Paginacija

Individualne i socijalne odrednice vjerovanja u teorije zavjere
Individualne i socijalne odrednice vjerovanja u teorije zavjere
Valerija Madjar
Pandemija virusa COVID-19 preplavila je ljude diljem svijeta brojnim neprovjerenim, pseudoznanstvenim i uznemirujućim informacijama i potaknula razvoj brojnih specifičnih teorija zavjera. Utjecajni svjetski događaji predstavljaju plodno tlo za teorije zavjere koje pojedincima pružaju pojednostavljena objašnjenja kompleksnih situacija. Iako su teorije zavjere uobičajena pojava među populacijom u različitim kulturama i prisutne su kroz čitavu povijest čovječanstva, neki...
Individualni zaštitni čimbenici i korištenje psihoaktivnih tvari adolescenata grada Zagreba
Individualni zaštitni čimbenici i korištenje psihoaktivnih tvari adolescenata grada Zagreba
Barbara Perković
Temeljni cilj ovog diplomskog rada je utvrditi opseg zlouporabe psihoaktivnih tvari kod srednjoškolaca u gradu Zagrebu te navedeno dovesti u odnos s čimbenicima individualne otpornosti. Specifični ciljevi rada su istražiti postoje li razlike u učestalosti konzumiranja psihoaktivnih tvari kod srednjoškolaca u gradu Zagrebu s obzirom na zastupljenost čimbenika individualne otpornosti. Ovo istraživanje je provedeno u razdoblju od listopada do studenog 2017. godine u Zagrebu u...
Informacijsko-komunikacijska tehnologija u logopedskoj terapiji afazija
Informacijsko-komunikacijska tehnologija u logopedskoj terapiji afazija
Ida Posavec
Afazija je stečeni jezični poremećaj nastao kao posljedica oštećenja mozga, najčešće nakon pretrpljenog moždanog udara. Osim na području jezika, dodatne teškoće mogu biti prisutne i u govoru, čitanju i pisanju. Ovisno o tipu i težini afazije te pridruženim poremećajima, javljaju se raznolike poteškoće u komunikacijskim situacijama što često dovodi do društvene izolacije osoba s afazijom. U logopedskoj terapiji afazija postoje mnogi pristupi, a posljednjih godina...
Informiranost audiologa, otorinolaringologa i pedijatara o ranoj intervenciji kod djece s oštećenjem sluha
Informiranost audiologa, otorinolaringologa i pedijatara o ranoj intervenciji kod djece s oštećenjem sluha
Martina Šarić
Oštećenje sluha najčešći je senzorni poremećaj, a rano oštećenje sluha često ima negativan utjecaj na razvoj komunikacije, jezika i govora te psihosocijalni razvoj djeteta. Rana detekcija, identifikacija i (re)habilitacija ključne su kako bi se ovaj negativan utjecaj oštećenja sluha umanjio. Dijete je potrebno uključiti u program rane intervencije, koji se definira se kao proces pružanja širokog spektra usluga i podrške djeci i njihovim obiteljima. Preduvjeti za kvalitetnu...
Informiranost djece o mucanju
Informiranost djece o mucanju
Paula Tepuš
Mucanje je poremećaj tečnosti govora za koji ne postoji jedinstvena definicija. Zbog svoje višedimenzionalnosti se različito očituje kod svakog pojedinca te postoji široki spektar uzroka, simptoma (govornih i negovornih) te vrsta terapija. Iako se javlja kod djece i odraslih, češći je u dječjoj dobi. Zbog toga je bitno informirati o mucanju djecu koja ne mucaju, kako bi mogla bolje razumjeti i prihvatiti svoje vršnjake koji mucaju. Danas nisu dostupna brojna istraživanja na ovu...
Informiranost glazbenika o oblicima zaštite sluha i mogućim rizicima za oštećenje sluha
Informiranost glazbenika o oblicima zaštite sluha i mogućim rizicima za oštećenje sluha
Angela Peršun
Stečeno oštećenje sluha jedno je od najčešćih kroničnih stanja odraslih i starijih osoba koje nastaje kao posljedica različitih stanja, pri čemu su vodeći uzroci starenje (prezbiakuzija) i izloženost buci. Oštećenje sluha izazvano bukom oštećenje je osjetljivih struktura unutarnjeg uha koje reagiraju na podražaj uzrokovan izlaganjem glasnom zvuku, koje rezultira zamjedbenim tipom nagluhosti s karakterističnim pomakom praga sluha na frekvencijama između 3000 Hz i...
