diplomski rad
Iskustvo vršnjačkog nasilja kod učenika s lakim stupnjem intelektualnih teškoća

Iva Vuk (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet