Pages

Taktina grafika za osobe oštećena vida
Taktina grafika za osobe oštećena vida
Josipa Baneković
U stvaranju okruženja gdje svi imaju jednake mogućnosti, osobe s oštećenjima vida trebaju imati pristup istim informacijama kao i videće osobe. Kao alternativni medij, taktilna grafika je važan dio inkluzivnog dizajna i koristi se kako bi informacije bile dostupne u školama, uredima i javnim prostorima. Cilj ovog rada je prikazati dosadašnja saznanja o primjeni taktilne grafike u različitim aspektima života osoba s oštećenjem vida s naglaskom na primjenu u obrazovanju i...
Teorija uma i intervencija kod osoba s poremećajem iz spektra autizma
Teorija uma i intervencija kod osoba s poremećajem iz spektra autizma
Nada Paun
Unatoč značajnoj heterogenosti u prezentaciji simptoma, odstupanja u socijalnom funkcioniranju predstavljaju najveći izazov među osobama s poremećajem iz spektra autizma (PSA). Ove poteškoće povezane su s nedostacima u teoriji uma te često otežavaju osobama da budu uspješni članovi društva i mogu predstavljati vrlo ozbiljne izazove roditeljima, učiteljima i drugim stručnjacima. Posljednjih godina raste broj istraživanja usmjerenih na teoriju uma te su razvijeni načini...
Teorijske osnove primjene muzikoterapije kod poremećaja iz spektra autizma
Teorijske osnove primjene muzikoterapije kod poremećaja iz spektra autizma
Mirna Pavičić
Poremećaji iz spektra autizma (PSA) su skupina neurorazvojnih poremećaja koje karakteriziraju teškoće socijalne komunikacije i socijalne interakcije i ponavljajuće / stereotipno ponašanje, uključujući hiper- ili hiporeaktivnost na odreĎene osjete iz okoline. Cilj ovog preglednog rada bio je pojasniti teorijske osnove primjene muzikoterapije, odnosno dati uvid u temeljne procese kojima ta vrsta intervencije omogućuje ostvarivanje kognitivnih, komunikacijskih, perceptivno-motornih,...
Teorijski pristupi specifičnim anomijama
Teorijski pristupi specifičnim anomijama
Domagoj Pandžić
Anomija je pojam koji označava poremećaj u prizivanju riječi iz mentalnog leksikona (Grossman, 2014). Ovaj deficit je često prisutan u različitim vrstama afazija, ali nije isključivo vezan uz njih što znači da anomija dolazi i uz druge poremećaje koji nisu afazija. Ovaj diplomski rad će naglasak imati na specifične anomije odnosno anomije specifičnih semantičkih kategorija gdje je imenovanje u određenoj kategoriji potpuno narušeno, a u ostalim kategorijama nema...
Terapija igrom s djecom s poremećajem iz spektra autizma
Terapija igrom s djecom s poremećajem iz spektra autizma
Kristina Klišanin
Iako danas postoji mnogo terapija namijenjenih osobama s teškoćama, nedovoljno je razvijenih i dostupnih intervencija koje su usmjerene na pruţanje savjetodavne ili psihoterapijske podrške ovoj populaciji. Posebno je zabrinjavajuće i što takve intervencije nisu dostupne djeci i mladima s poremećajem iz spektra autizma koji su podloţniji problemima mentalnog zdravlja što zajedno s obiljeţjima primarne teškoće i nerazumijevanjem okoline značajno narušava kvalitetu njihovog...
Terapija poremećaja glasa kod djece
Terapija poremećaja glasa kod djece
Ana Ivanić
Terapija poremećaja glasa uključuje primjenu različitih postupaka s ciljem uklanjanja ili ublažavanja odstupanja u kvaliteti, visini i/ili glasnoći glasa. Poremećaji glasa kod djece najčešće nastaju uslijed zlouporabe i/ili krive, obično hiperfunkcionalne uporabe glasa, a njihova posljedica nerijetko su i različite organske promjene na glasnicama, poput vokalnih nodula. Odabiru terapijskih postupaka prethodi multidimenzionalna i sveobuhvatna procjena glasa i utjecaja poremećaja...
