Paginacija

Baze podataka o počiniteljima spolnih delikata na štetu djece
Baze podataka o počiniteljima spolnih delikata na štetu djece
Magdalena Miler
Kao odgovor na teški slučaj seksualnog zlostavljanja i ubojstva jedanaestogodišnjeg dječaka, federalno zakonodavstvo Sjedinjenih Američkih Država 1994. godine donosi prvi federalni zakon o registraciji počinitelja seksualnih delikata - Jacob Wetterling Crimes Against Children and Sexually Violent Offender Registration Act. Wetterlingov zakon poslužio je kao temelj za donošenje velikog broja novih zakona i mjera ograničenja usmjerenih na počinitelje seksualnih delikata s ciljem...
Bilingvalni-bimodalni pristup u habilitaciji gluhog djeteta s kohlearnim implantatom
Bilingvalni-bimodalni pristup u habilitaciji gluhog djeteta s kohlearnim implantatom
Matea Frklić
Teško prelingvalno oštećenje sluha značajno otežava uredni razvoj proizvodnje i razumijevanja govornog jezika, upravo zbog toga što se jezik usvaja putem slušanja govora. Za jezično-govorni razvoj habilitacija jezika, slušanja i govora je neophodna, a temelji se na različitim pristupima kao što su visoko auditorni pristupi (oralni pristup), na jednoj strani kontinuuma, i visoko vizualni pristupi (dvojezični pristup), na drugoj. U današnje vrijeme, u velikom broju zemalja,...
Binokularni vid i njegov utjecaj na kretanje i svakodnevni život osoba treće životne dobi
Binokularni vid i njegov utjecaj na kretanje i svakodnevni život osoba treće životne dobi
Dora Kopun
Starenjem organizma mijenjaju se svi organi uključujući i one vezane uz vid. Tako i kod zdravoga starenja dolazi do opadanja određenih aspekata vizualnog funkcioniranja osobe. U skladu s time cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi postoji li opadanje binokularnog vida, naročito stereovida, kod osoba treće životne dobi u odnosu na standardne vrijednost te ako postoji ima li ono utjecaja na njihove svakodnevne aktivnosti i kretanje. Uz to cilj je bio vidjeti i postoje li razlike u...
Braća i sestre djeteta s malignim oboljenjem
Braća i sestre djeteta s malignim oboljenjem
Martina Sonički
Broj djece s dijagnozom malignog oboljenja kroz proteklih je nekoliko desetljeća u značajnom porastu. Dijagnoza malignog oboljenja ne utječe samo oboljelo dijete, nego i na cjelokupnu obitelj. Podsustav braće i sestara niz je godina bio zanemaren i nije mu se pridavala značajna pozornost. No, istraživanjima se utvrdilo da maligno oboljenje djeteta ima značajan utjecaj na njegovu braću i sestre – od mijenjanja obiteljske dinamike i funkcioniranja do osobnih promjena u smislu načina...
Cerebralno oštećenje vida i poremećaj iz spektra autizma
Cerebralno oštećenje vida i poremećaj iz spektra autizma
Danijela Gadža
Cerebralno oštećenje vida (CVI) je najčešći uzrok oštećenja vida u razvijenim zemljama. CVI je termin koji obuhvaća oštećenje vida koje nastaje uslijed oštećenja mozga i ubraja se u neurološke poremećaje vida. Budući da ovo stanje još uvijek nije dovoljno istraženo, prilikom dijagnostičkog postupka kod stručnjaka često dolazi do izjednačavanja ovog stanja sa stanjem poremećaja iz spektra autizma (PSA). PSA je neurorazvojno stanje definirano poteškoćama u socijalnoj...
