Pages

Iskustva braće i sestara osoba s poremećajem iz spektra autizma
Iskustva braće i sestara osoba s poremećajem iz spektra autizma
Iva Malenica
Poremećaj iz spektra autizma nalazi se unutar spektra složenih poremećaja karakteriziranih nedostacima u recipročnoj socijalnoj interakciji i komunikaciji uz prisutnost ograničenih, ponavljajućih i stereotipnih interesa i ponašanja. Život s osobom s poremećajem iz spektra autizma utječe na obitelj pa tako i na braću i sestre. Njihovo odrastanje uz brata/sestru s tom teškoćom često je značajno drugačije. Cilj provedenog kvalitativnog istraživanja bio je dobiti uvid u...
Iskustva i aspekti korištenja društvenih mreža kod adolescenata s intelektualnim teškoćama
Iskustva i aspekti korištenja društvenih mreža kod adolescenata s intelektualnim teškoćama
Hana Lukavečki
Društvene mreže pojavile su se devedesetih godina prošlog stoljeća, a popularnost im i danas sve više raste. Predstavljaju nov oblik komunikacije u virtualnom svijetu te znatno ubrzavaju prijenos željenih informacija. Tijekom godina su se mijenjale, nestajale iz upotrebe i nastajale brojne nove. U internetskom svijetu, najpopularnije su Facebook, Instagram, Whatsapp i Viber. Zauzimaju velik dio internetskog prostora i milijarde zadovoljnih korisnika potvrđuju njihove dobrobiti. Cilj...
Iskustva i perspektive o duhovnosti i prakticiranju vjere osoba s intelektualnim teškoćama
Iskustva i perspektive o duhovnosti i prakticiranju vjere osoba s intelektualnim teškoćama
Rahela Kočila
Nekim osobama s intelektualnim teškoćama je duhovnost i religioznost značajna dimenzija kvalitete življenja, a aktivno prakticiranje vjere doprinosi mnogim dobrobitima. Vjera im daje snagu, utjehu, oslonac i nadu u teškim trenucima. Osobe s intelektualnim teškoćama mogu, uz adekvatno pruženu individualnu podršku, aktivno sudjelovati u vjerskoj zajednici, poznavati načela vjerskog života te ostvariti svoj duhovni potencijal. Često osobe s intelektualnim teškoćama dobro poznaju...
Iskustva nastavnika glazbenih škola u radu s djecom s teškoćama
Iskustva nastavnika glazbenih škola u radu s djecom s teškoćama
Paula Tumir
Cilj ovoga rada bio je istražiti i iznijeti iskustva nastavnika osnovnih i srednjih glazbenih škola u njihovom radu s djecom s teškoćama, tj. ispitati jesu li i na koji su način pripremljeni za rad s djecom s teškoćama kroz fakultetsko obrazovanje, imaju li mogućnost stručnog usavršavanja po završetku studija u ovom području te imaju li u svom radu podršku stručnog suradnika. Istraživanje se sastojalo od kvantitativnog djela u kojem je sudjelovalo 27 nastavnika glazbenih...
Iskustva odgajatelja u primjeni biografske metode osobne životne priče u radu s djecom i mladima u izvanobiteljskoj skrbi
Iskustva odgajatelja u primjeni biografske metode osobne životne priče u radu s djecom i mladima u izvanobiteljskoj skrbi
Lucija Đurđek
Metoda osobne životne priče jedna je od biografskih metoda koje se mogu koristiti u radu s djecom i mladima u izvanobiteljskoj skrbi. Korištenje metode životne knjige donosi dobitke za djecu, stručnjaka kao i struku te unaprijeđenje prakse. Unatoč tome što je metoda životne knjige doživljava široku primjenu, kvaliteta i način njene provedbe značajno se razlikuju, jer ne postoje standardi za provedbu iste. Metoda životne knjige trenutno uživa ambivalentan status te nije...
Iskustva roditelja djece s teškoćama u razvoju te razvojnim i socijalnim rizicima vezanima uz  ranu intervenciju u Međimurskoj županiji
Iskustva roditelja djece s teškoćama u razvoju te razvojnim i socijalnim rizicima vezanima uz ranu intervenciju u Međimurskoj županiji
Marija Repalust
Ovim radom se želi prikazati perspektiva roditelja djece s razvojnim i socijalnim rizicima te teškoćama u razvoju o iskustvu podrške s obzirom na usluge rane intervencije u Međimurskoj županiji. U skladu s općim ciljem postavljeni su specifični ciljevi koji se ogledaju u istraživačkim pitanjima: iskustva podrške ranom intervencijom, trenutne potrebe obitelji i djeteta te očekivanja od buduće podrške. U istraživanju je korišten kvalitativan pristup prikupljanja i analize...
