Paginacija

Audiološki profil pacijenata s rascjepom nepca
Audiološki profil pacijenata s rascjepom nepca
Barbara Klarić
Rascjepi usne i nepca ubrajaju se među najčešće kongenitalne malformacije glave i vrata, s procijenjenom incidencijom od 1,25 na 1000 novorođene djece. Ovaj kompleksan i multidimenzionalan fenomen utječe na izgled, gutanje, hranjenje, sluh, govor, glas te cjelokupnu kvalitetu života pojedinca, zbog čega njegovo uspješno liječenje ovisi o multidisciplinarnoj suradnji stručnjaka različitih profila. Rascjep nepca usko je vezan uz disfunkciju Eustahijeve tube uslijed koje dolazi do...
Augmentativna i alternativna komunikacija u ranoj dobi kod djece s autizmom
Augmentativna i alternativna komunikacija u ranoj dobi kod djece s autizmom
Martina Šušak
Augmentativna i alternativna komunikacija (AAK) definira se kao širok spektar različitih strategija i procesa koji nadopunjuju i /ili zamjenjuju govor i njegovo razumijevanje kod osoba sa složenim komunikacijskim potrebama. Ovakva intervencija namijenjena je osobama svih dobnih skupina koji imaju složene komunikacijske potrebe uzrokovane različitim uzrocima. Korisnici AAK uključuju i djecu s dijagnozom poremećaja iz spektra autizma. Cilj ovoga rada je dati pregled novijih...
Autizam i empatija
Autizam i empatija
Lucija Batinić
Autizam je neurorazvojni poremećaj obilježen različitim funkcioniranjem na području socijalne komunikacije, mišljenja i ponašanja. Empatija je sposobnost koja nam omogućuje da razumijemo kako se druga osoba osjeća ili o čemu razmišlja, da shvatimo njene namjere i predvidimo njeno ponašanje. Empatija ima dvije dimenzije – kognitivnu i afektivnu. Važnost empatije za čovjekove društvene interakcije i suradnju među ljudima neupitna je i stoga je predmet brojnih...
Baze podataka o počiniteljima spolnih delikata na štetu djece
Baze podataka o počiniteljima spolnih delikata na štetu djece
Magdalena Miler
Kao odgovor na teški slučaj seksualnog zlostavljanja i ubojstva jedanaestogodišnjeg dječaka, federalno zakonodavstvo Sjedinjenih Američkih Država 1994. godine donosi prvi federalni zakon o registraciji počinitelja seksualnih delikata - Jacob Wetterling Crimes Against Children and Sexually Violent Offender Registration Act. Wetterlingov zakon poslužio je kao temelj za donošenje velikog broja novih zakona i mjera ograničenja usmjerenih na počinitelje seksualnih delikata s ciljem...
Bilingvalni-bimodalni pristup u habilitaciji gluhog djeteta s kohlearnim implantatom
Bilingvalni-bimodalni pristup u habilitaciji gluhog djeteta s kohlearnim implantatom
Matea Frklić
Teško prelingvalno oštećenje sluha značajno otežava uredni razvoj proizvodnje i razumijevanja govornog jezika, upravo zbog toga što se jezik usvaja putem slušanja govora. Za jezično-govorni razvoj habilitacija jezika, slušanja i govora je neophodna, a temelji se na različitim pristupima kao što su visoko auditorni pristupi (oralni pristup), na jednoj strani kontinuuma, i visoko vizualni pristupi (dvojezični pristup), na drugoj. U današnje vrijeme, u velikom broju zemalja,...
Binokularni vid i njegov utjecaj na kretanje i svakodnevni život osoba treće životne dobi
Binokularni vid i njegov utjecaj na kretanje i svakodnevni život osoba treće životne dobi
Dora Kopun
Starenjem organizma mijenjaju se svi organi uključujući i one vezane uz vid. Tako i kod zdravoga starenja dolazi do opadanja određenih aspekata vizualnog funkcioniranja osobe. U skladu s time cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi postoji li opadanje binokularnog vida, naročito stereovida, kod osoba treće životne dobi u odnosu na standardne vrijednost te ako postoji ima li ono utjecaja na njihove svakodnevne aktivnosti i kretanje. Uz to cilj je bio vidjeti i postoje li razlike u...
