Pages

Usporedba rada i organizacija stručne podrške u obitelji između pružatelja usluga na području Republike Hrvatske
Usporedba rada i organizacija stručne podrške u obitelji između pružatelja usluga na području Republike Hrvatske
Tea Čivrag
Rana intervencija odnosi se na pravovremenu, sveobuhvatnu, koordiniranu i sustavnu podršku koja se pruža djeci s razvojnim odstupanjima ili djeci u riziku te njihovim obiteljima. Rana intervencija provodi se diljem mnogih zemalja svijeta te je svaka od pojedinih zemalja provodi u skladu sa svojim mogućnostima. Jedan od prepoznatih ranointerventnih programa je stručna podrška u obitelji čiji temelji su začeti u Sjedinjenim Američkim Državama i proširili su se na druge svjetske...
Usporedba rezultata primjene kriterijskog testa i roditeljskog testa probira na rana razvojna odstupanja
Usporedba rezultata primjene kriterijskog testa i roditeljskog testa probira na rana razvojna odstupanja
Karla Manzoni
Devedesetih godina prošlog stoljeća dolazi do velikih otkrića u području razvoja mozga. Naglašava se važnost prvih i ranih iskustava koji utječu na rast i razvoj neuroloških puteva (Kotulak , 1996, prema Shonkoff i Meisels, 2003). Upravo rani probir čini kratki i brzi test provjere dječjeg razvoja, a namijenjen je primjeni na čitavoj populaciji kako bi se pravovremeno otkrila djeca s mogućim odstupanjima u razvoju. Potrebno je uvesti i sustavni rani probir. Djeca u ranoj dobi...
Usporedba roditeljske procjene socijalno-emocionalnog i komunikacijskog razvoja djece s Downovim sindromom s procjenom stručnjaka
Usporedba roditeljske procjene socijalno-emocionalnog i komunikacijskog razvoja djece s Downovim sindromom s procjenom stručnjaka
Lorena Vučelić
Nakon rođenja djeteta s teškoćama u razvoju narušava se kvaliteta obiteljskog života, a pred roditelje se stavlja niz posebnih izazova i pitanja. Uloga roditelja i stručnjaka je u različitim prilikama procijeniti dječji razvoj te eventualna odstupanja čiju je granicu i postojanje ponekad teško odrediti. Dječji razvoj potrebno je pratiti sustavno i kontinuirano kako bi mogli sagledati cjelokupni kontekst koji se odnosi na dijete, prepoznati određena odstupanja od tipičnog razvoja...
Usporedba samoprocjene i objektivne procjene glasa kod glumaca
Usporedba samoprocjene i objektivne procjene glasa kod glumaca
Luka Alagić
Cilj ovoga diplomskog istraživačkog rada bio je ispitati kvalitetu glasa kazališnih glumaca te utvrditi povezanost samoprocjene i objektivne procjene vokalnog statusa. Ispitanici su bili akademski obrazovani glumci (n=37), a ispitivanje je provedeno na području grada Zagreba. Samoprocjena se sastojala od Indeksa vokalnih teškoća (VHI) te posebno sastavljenog Upitnika za samoprocjenu glasa kod glumaca. Objektivnu procjenu činila je akustička obrada i analiza fonacija glasa /a/ pomoću...
Usporedba samoprocjene slušne izvedbe korisnika slušnih pomagala s umjerenom i teškom nagluhošću
Usporedba samoprocjene slušne izvedbe korisnika slušnih pomagala s umjerenom i teškom nagluhošću
Kristina Burum
Cilj ovog rada bio je izvršiti usporedbu samoprocjene kvalitete slušanja korisnika slušnih pomagala s umjerenom i teškom nagluhošću, kako bi se stekao uvid u odnos stupnja oštećenja sluha i njegovih percipiranih posljedica te doživljaja koristi od slušnog pomagala. Upitnikom samoprocjene Profil ishoda rehabilitacije slušanja (PIRS) prikupljeni su podatci 36 sudionika podijeljenih u dvije skupine ovisno o kategoriji nagluhosti. Temeljem rezultata analize razlika u percipiranim...
Usporedba stručnjačke i roditeljske percepcije roditeljskog ponašanja i roditeljskog stres kod roditelja djece rane dobi urednog i rizičnog razvojnog obrasca
Usporedba stručnjačke i roditeljske percepcije roditeljskog ponašanja i roditeljskog stres kod roditelja djece rane dobi urednog i rizičnog razvojnog obrasca
Ana Hrkać
Rano djetinjstvo vrijeme je vrlo intenzivnog razvoja, a ključnu ulogu u stvaranju uvjeta za djetetov rast i razvoj imaju roditelji. Roditeljsko ponašanje se odnosi na roditeljsko vodstvo i pružanje podrške djetetovom razvoju te na postupke i aktivnosti koje roditelj ciljano provodi kako bi brinuo za dijete i zaštitio ga. Roditeljski stres je uznemirujući osjećaj prema sebi ili djetetu/djeci čiji se izvor nalazi u zahtjevima koji proizlaze iz roditeljske uloge. Cilj rada bio je...
