Pages

Društveno ekonomska dobrobit zapošljavanja osoba s invaliditetom za poduzeće
Društveno ekonomska dobrobit zapošljavanja osoba s invaliditetom za poduzeće
Lea Gruičić
Zapošljavanje osoba s invaliditetom regulirano je Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (proĉišćeni tekst zakona, NN 157/13, 152/14, 39/18). Unatoĉ postavljenom zakonskom okviru, osobe s invaliditetom suoĉavaju se s niţom stopom zaposlenosti (WHO, 2011), evidentnom razlikom u prosjeĉnoj plaći (Longhi, 2017; WHO, 2011), siromaštvom (WHO, 2011) te negativnim stavovima poslodavaca (Amir i sur., 2009 prema Burke i sur., 2013) u odnosu na osobe...
Društveno ekonomska i psihološka dobrobit zapošljavanja za osobe s invaliditetom
Društveno ekonomska i psihološka dobrobit zapošljavanja za osobe s invaliditetom
Tamara Božić-Žalac
Pravo na rad za osobe s invaliditetom prepoznato je Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom (UN, 2006) koju je i Republika Hrvatska (RH) ratificirala. U Republici Hrvatskoj prava osoba s invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i rad propisana su Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/14, 39/18). Unatoč zakonskoj regulativi, osobe s invaliditetom se suočavaju s brojnim preprekama pri zapošljavanju. Uzroke...
Društveno korisno učenje unutar sustava visokoškolskog obrazovanja
Društveno korisno učenje unutar sustava visokoškolskog obrazovanja
Jelena Stanisavljević
Doprinos sveučilišta društvenom razvoju danas se ogleda ne samo u domeni profesionalnog utjecaja na okruženje u kojem djeluje kroz temeljne akademske djelatnosti već i angažmana za povećanje kvalitete života sudionika lokalne zajednice. Da bi se to postiglo potrebno je ići korak dalje od klasičnog obrazovanja te poticati veću participaciju studenata u rješavanju problema lokalne zajednice. Metoda za postizanje ovog cilja široko je priznata diljem svijeta, a radi se o obrazovanju...
Društveno poduzetništvo i osobe oštećena vida - studija slučaja Udruga slijepih Zagreb
Društveno poduzetništvo i osobe oštećena vida - studija slučaja Udruga slijepih Zagreb
Valentina Badanjak
Osobe oštećena vida, kao i ostale skupine osoba s invaliditetom, suočavaju se s poteškoćama pri zapošljavanju na otvorenom tržištu rada. U vrijeme kada se država susreće s velikim izazovima, društveni poduzetnici vide priliku za pokretanje društvenih promjena reinvestirajući ostvareni profit u rješavanje nekog od problema s kojima se društvo suočava. U državama u kojima postoje problemi pri zapošljavanju određenih skupina društva, nije rijetkost da društvena poduzeća...
Društveno poduzetništvo kao model zapošljavanja osoba s invaliditetom
Društveno poduzetništvo kao model zapošljavanja osoba s invaliditetom
Marija Pavković
U ovom radu istraţuje se pojam društvenog poduzetništva koji se pojavljuje kao oblik poduzetništva kojemu nije cilj osobna korist ili maksimiziranje profita, nego usmjerenost na društvene vrijednosti. Predstavljene su njegove definicije, razvoj i širenje. Kao relativno novi pojam, još uvijek je podloţan propitivanju granica i utvrĊivanju sadrţaja. Društveni poduzetnici motivirani su prije svega stvaranjem društvenih promjena. Društveno poduzetništvo je usmjereno na potrebe...
Duhovnost kao čimbenik otpornosti
Duhovnost kao čimbenik otpornosti
Nikolina Nedeljković
Ovim radom definirat će se koncept otpornosti obitelji, te pojasniti uloga duhovnosti u istoj kao jednog od brojnih čimbenika koji utječu na jačanje i razvoj obiteljske zajednice. Posebna pozornost posvećena je oblicima duhovnosti u vidu jačanja samih članova obitelji i obitelji kao zajednice. Navedeni čimbenik jedan je od najmanje istraživanih u konceptu otpornosti obitelji. Naime, poimanje i prakticiranje duhovnosti različito je i subjektivno za svaku pojedinu obitelj...