Braća i sestre djeteta s malignim oboljenjem
Braća i sestre djeteta s malignim oboljenjem
Martina Sonički
Broj djece s dijagnozom malignog oboljenja kroz proteklih je nekoliko desetljeća u značajnom porastu. Dijagnoza malignog oboljenja ne utječe samo oboljelo dijete, nego i na cjelokupnu obitelj. Podsustav braće i sestara niz je godina bio zanemaren i nije mu se pridavala značajna pozornost. No, istraživanjima se utvrdilo da maligno oboljenje djeteta ima značajan utjecaj na njegovu braću i sestre – od mijenjanja obiteljske dinamike i funkcioniranja do osobnih promjena u smislu načina...
Cerebralno oštećenje vida i poremećaj iz spektra autizma
Cerebralno oštećenje vida i poremećaj iz spektra autizma
Danijela Gadža
Cerebralno oštećenje vida (CVI) je najčešći uzrok oštećenja vida u razvijenim zemljama. CVI je termin koji obuhvaća oštećenje vida koje nastaje uslijed oštećenja mozga i ubraja se u neurološke poremećaje vida. Budući da ovo stanje još uvijek nije dovoljno istraženo, prilikom dijagnostičkog postupka kod stručnjaka često dolazi do izjednačavanja ovog stanja sa stanjem poremećaja iz spektra autizma (PSA). PSA je neurorazvojno stanje definirano poteškoćama u socijalnoj...
Cjeloživotno obrazovanje osoba oštećenog vida - motivacija za uključivanje
Cjeloživotno obrazovanje osoba oštećenog vida - motivacija za uključivanje
Petra Sabolek
Cjeloživotno obrazovanje dio je cjeloživotnog učenja koji obuhvaća samo organizirano učenje i to prije, tijekom i nakon profesionalnih aktivnosti pojedinca. Ono je najlakši način za usklađivanje radne snage s potrebama današnjeg tržišta rada. To se odnosi i na opću populaciju i na populaciju osoba oštećenog vida. Cilj ovog rada je dobiti uvid u koje se programe cjeloživotnog obrazovanja osobe oštećenog vida uključuju i jesu li njihovi motivi pritom...
Cyber kriminalitet - novo područje za socijalnopedagoške intervencije
Cyber kriminalitet - novo područje za socijalnopedagoške intervencije
Matea Tomić
Razvoj Interneta je omogućio prijelaz svakodnevnih interakcija te mnogih društvenih fenomena (i problema) u novi – cyber-prostor. Pa se tako osim tradicionalnih oblika nezakonitih ponašanja, u cyber-prostoru javljaju i novi oblici ponašanja upitne moralnosti. Određena obilježja samog Interneta i digitalne tehnologije olakšavaju činjenje kaznenih djela što može dovesti do rapidnog rasta opsega cyber-kriminaliteta. Etiološka objašnjenja uključuju već poznate teorije...
Cyber kriminalitet u pandemiji korona virusa
Cyber kriminalitet u pandemiji korona virusa
Lea Popović
Ljudska je svakodnevica postala gotovo neodvojiva od interneta i tehnologije što je olakšalo brojne aspekte života, ali ujedno i stvorilo rizike za počinjenje kaznenih djela iz područja cyber kriminaliteta. Čovječanstvo se 2020. godine našlo u novoj situaciji s prvim globalnim zatvaranjima čiji je cilj bio zaštititi ljudsko zdravlje od bolesti COVID-19 zbog čega je uloga tehnologije i interneta postala još izraženija. Ciljevi rada bili su: 1) opisati cyber kriminalitet...
Darovitost i djeca s teškoćama u razvoju
Darovitost i djeca s teškoćama u razvoju
Jelena Tuđen Barić
Ovaj rad definira i ukratko opisuje kategorije razvojnih teškoća kojima se koristi područje odgoja i obrazovanja, kao i socio-emocionalni razvoj djece s teškoćama u razvoju. Također, u radu su navedene definicije darovitosti, osnovne sastavnice darovitosti, obilježja darovitih pojedinaca te definicija i obilježja darovite djece s teškoćama u razvoju. Cilj rada je ukazati na prisutnost darovite djece s teškoćama u razvoju, prikazati neke karakteristike darovite djece s Asperger...

Paginacija