrazovanja, kao i socio-emocionalni razvoj djece s teškoćama u razvoju. Također, u radu su navedene definicije darovitosti, osnovne sastavnice darovitosti, obilježja darovitih pojedinaca te definicija i obilježja darovite djece s teškoćama u razvoju. Cilj rada je ukazati na prisutnost darovite djece s teškoćama u razvoju, prikazati neke karakteristike darovite djece s Asperger...
Diferencijalna dijagnostika poremećaja glasa pomoću Indeksa jakosti disfonije - DSI
Diferencijalna dijagnostika poremećaja glasa pomoću Indeksa jakosti disfonije - DSI
Lucija Vincek
Indeks jakosti disfonije (DSI) je objektivni višeparametrijski mjerni instrument koji na temelju najviše frekvencije (F0-High), maksimalnog vremena fonacije (MPT), najnižeg intenziteta (I-Low) i jittera kvantificira promjene glasovne kvalitete. Koristi se kao sastavni dio cjelovite kliničke procjene, a njegov je značaj prepoznat ponajprije u dijagnostici, ali i praćenju pacijenata s poremećajima glasa. Cilj ovog istraživanja bio je odrediti Indeks jakosti disfonije kod osoba s...
Diferencijalna dijagnostika poremećaja tečnosti govora
Diferencijalna dijagnostika poremećaja tečnosti govora
Ana Andrijolić
Diferencijalna logopedska dijagnostika pretpostavlja prepoznavanje nekog poremećaja i njegovo razlučivanje od drugih poremećaja koji imaju neke zajedničke simptome (Sardelić i sur., 2001). U području poremećaja tečnosti govora, netečnosti predstavljaju zajednički simptom koji se može pojaviti kao dio kliničke slike različitih razvojnih i stečenih poremećaja kao što su razvojno mucanje, neurogeno mucanje, psihogeno mucanje, sindrom brzopletosti, afazija, dizartrija, apraksija,...
Diferencirano poučavanje u nastavi slovopisa
Diferencirano poučavanje u nastavi slovopisa
Lorena Pongračić
Početno pisanje temelj je daljnjeg obrazovanja, preduvjet za svladanja ostalih nastavnih predmeta (Mendeš, 2009). Slova hrvatske abecede obrađuju se u prvom razredu osnovne škole, jednu školsku godinu (Bežen, Budinski, 2013). Početkom školske godine 2014./2015. u nastavu prvih razreda osnovne škole uvedeno je standardno školsko pismo koje je namjenjeno poučavanju početnog čitanja i pisanja na hrvatskome jeziku. U prvom polugodištu obrađuje se formalno školsko pismo (tiskana...
Digitalna era logopedije: automatizacija mjera sintaktičke složenosti u  aplikaciji MultiDis
Digitalna era logopedije: automatizacija mjera sintaktičke složenosti u aplikaciji MultiDis
Anđela Elinor Kožul
Digitalizacija u logopediji predstavlja iduću stepenicu u modernizaciji i unapređenju pružanja logopedskih usluga. Područje jezične procjene zasad ne ispunjava svoj potencijal u tom vidu. No, metoda analize jezičnog uzorka otvara tu priliku. Ova metoda, uz standardizirane jezične testove, sve se više ističe kao važan dio sveobuhvatne jezične procjene. Upravo za ovu metodu razvijeni su računalni programi koji omogućuju bržu i pouzdanu provedbu. Međutim, oni su složeni i nisu...
Dijete s poremećajem iz spektra autizma i društvene igre-prihvatiti poraz
Dijete s poremećajem iz spektra autizma i društvene igre-prihvatiti poraz
Martina Brekalo
Igra je slobodna, prirođena, spontana dječja aktivnost, privatni oblik ponašanja u kojoj dijete izražava svoje potrebe, osjećaje, misli i poteškoće. Društvene igre imaju veliku ulogu u dječjem razvoju. One potiču koncentraciju, logičko mišljenje, komunikaciju, uče djecu slijediti pravila, donošenju odluka, pobjedi i porazu te potiču razvoj empatije koja je ključna za razvijanje zdravog odnosa s okolinom. Djeca s poremećajem iz spektra autizma (PSA) često pokazuju teškoće...
