Paginacija

Kvaliteta glasa i životne navike sportskih trenera
Kvaliteta glasa i životne navike sportskih trenera
Anđela Bučević
Cilj ovog diplomskog rada bio je objektivnim metodama ispitati kvalitetu glasa sportskih trenera te njihove životne navike koje utječu na glas. Ispitanici su bili treneri i trenerice s područja grada Zagreba (n=28). Ispitivanje se sastojalo od snimanja fonacije vokala /a/ prije i poslije treninga te ispunjavanja Upitnika o životnim navikama. Akustička analiza fonacije napravljena je pomoću PRAAT Programa. Mjerene akustičke vrijednosti bile su fundamentalna frekvencija, njene minimalne...
Kvaliteta inkluzije osoba s invaliditetom na radnom mjestu u gradovima Zagreb, Split i Rijeka
Kvaliteta inkluzije osoba s invaliditetom na radnom mjestu u gradovima Zagreb, Split i Rijeka
Patricia Franolić
Dosadašnja istraživanja pokazala su da prihvaćenost zaposlenika na radnom mjestu pozitivno utječe na njihovu produktivnost i zadovoljstvo poslom, što u konačnici rezultira lakšim zadržavanjem zaposlenja (Rollins, Bondb, Jonesc, Kukulad, Collinse, 2011). U Republici Hrvatskom početkom 21. stoljeća donosi se zakonska regulativa koja potiče i uređuje područje zapošljavanja osoba s invaliditetom. Da bi njihovo zadržavanje zaposlenja bilo što uspješnije, potrebno je osigurati...
Kvaliteta interakcija majke - dojenčeta tijekom aktivnosti hranjenja i slobodne igre
Kvaliteta interakcija majke - dojenčeta tijekom aktivnosti hranjenja i slobodne igre
Helena Čović
Uvid u normalne razvojne i interaktivne obrasce, ali i otkrivanje problema interakcije u dojenčadi omogućava nam procjena odnosa roditelj - dijete kao cjeline. U svrhu uočavanja poremećaja, istraživanja potvrđuju važnost vrednovanja kvalitete interakcije majka – dijete tijekom hranjenja ili igre s određenim instrumentima procjene. Poremećaji koji u pozadini imaju probleme interakcije se često previde ili se za njih ne postavi točna dijagnoza, a doživljaje roditelja prilikom...
Kvaliteta nemedicinskih usluga za hospitaliziranu djecu i njihove obitelji
Kvaliteta nemedicinskih usluga za hospitaliziranu djecu i njihove obitelji
Kristina Josipović
Svjetska zdravstvena organizacija navodi osam standarda poboljšanja kvalitete skrbi za djecu unutar zdravstvenih ustanova. Među standardima se nalazi: korištenje prakse utemeljene na dokazima, djelotvoran informacijski sustav zdravstva, funkcioniranje modela upućivanja, smisleno sudjelovanje i učinkovita komunikacija, zaštita, poštivanje i ostvarivanje dječjih prava, obrazovna, psihološka i emocionalna podrška, motivirani, empatični i kompetentni zaposlenici te fizički resursi...
Kvaliteta odnosa obitelji u kojoj roditelji imaju oštećenje vida
Kvaliteta odnosa obitelji u kojoj roditelji imaju oštećenje vida
Ivana Jarček
Cilj ovog istraživanja je opisati obiteljske odnose u obitelji u kojoj oba roditelja imaju oštećenje vida na tri razine: partnerski odnosi, odnosi roditelj-dijete te odnosi braće i sestara.Uz kvalitetu obiteljskih odnosa, u radu će fokus biti stavljen i na mehanizme suočavanja sa stresom koji doprinose uspostavljanju obiteljske ravnoteže i razvoju povoljne obiteljske klime i obiteljske kohezivnosti. Također, ispitat će se i što bi članovima obitelji trebalo kao podrška, kako...
Kvaliteta radnog života edukacijskih rehabilitatora
Kvaliteta radnog života edukacijskih rehabilitatora
Matea Gazilj
Pojam kvaliteta radnog života može se shvatiti kao široki koncept sastavljen od brojnih aspekata radnih uvjeta kao što su kvaliteta odnosa među radnicima, mogućnosti za napredovanje u karijeri, participiranje u donošenju odluka i tako dalje, a vrlo ga je važno istraživati jer donosi poboljšanja i za radnika i za poslodavca. Interes za istraživanje ovog koncepta u Hrvatskoj javlja se tek u novije vrijeme i još uvijek se o njemu ne govori dovoljno, posebno ne u okviru pomagačkih...