Edukacijski program o samopregledu dojke kod učenica srednjih škola
Edukacijski program o samopregledu dojke kod učenica srednjih škola
Anđa Dedić
Tijekom života žensko tijelo prolazi kroz brojne fizičke promjene, od onih relativno prolaznih, čestih i benignih, pa sve do onih koje su prikrivene i nisu toliko očite, a mogu ukazivati na patološko stanje. U patološke promjene ubraja se rak dojke koji je najčešći rak kod žena u razvijenim zemljama. Sve češće se zloćudne promjene javljaju i kod mlađe populacije stoga je važno educirati upravo tu populaciju kako na vrijeme detektirati promjene i na taj način očuvati svoje...
Edukacijsko-rehabilitacijski postupci u okviru terapije pokretom i plesom-evaluacija programa u radu s djecom s autizmom
Edukacijsko-rehabilitacijski postupci u okviru terapije pokretom i plesom-evaluacija programa u radu s djecom s autizmom
Sara Beissmann
Terapija plesom i pokretom za osobe s autizmom može imati pozitivan utjecaj na izražavanje i povećanje repertoara ponašanja kod sudionika. Tehnika zrcaljenja kod osoba s autizmom može pozitivno djelovati na razvoj empatije, recipročne interakcije, komunikacije, svijesti o vlastitom tijelu, na smanjenje napetosti, smanjenje učestalosti nepoželjnih oblika ponašanja, ali i na razumijevanje tuđe perspektive. Cilj ovoga rada je usmjeren na vrednovanje procesa primjene terapije plesom...
Edukacijsko-rehabilitacijski pristup kod razvojnog poremećaja koordinacije
Edukacijsko-rehabilitacijski pristup kod razvojnog poremećaja koordinacije
Ana Lea Jurak
Razvojni poremećaj koordinacije definira se kao oštećenje motoričke koordinacije koje je dovoljno veliko da interferira sa svakodnevnim životnim aktivnostima i akademskim postignućima. Svakodnevne životne aktivnosti koje zahtijevaju motoričku koordinaciju procjenjuju se u odnosu na kronološku dob i inteligenciju, a njihov poremećaj može se manifestirati izrazitim kašnjenjem u postizanju motoričkih miljokaza poput puzanja, sjedenja ili hoda, čestim ispadanjem stvari,...
Eholalija kod djece s poremećajem iz spektra autizma
Eholalija kod djece s poremećajem iz spektra autizma
Dora Augustinović
Prema američkoj klasifikaciji DSM-5 poremećaj iz spektra autizma (PSA) dijagnosticira se prisustvom perzistentnih deficita u socijalnoj komunikaciji i socijalnim interakcijama te prisustvom ograničenih, repetitivnih obrazaca ponašanja, interesa ili aktivnosti. Prevalencija djece sa PSA-om u posljednjih je desetak godina u stalnom porastu. Podaci Američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti iz 2012. pokazuju da se jedno od 59 djece prepozna kao dijete sa PSA-om. Među kriterijima za...
Elementi kreativnih terapija u pružanju psihosocijalne podrške djeci oboljeloj od šećerne bolesti tip I
Elementi kreativnih terapija u pružanju psihosocijalne podrške djeci oboljeloj od šećerne bolesti tip I
Dora Milošević
Kritično razdoblje za djecu oboljelu od šećerne bolesti upravo je rana školska dob, kada se djeca na neki način odvajaju od roditelja, te započinje njihova samostalna briga o šećernoj bolesti i kontroli iste. Ciljevi ovog istraživačkog rada odnose se na provedbu i evaluaciju programa kreativnih terapija i njihovog utjecaja na dječje negativne osjećaje prema bolesti, viđenje samokontrole, strah te poboljšanje uspješnosti oboljele djece u socijalnim aspektima života. Također,...

Pages