Paginacija

Iskustva braće i sestara osoba s poremećajem iz spektra autizma
Iskustva braće i sestara osoba s poremećajem iz spektra autizma
Iva Malenica
Poremećaj iz spektra autizma nalazi se unutar spektra složenih poremećaja karakteriziranih nedostacima u recipročnoj socijalnoj interakciji i komunikaciji uz prisutnost ograničenih, ponavljajućih i stereotipnih interesa i ponašanja. Život s osobom s poremećajem iz spektra autizma utječe na obitelj pa tako i na braću i sestre. Njihovo odrastanje uz brata/sestru s tom teškoćom često je značajno drugačije. Cilj provedenog kvalitativnog istraživanja bio je dobiti uvid u...
Iskustva fokus osobe i članova kruga podrške u osobno usmjerenom planiranju po MAPS modelu
Iskustva fokus osobe i članova kruga podrške u osobno usmjerenom planiranju po MAPS modelu
Valentina Nedeljko
Ovim radom želi se dobiti uvid u doživljaje osobno usmjerenog planiranja iz perspektive samih sudionika planiranja – fokus osobe i članova kruga podrške, kao i uvid u dobrobiti i mogućnosti primjene osobno usmjerenog planiranja u sredini sudionika. Uz to, ovim radom želi se promovirati primjena osobno usmjerenog pristupa u edukacijskorehabilitacijskom radu s osobama s intelektualnim teškoćama u lokalnoj sredini sudionika istraživanja, ali i na nacionalnoj razini. Najprije...
Iskustva i aspekti korištenja društvenih mreža kod adolescenata s intelektualnim teškoćama
Iskustva i aspekti korištenja društvenih mreža kod adolescenata s intelektualnim teškoćama
Hana Lukavečki
Društvene mreže pojavile su se devedesetih godina prošlog stoljeća, a popularnost im i danas sve više raste. Predstavljaju nov oblik komunikacije u virtualnom svijetu te znatno ubrzavaju prijenos željenih informacija. Tijekom godina su se mijenjale, nestajale iz upotrebe i nastajale brojne nove. U internetskom svijetu, najpopularnije su Facebook, Instagram, Whatsapp i Viber. Zauzimaju velik dio internetskog prostora i milijarde zadovoljnih korisnika potvrđuju njihove dobrobiti. Cilj...
Iskustva i perspektive o duhovnosti i prakticiranju vjere osoba s intelektualnim teškoćama
Iskustva i perspektive o duhovnosti i prakticiranju vjere osoba s intelektualnim teškoćama
Rahela Kočila
Nekim osobama s intelektualnim teškoćama je duhovnost i religioznost značajna dimenzija kvalitete življenja, a aktivno prakticiranje vjere doprinosi mnogim dobrobitima. Vjera im daje snagu, utjehu, oslonac i nadu u teškim trenucima. Osobe s intelektualnim teškoćama mogu, uz adekvatno pruženu individualnu podršku, aktivno sudjelovati u vjerskoj zajednici, poznavati načela vjerskog života te ostvariti svoj duhovni potencijal. Često osobe s intelektualnim teškoćama dobro poznaju...
Iskustva majki djece s kroničnim bolestima bubrega o značaju učestalih hospitalizacija njihove djece
Iskustva majki djece s kroničnim bolestima bubrega o značaju učestalih hospitalizacija njihove djece
Lucia Ćorić
Hospitalizacije kod dječje populacije mogu predstavljati značajan stres i šok uz intenzivne osjećaje tuge, straha, ali i ljutnje zbog odvojenosti od obitelji i svakodnevnog okruženja. Ovisno o dobi, djeca različito reagiraju na ostanak u bolnici te općenito novonastalu situaciju vezanu za njihovo zdravstveno stanje. Neka djeca hospitalizaciju mogu doživjeti kao kaznu te razviti i osjećaj krivnje misleći da su svojim ponašanjem i postupcima tome pridonijeli. Upravo zbog svega...
Iskustva nastavnika glazbenih škola u radu s djecom s teškoćama
Iskustva nastavnika glazbenih škola u radu s djecom s teškoćama
Paula Tumir
Cilj ovoga rada bio je istražiti i iznijeti iskustva nastavnika osnovnih i srednjih glazbenih škola u njihovom radu s djecom s teškoćama, tj. ispitati jesu li i na koji su način pripremljeni za rad s djecom s teškoćama kroz fakultetsko obrazovanje, imaju li mogućnost stručnog usavršavanja po završetku studija u ovom području te imaju li u svom radu podršku stručnog suradnika. Istraživanje se sastojalo od kvantitativnog djela u kojem je sudjelovalo 27 nastavnika glazbenih...