Iskustva roditelja o procesu hranjenja djece s orofacijalnim rascjepima
Iskustva roditelja o procesu hranjenja djece s orofacijalnim rascjepima
Ivana Zglavnik
Orofacijalni rascjepi su urođeni nedostatak tkiva u gornjoj usni, alveolarnom grebenu i/ili nepcu (Knežević, 2014, 1) te predstavljaju najčešću prirođenu malformaciju lica i četvrtu malformaciju po učestalosti u djece (Kummer, 2013). Razlog njihovog nastanka još uvijek je nepoznat, no poznato je da nastaju narušavanjem urednog procesa orofacijalnog razvoja kao posljedice kombiniranog utjecaja endogenih i egzogenih čimbenika (Huljev-Frković, 2015). Rascijepljenost orofacijalnih...
Iskustva roditelja u postupku priopćavanja sumnje ili dijagnoze poremećaja iz spektra autizma
Iskustva roditelja u postupku priopćavanja sumnje ili dijagnoze poremećaja iz spektra autizma
Anamarija Jurin
Kao prvi važan faktor u procesu suočavanja roditelja s postavljenom dijagnozom poremećaja iz spektra autizma (PSA), ističe se upravo postupak priopćavanja dijagnoze. Cilj rada je bio ispitati iskustva roditelja u postupku priopćavanja sumnje ili dijagnoze PSA-a te prikazati povezanost zadovoljstva roditelja s obilježjima samog postupka – prostornim i vremenskim odrednicama, obilježjima verbalne i neverbalne komunikacije stručnjaka te dobivenim informacijama. U istraživanju...
Iskustvo vršnjačkog nasilja kod učenika s lakim stupnjem intelektualnih teškoća
Iskustvo vršnjačkog nasilja kod učenika s lakim stupnjem intelektualnih teškoća
Iva Vuk
Problem vršnjačkog nasilja sve je prisutniji u školi. Poznato je da učenici s intelektualnim teškoćama zaostaju u razvoju socijalne kompetencije, da imaju teškoće u socijalnim interakcijama te bi mogli biti lake mete vršnjačkog nasilja. Istovremeno, deficiti socijalne kompetencije, učenike s lakim intelektualnim teškoćama čine sklonijima negativnoj interpretaciji tuđih namjera i ponašanja, zbog čega često, osim žrtve, postaju i zlostavljači. Cilj ovog rada je dobiti...
Ispitivanje nekih jezično-govornih i oralno-motoričkih parametara u djece s kašnjenjem u jezično-govornom razvoju
Ispitivanje nekih jezično-govornih i oralno-motoričkih parametara u djece s kašnjenjem u jezično-govornom razvoju
Josipa Hostonski
Ishod razvoja kasnih govornika često je neizvjestan te se može razviti u nekoliko vrsta poremećaja. Neki od ishoda idiopatske etiologije kašnjenja mogu biti jezične teškoće ili govorno-motoričke teškoće, odnosno dječja govorna apraksija (DGA). Kako bi se uvidjele pojedine karakteristike tih poremećaja i omogućile spoznaje na temelju kojih bi se mogla napraviti diferencijalna dijagnostika, provedeno je istraživanje na 19 djece koja su bila kasni govornici u dobi od 2;6 godine, a...
Ispitivanje odnosa funkcionalnih teškoća slušanja i stupnjeva oštećenja sluha
Ispitivanje odnosa funkcionalnih teškoća slušanja i stupnjeva oštećenja sluha
Mihaela Gaća
Osjetilo sluha jedno je od 5 osjetila koje posjedujemo i koje ima veliku ulogu u razvoju i učenju, a njegovo oštećenje ima značajne posljedice na komunikaciju, socijalni i akademski život te emocionalna stanja pojedinca. Najvažnijim rizičnim faktorom za nastanak oštećenja sluha smatra se starenje (Moyer, 2012). Prema procjenama Svjetske Zdravstvene Organizacije (WHO, 2017; 2013) oštećenje sluha veće od 40 dB na boljem uhu ima 328 milijuna odraslih osoba. S obzirom da...
Ispitivanje razlike u vidnoj funkciji osjetljivosti na kontraste između djece predškolske dobi i osoba starije životne dobi
Ispitivanje razlike u vidnoj funkciji osjetljivosti na kontraste između djece predškolske dobi i osoba starije životne dobi
Petra Bašić
Razvoj vida se najbrže odvija tijekom prvih godina života. Kasnije se razvoj usporava i traje do puberteta. Starenjem organizma dolazi do promjene u organima pa tako i u onih vezanim za vid. Naime, prilikom zdravog starenja opadaju određene funkcije u vizualnom funkcioniranju te se samim time to odražava i na izvršavanje svakodnevnih aktivnosti u životu čovjeka. Jedan od važnih parametara pri procjeni vidnih funkcija o kojem se u razvoju neuroznanosti i fiziologije vidnog sustava sve...

Pages