Terapija poremećaja glasa kod osoba s Parkinsonovom bolesti
Terapija poremećaja glasa kod osoba s Parkinsonovom bolesti
Tena Grah
Parkinsonova bolest je progresivna neurodegenerativna bolest koja nastaje propadanjem dopaminergičkih neurona u bazalnim ganglijima mozga. Pogađa 1-2% svjetske populacije starije od 60 godina. S obzirom na trendove starenja stanovništva u svijetu pa tako i u Hrvatskoj, očekuje se porast broja osoba s Parkinsonovom bolesti. Iako ovu bolest karakteriziraju primarni motorički simptomi, velika većina oboljelih razvija i poremećaj glasa i govora. Multidisciplinarni pristup terapiji stoga...
Terapija zrcalom u rehabilitaciji osoba nakon moždanog udara
Terapija zrcalom u rehabilitaciji osoba nakon moždanog udara
Mateja Babić
Otprilike 80% osoba nakon moždanog udara doživi hemiparezu, odnosno motorička oštećenja ekstremiteta jedne strane tijela. Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti učinke programa terapije zrcalom na motoričke funkcije gornjeg ekstremiteta kod jednog pacijenta s hemiparezom nakon moždanog udara. Pacijent je sudjelovao u terapiji zrcalom tijekom 6 dana, po 70 minuta dnevno. Funkcije gornjeg ekstremiteta su mjerene Box and Block Testom (BBT), Jebsen Hand Function Testom (JHFT) i...
Terapije potpomognute psima i njihov utjecaj na razinu stresa kod ljudi i pasa
Terapije potpomognute psima i njihov utjecaj na razinu stresa kod ljudi i pasa
Dina Legović
Sve je češće korištenje intervencija potpomognutih psima u radu s korisnicima raznih dobi i sposobnosti. Cilj ovog preglednog rada je dobiti uvid što su intervencije potpomognute psima te koji je njihov utjecaj na korisnike raznih dobnih skupina i teškoća. Rad će dati i kratki povijesni pregled korištenja pasa u poboljšanju kvalitete života korisnika te će prikazati neka od istraživanja koja pokazuju utjecaj psa na biopsihosocijalno stanje osobe. Također, osvrnut će se i na...
Terapijski pristupi  kod poremećaja slušnog procesiranja
Terapijski pristupi kod poremećaja slušnog procesiranja
Ana Vujić
Poremećaj slušnog procesiranja (PSP) se odnosi na perceptivne teškoće u obradi slušnih informacija u središnjem živčanom sustavu, koje se očituju slabom izvedbom u jednoj ili više vještina slušnog procesiranja. Osobe s PSP-om imaju uredan sluh, ali ne mogu čuti i razumjeti govorne zvukove, osobito u bučnom okruženju te postižu uredne rezultate na standardnim audiološkim testovima. Uzrok PSP-a nije točno utvrđen te se procjenjuje da zahvaća 2-5% dječje populacije. PSP...
Teškoće hranjenja i gutanja kod osoba s Parkinsonovom bolesti te njihov utjecaj na kvalitetu života
Teškoće hranjenja i gutanja kod osoba s Parkinsonovom bolesti te njihov utjecaj na kvalitetu života
Klara Kvesić
Parkinsonova bolest je jedna od najčešćih neurodegenerativnih bolesti koja je uzrokovana degeneracijom dopaminergičkih neurona u crnoj tvari. Tipična klinička slika uključuje tremor u mirovanju, rigiditet, bradikineziju, siromaštvo pokreta i posturalnu nestabilnost. Osim motoričkih simptoma, osobe s Parkinsonovom bolesti moraju se nositi i s nizom nemotoričkih simptoma koji uključuju poremećaje spavanja, senzorne i kognitivne disfunkcije, depresiju, teškoće pronalaženja...
Teškoće hranjenja i gutanja u prijevremeno rođene djece tijekom dojenačke dobi i povezanost teškoća hranjenja s kvalitetom života obitelji
Teškoće hranjenja i gutanja u prijevremeno rođene djece tijekom dojenačke dobi i povezanost teškoća hranjenja s kvalitetom života obitelji
Nikolina Devčić
Svjetska zdravstvena organizacija određuje prijevremeno rođenje kao rođenje prije navršenog 37. tjedna gestacije (WHO, 2018). WHO procjenjuje da se svake godine u svijetu rodi 15 milijuna prijevremeno rođene djece te taj broj pokazuje trend rasta. Napredak medicine i tehnologije omogućio je preživljavanje sve nezrelijoj prijevremeno rođenoj djeci, no to za posljedicu nerijetko ima mnoge teškoće u funkcioniranju koje predstavljaju izazov za cijelu obitelj. Procjenjuje se...

Pages