Iskustva obitelji djece s Dravet sindromom
Iskustva obitelji djece s Dravet sindromom
Marta Ćuruvija
Cilj ovog istraživanja bio je dobiti uvid u iskustva obitelji djece s Dravet sindromom u Republici Hrvatskoj odnosno podatke o djetetu i njegovoj dijagnozi, informacije o kvaliteti i kvantiteti komunikacije roditelja sa stručnjacima, njihovo zadovoljstvo uslugama zdravstvene i socijalne skrbi, izazove roditeljstva, podršku uže i šire okoline te kvantitetu i vrstu zajedničkog vremena provedenog s djetetom. Dobivenim uvidom omogućeno je prepoznavanje i bolje razumijevanje...
Iskustva odgajatelja u primjeni biografske metode osobne životne priče u radu s djecom i mladima u izvanobiteljskoj skrbi
Iskustva odgajatelja u primjeni biografske metode osobne životne priče u radu s djecom i mladima u izvanobiteljskoj skrbi
Lucija Đurđek
Metoda osobne životne priče jedna je od biografskih metoda koje se mogu koristiti u radu s djecom i mladima u izvanobiteljskoj skrbi. Korištenje metode životne knjige donosi dobitke za djecu, stručnjaka kao i struku te unaprijeđenje prakse. Unatoč tome što je metoda životne knjige doživljava široku primjenu, kvaliteta i način njene provedbe značajno se razlikuju, jer ne postoje standardi za provedbu iste. Metoda životne knjige trenutno uživa ambivalentan status te nije...
Iskustva roditelja djece s teškoćama u razvoju te razvojnim i socijalnim rizicima vezanima uz  ranu intervenciju u Međimurskoj županiji
Iskustva roditelja djece s teškoćama u razvoju te razvojnim i socijalnim rizicima vezanima uz ranu intervenciju u Međimurskoj županiji
Marija Repalust
Ovim radom se želi prikazati perspektiva roditelja djece s razvojnim i socijalnim rizicima te teškoćama u razvoju o iskustvu podrške s obzirom na usluge rane intervencije u Međimurskoj županiji. U skladu s općim ciljem postavljeni su specifični ciljevi koji se ogledaju u istraživačkim pitanjima: iskustva podrške ranom intervencijom, trenutne potrebe obitelji i djeteta te očekivanja od buduće podrške. U istraživanju je korišten kvalitativan pristup prikupljanja i analize...
Iskustva roditelja o procesu hranjenja djece s orofacijalnim rascjepima
Iskustva roditelja o procesu hranjenja djece s orofacijalnim rascjepima
Ivana Zglavnik
Orofacijalni rascjepi su urođeni nedostatak tkiva u gornjoj usni, alveolarnom grebenu i/ili nepcu (Knežević, 2014, 1) te predstavljaju najčešću prirođenu malformaciju lica i četvrtu malformaciju po učestalosti u djece (Kummer, 2013). Razlog njihovog nastanka još uvijek je nepoznat, no poznato je da nastaju narušavanjem urednog procesa orofacijalnog razvoja kao posljedice kombiniranog utjecaja endogenih i egzogenih čimbenika (Huljev-Frković, 2015). Rascijepljenost orofacijalnih...
Iskustva roditelja u postupku priopćavanja sumnje ili dijagnoze poremećaja iz spektra autizma
Iskustva roditelja u postupku priopćavanja sumnje ili dijagnoze poremećaja iz spektra autizma
Anamarija Jurin
Kao prvi važan faktor u procesu suočavanja roditelja s postavljenom dijagnozom poremećaja iz spektra autizma (PSA), ističe se upravo postupak priopćavanja dijagnoze. Cilj rada je bio ispitati iskustva roditelja u postupku priopćavanja sumnje ili dijagnoze PSA-a te prikazati povezanost zadovoljstva roditelja s obilježjima samog postupka – prostornim i vremenskim odrednicama, obilježjima verbalne i neverbalne komunikacije stručnjaka te dobivenim informacijama. U istraživanju...
Iskustvo obitelji djeteta s Downovim sindromom
Iskustvo obitelji djeteta s Downovim sindromom
Matea Jukić
Rođenje djeteta s teškoćama u razvoju, pa tako i s Downovim sindromom, kod roditelja i ostalih članova obitelji izaziva snažne emocionalne reakcije. Nove okolnosti utječu na život obitelji, a tijekom djetetova odrastanja sve je više novih izazova s kojima se suočavaju. Način nošenja sa situacijom u kojoj su se našli je jedinstven za svaku obitelj, ali i za pojedinog člana unutar obitelji. Različiti čimbenici na strani obitelji mogu olakšati prilagodbu i utjecati na...

Paginacija