Informiranost i stavovi djelatnika domova za starije i nemoćne o posljedicama oštećenja sluha i rehabilitaciji slušanja
Informiranost i stavovi djelatnika domova za starije i nemoćne o posljedicama oštećenja sluha i rehabilitaciji slušanja
Ema Malešević
Oštećenje sluha prepoznato je kao jedno od najznačajnijih tereta bolesti na globalnoj razini te kao takvo utječe na pojedinca, njegovu obitelj, mrežu poznanika, zdravstveni sustav i cjelokupnu ekonomiju. Velik dio populacije u riziku za stjecanje oštećenja sluha korisnici su domova za starije i nemoćne koji predstavljaju nepoticajno, a zahtjevno komunikacijsko okruženje zbog izrazite pozadinske buke. S obzirom na važnost komunikacije za kvalitetu života, može se sumnjati da su...
Informiranost i stavovi odgojitelja i učitelja osnovnih škola o inkluziji djece s oštećenjem sluha
Informiranost i stavovi odgojitelja i učitelja osnovnih škola o inkluziji djece s oštećenjem sluha
Valerija Hranić
Oštećenje sluha razmjerno je često oštećenje u općoj populaciji gdje se na 1000 novorođenčadi rađa najmanje jedno do troje s prirođenim oštećenjem sluha. Pojaviti se može prije rođenja, za vrijeme poroda ili nakon rođenja. Od toga, 60% oštećenja nastaje u prenatalnom razdoblju. Djeca s oštećenjem sluha, za razliku od čujuće djece, imaju ograničenu mogućnost spontanog usvajanja informacija, što se odražava na njihov fond praktičnog znanja koja su potrebna...
Informiranost i stavovi odraslih i starijih osoba o teškoćama slušanja i mogućnostima rehabilitacije
Informiranost i stavovi odraslih i starijih osoba o teškoćama slušanja i mogućnostima rehabilitacije
Anita Holjevac
Oštećenje sluha je najčešća senzorička te jedna od najčešćih kroničnih teškoća odrasle i starije populacije. Čak jedna trećina osoba starijih od 65 godina ima neki oblik oštećenja sluha, a s obzirom na starenje populacije, pretpostavlja se porast broja osoba sa stečenim oštećenjem sluha. Znanja opće populacije o samom oštećenju te o rehabilitacijskim opcijama često su nedostatna i iskrivljena, a stavovi o osobama sa stečenim oštećenjem sluha negativni. Stoga je cilj...
Informiranost javnosti o logopedskoj djelatnosti
Informiranost javnosti o logopedskoj djelatnosti
Dora Pribanić
Logopedija je djelatnost koja podrazumijeva prevenciju, probir, procjenu, dijagnostiku, terapiju, savjetovanje i znanstveno istraživanje poremećaja komunikacije i gutanja osoba svih životnih dobi. To je mlada i brzo razvijajuća znanost koja se neprestano mijenja, a poseban se naglasak u suvremenoj logopediji stavlja na prevenciju i ranu intervenciju. Budući da nedostaje istraživanja u Hrvatskoj i svijetu na temu informiranosti javnosti o logopedskoj djelatnosti, provedeno je...
Informiranost obitelji o radu logopeda s osobama s Alzheimerovom bolesti
Informiranost obitelji o radu logopeda s osobama s Alzheimerovom bolesti
Mia Hrboka
Unatoč prepoznatoj važnosti kvalitetne i efikasne komunikacije kao jednog od najvažnijih čimbenika povezanih sa starenjem, jako mali broj logopeda bavi se upravo komunikacijom osoba starije životne dobi s prisutnim kroničnim i progresivnim teškoćama. Budući da intervencijske metode poticanja komunikacije, jezika i govora mogu značajno utjecati na kvalitetu života osoba starije životne dobi, uključujući i osobe s demencijom, uloga logopeda nikako nije zanemariva. Jedan od...
Informiranost pacijenata Klinike za očne bolesti, KBC-a Sestre milosrdnice o glaukomu
Informiranost pacijenata Klinike za očne bolesti, KBC-a Sestre milosrdnice o glaukomu
Andrea Tomašević
Glaukom je nakon katarakte, drugi po učestalosti uzročnik sljepoće u svijetu i zahvaća oko 70 milijuna ljudi. Javlja se kod svih dobnih skupina, uključujući i djecu, ali najviše u starijih osoba. Svrha ovog istraživanja bila je provjeriti koliko su o glaukomu informirane osobe koje već neko vrijeme boluju od glaukoma i utječe li dob, spol, obrazovanje i obiteljska anamneza na bolje poznavanje glaukoma. U istraživanju je sudjelovalo 170 osoba, pacijenata Kabineta za glaukom, KBC-a...

Paginacija