Usporedba učestalosti razvoda braka roditelja djece s teškoćama i roditelja djece tipičnog razvoja
Usporedba učestalosti razvoda braka roditelja djece s teškoćama i roditelja djece tipičnog razvoja
Lara Bebić
Istraživanja o razvodima braka izvan Republike Hrvatske svrstavaju roditelje djece s teškoćama duž čitavoga kontinuuma: od povećanih rizika za razvod pa sve do manje vjerojatnosti za takav ishod. U okviru tih istraživanja, prisutnost djeteta s teškoćama možemo promatrati kao negativan, pozitivan ili neutralan čimbenik povezan s razvodom. Temeljem oprečnih rezultata tih istraživanja, ali i još neistraženom tematikom u Republici Hrvatskoj, postavljen je glavni cilj ovoga rada:...
Usporedba vizualnih problema djece s cerebralnim oštećenjem vida i disleksijom
Usporedba vizualnih problema djece s cerebralnim oštećenjem vida i disleksijom
Matea Luburić
Cerebralno oštećenje vida (CVI) uzrokovano neuro-oftalmološkim oštećenjima je tijekom posljednja dva desetljeća u porastu. CVI rezultat je perinatalnog oštećenja struktura i puteva vizualne obrade koji predstavlja jedan od najčešćih pojedinačnih uzroka dječjeg oštećenja vida i sljepoće u razvijenim zemljama, do čijeg porasta dolazi zbog napretka medicine, odnosno brige za novorođenu djecu. Lokalizacija i veličina nastale ozljede mozga utječu na razinu...
Usporedba čitanja odraslih s dijagnozom disleksije i odraslih osoba urednog jezično-govornog statusa
Usporedba čitanja odraslih s dijagnozom disleksije i odraslih osoba urednog jezično-govornog statusa
Matea Zrinjski
Disleksija je neurorazvojni poremećaj (DSM-5, 2014) čija su obilježja vidljiva tijekom cijelog života. Slika disleksije mijenja se s odrastanjem osobe te je uvjetovana jezikom i pismom zbog čega postoji potreba za istraživanjem disleksije u odrasloj dobi u različitim jezicima. U ovom su radu istražene razlike između skupine sudionika s dijagnozom disleksije i skupine sudionika urednog jezično-govornog statusa u vještinama čitanja naglas. Sudionici su ispitani na tri različita...
Usporedni prikaz metoda smanjenja štete u području ovisnosti o ilegalnim drogama u eruopskim zemljama
Usporedni prikaz metoda smanjenja štete u području ovisnosti o ilegalnim drogama u eruopskim zemljama
Petra Tuškan
Pristup smanjenja štete u području ovisnosti o ilegalnim drogama je danas prihvaćen u brojnim europskim zemljama. Učinkovit je pri smanjenju problema koji se javljaju kao posljedica konzumacije ilegalnih droga te omogućava ljudima pristup tretmanu ovisnosti o drogama. Prema podacima EMCDDA (2019), programi smanjenja štete se u Hrvatskoj provode od 1996., putem suradnje Ministarstva zdravstva, Hrvatskog Crvenog Križa te nevladinih organizacija. Usluge koje se pružaju su zamjena...
Usporedni prikaz općih metoda tretmana zatvorenika u zemljama Europske unije
Usporedni prikaz općih metoda tretmana zatvorenika u zemljama Europske unije
Tena Novak
Iako se metode tretmana zatvorenika razlikuju od države do države, postoji konsenzus oko korištenja općih metoda tretmana koje se odnose na rad, obrazovanje i slobodno vrijeme zatvorenika. Ciljevi ovog rada su načiniti usporednu analizu formalnih dokumenata koji oblikuju opće metode tretmana u zemljama Europske Unije te dati prikaz primjera dobre prakse u provođenju. Svrha ovog rada je kritička analiza rezultata poredbe i primjera dobre prakse te formiranje prijedloga za unapređenje...
Usvajanje korištenja asistivne tehnologije kod djeteta s višestrukim teškoćama
Usvajanje korištenja asistivne tehnologije kod djeteta s višestrukim teškoćama
Ivana Vinceković
Asistivna tehnologija predstavlja različite oblike opreme, programa ili proizvoda koji se koriste za povećanje, održavanje ili poboljšanje funkcionalnih sposobnosti osoba s teškoćama. Za djecu s višestrukim teškoćama korištenje asistivne tehnologije predstavlja mogućnost uključivanja u različite aktivnosti, a posljedično poboljšanje kvalitete života. Cilj ovog rada je prikazati primjer usvajanja korištenja asistivne tehnologije kod djeteta s višestrukim teškoćama u...

Pages