Kvaliteta vršnjačkih odnosa kod studenata koji mucaju
Kvaliteta vršnjačkih odnosa kod studenata koji mucaju
Božena Ćubelić
Mucanje je poremećaj tečnosti govora koji se definira kao sindrom velikog broja manifestacija na govornom, jezičnom, psihološkom, fiziološkom, tjelesnom i socijalnom području (Sardelić, Brestovci, Heđever, 2001). Cilj ovog diplomskog rada jest dati što bolji uvid u izazove s kojima se susreću studenti koji mucaju, posebno u aspektu vršnjačkih odnosa. Također, cilj rada je ispitati povezanost jakosti mucanja sa kvalitetom vršnjačkih odnosa (prijateljskih, romantičnih i...
Kvaliteta života braće i sestara djeteta s leukemijom
Kvaliteta života braće i sestara djeteta s leukemijom
Ana Grgić
Leukemija se smatra najčešćom malignom bolesti u dječjoj dobi, a akutna limfoblastična leukemija je najčešći tip leukemije dijagnosticiran u djece diljem svijeta. Godišnja učestalost porasla je tijekom posljednjih desetljeća. Zahvaljujući poboljšanoj dijagnostici i mogućnosti liječenja, stopa preživljavanja porasla je u svim dijagnozama zadnjih godina. Dijagnoza leukemije ne utječe samo na oboljelog člana obitelji već i na roditelje pa tako i na braću i sestre. Odnos...
Kvaliteta života djece s cerebralnom paralizom u kontekstu rane intervencije
Kvaliteta života djece s cerebralnom paralizom u kontekstu rane intervencije
Izabela Čalić
Kvaliteta života obuhvaća osobno zadovoljstvo pojedinca različitim područjima života kao što su zdravlje, emocionalno stanje, socijalni odnosi, mogućnost ostvarivanja prava i materijalno blagostanje. Kvaliteta se života djece s cerebralnom paralizom najčešće tumači kroz fizičke aspekte, tj. zdravlje te postoji nedostatak znanstvenih spoznaja o kvaliteti života djece s cerebralnom paralizom predškolske dobi. U skladu s tim, cilj je rada propitati koncept kvalitete života djece...
Kvaliteta života majki djece s poremećajem iz spektra autizma
Kvaliteta života majki djece s poremećajem iz spektra autizma
Anamarija Barišić
S obzirom da je poremećaj iz spektra autizma (PSA) složen multidimenzionalni poremećaj, djeca sa PSA-om zahtijevaju posebnu brigu i brojne dodatne oblike podrške što utječe na cijelu obitelj, pa tako i majke djece sa PSA-om. Ranija istraživanja pokazuju da majke djece sa PSA-om pokazuju povećanu razinu stresa te da velika uključenost i angažiranost majki u odgoju djeteta s poremećajem iz spektra autizma nerijetko rezultira narušenim psihičkim i fizičkim zdravljem majki te...
Kvaliteta života obitelji djece s parezom brahijalnog pleksusa
Kvaliteta života obitelji djece s parezom brahijalnog pleksusa
Martina Jakus
Oštećenja brahijalnog pleksusa mogu nastati prenatalno, perinatalno i postnatalno i spadaju u najčešću porođajnu ozljedu perifernih živaca. Definira se i kao mlohava kljenut gornjih ekstremiteta koja je nastala uslijed traumatskog istezanja brahijalnog pleksusa tijekom porođaja. Spoznaja da je u obitelji rođeno dijete s teškoćama u razvoju pa tako i sa motoričkim poremećajima kod roditelja izaziva različite emocionalne reakcije te su različiti osjećaji kroz koje roditelji i...
Kvaliteta života odraslih osoba s kohlearnim implantatom
Kvaliteta života odraslih osoba s kohlearnim implantatom
Mirela Gusić
Cilj ovog rada je dati pregled novijih istraživanja čiji rezultati pokazuju kakav je učinak kohlearne implantacije na kvalitetu života odraslih osoba s kohlearnim implantatom, koji su njezini prediktori i s čime je kvaliteta života povezana nakon kohlearne implantacije. U pregled su uključena istraživanja koja su istraživala kvalitetu života šire skupine odraslih osoba s kohlearnim implantatom te podskupina obuhvaćenih proširenim kriterijima za kohlearnu implantaciju (starije...

Paginacija