Disfagija i teškoće hranjenja kod djece s orofacijalnim rascjepima
Disfagija i teškoće hranjenja kod djece s orofacijalnim rascjepima
Lana Vidović
Orofacijalni rascjepi, odnosno rascjepi usne i/ili nepca, pripadaju skupini najčešćih prirođenih anomalija glave i vrata s incidencijom od 1 na 700 novorođene djece, a mogu se javiti izolirano ili u sklopu sindroma. Iako točan uzrok njihova nastanka nije poznat, obično se govori o multifaktorskoj etiologiji, odnosno kombinaciji genetičkih i okolišnih čimbenika. Osim što rascjepi imaju utjecaj na estetiku, djeca koja se rode s ovom malformacijom rizična su za nastanak različitih...
Disfagije i poremećaji hranjenja kod djece s orofacijalnim rascjepima
Disfagije i poremećaji hranjenja kod djece s orofacijalnim rascjepima
Barbara Augustinović
Rascjepi usne i/ili nepca najčešće su prirođene malformacije lica. Rascjep usne i/ili nepca čini 65% deformiteta glave i vrata, pojavljuje se kod svih populacija i etničkih skupina te svih socijalnih i ekonomskih slojeva (Jašić i sur., 2014). Razdvojenost kože, mišića, kostiju i hrskavica, estetski su i funkcionalni problem (Magdalenić-Meštrović i sur., 2005). Novorođenče s rascjepom vjerojatno će imati poteškoće pri hranjenju (Huljev Frković, 2015). Teškoće...
Disleksija i glazbeno obrazovanje
Disleksija i glazbeno obrazovanje
Barbara Palijan
Disleksija utječe na usvajanje vještina čitanja i pisanja, a posljedično na proces učenja, te na kraju i na samopouzdanje. Učenici s disleksijom se u obrazovnom sustavu školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke, te se zbog toga primjenjuju prilagodbe u načinu iznošenja informacija. Istraživanja su pokazala da su učenici s disleksijom nadareni i kreativni za glazbu, likovnu umjetnost i ples (Wolff i Lundberg, 2002; Cockroft i Hartgill, 2004; Chakravarty; 2009;...
Djeca bez pratnje
Djeca bez pratnje
Ana Veble
Prema Zakonu o meĎunarodnoj i privremenoj zaštiti, dijete bez pratnje je drţavljanin treće zemlje ili osoba bez drţavljanstva mlaĎa od osamnaest godina, koja je ušla u Republiku Hrvatsku bez pratnje odrasle osobe odgovorne za njega u smislu roditeljske skrbi, sukladno zakonodavstvu Republike Hrvatske. Riječ je o djeci koja putuju sama i potpuno nezaštićena, te ih njihova trenutna situacija često ispunjava strahom za vlastiti ţivot, ali i za ţivot njihovih obitelji s kojima u...
Djeca roditelja ovisnih o alkoholu
Djeca roditelja ovisnih o alkoholu
Vedrana Strmečki
Pretjerana konzumacija alkohola ima razarajući učinak i na pojedinca i na osobe u njegovoj okolini. Osoba ovisna o alkoholu u pravilu ne vodi brigu o obitelji, ne pruža prikladan odgoj djeci te zapušta svoje obaveze. Često se posebna pažnja pridaje središnjoj ulozi alkohola u obitelji, različitim načinima kako ovisnik o alkoholu narušava obiteljski život i različitim prilagodbama ostalih članova obitelji s ciljem da stabiliziraju obiteljski proces. Manje se pozornosti...

Pages