Cjeloživotno obrazovanje osoba oštećenog vida - motivacija za uključivanje
Cjeloživotno obrazovanje osoba oštećenog vida - motivacija za uključivanje
Petra Sabolek
Cjeloživotno obrazovanje dio je cjeloživotnog učenja koji obuhvaća samo organizirano učenje i to prije, tijekom i nakon profesionalnih aktivnosti pojedinca. Ono je najlakši način za usklađivanje radne snage s potrebama današnjeg tržišta rada. To se odnosi i na opću populaciju i na populaciju osoba oštećenog vida. Cilj ovog rada je dobiti uvid u koje se programe cjeloživotnog obrazovanja osobe oštećenog vida uključuju i jesu li njihovi motivi pritom...
Cyber kriminalitet - novo područje za socijalnopedagoške intervencije
Cyber kriminalitet - novo područje za socijalnopedagoške intervencije
Matea Tomić
Razvoj Interneta je omogućio prijelaz svakodnevnih interakcija te mnogih društvenih fenomena (i problema) u novi – cyber-prostor. Pa se tako osim tradicionalnih oblika nezakonitih ponašanja, u cyber-prostoru javljaju i novi oblici ponašanja upitne moralnosti. Određena obilježja samog Interneta i digitalne tehnologije olakšavaju činjenje kaznenih djela što može dovesti do rapidnog rasta opsega cyber-kriminaliteta. Etiološka objašnjenja uključuju već poznate teorije...
Cyber kriminalitet u pandemiji korona virusa
Cyber kriminalitet u pandemiji korona virusa
Lea Popović
Ljudska je svakodnevica postala gotovo neodvojiva od interneta i tehnologije što je olakšalo brojne aspekte života, ali ujedno i stvorilo rizike za počinjenje kaznenih djela iz područja cyber kriminaliteta. Čovječanstvo se 2020. godine našlo u novoj situaciji s prvim globalnim zatvaranjima čiji je cilj bio zaštititi ljudsko zdravlje od bolesti COVID-19 zbog čega je uloga tehnologije i interneta postala još izraženija. Ciljevi rada bili su: 1) opisati cyber kriminalitet...
Darovitost i djeca s teškoćama u razvoju
Darovitost i djeca s teškoćama u razvoju
Jelena Tuđen Barić
Ovaj rad definira i ukratko opisuje kategorije razvojnih teškoća kojima se koristi područje odgoja i obrazovanja, kao i socio-emocionalni razvoj djece s teškoćama u razvoju. Također, u radu su navedene definicije darovitosti, osnovne sastavnice darovitosti, obilježja darovitih pojedinaca te definicija i obilježja darovite djece s teškoćama u razvoju. Cilj rada je ukazati na prisutnost darovite djece s teškoćama u razvoju, prikazati neke karakteristike darovite djece s Asperger...
Diferencijalna dijagnostika poremećaja glasa pomoću Indeksa jakosti disfonije - DSI
Diferencijalna dijagnostika poremećaja glasa pomoću Indeksa jakosti disfonije - DSI
Lucija Vincek
Indeks jakosti disfonije (DSI) je objektivni višeparametrijski mjerni instrument koji na temelju najviše frekvencije (F0-High), maksimalnog vremena fonacije (MPT), najnižeg intenziteta (I-Low) i jittera kvantificira promjene glasovne kvalitete. Koristi se kao sastavni dio cjelovite kliničke procjene, a njegov je značaj prepoznat ponajprije u dijagnostici, ali i praćenju pacijenata s poremećajima glasa. Cilj ovog istraživanja bio je odrediti Indeks jakosti disfonije kod osoba s...
Diferencijalna dijagnostika poremećaja tečnosti govora
Diferencijalna dijagnostika poremećaja tečnosti govora
Ana Andrijolić
Diferencijalna logopedska dijagnostika pretpostavlja prepoznavanje nekog poremećaja i njegovo razlučivanje od drugih poremećaja koji imaju neke zajedničke simptome (Sardelić i sur., 2001). U području poremećaja tečnosti govora, netečnosti predstavljaju zajednički simptom koji se može pojaviti kao dio kliničke slike različitih razvojnih i stečenih poremećaja kao što su razvojno mucanje, neurogeno mucanje, psihogeno mucanje, sindrom brzopletosti, afazija, dizartrija, apraksija,...
Diferencirano poučavanje u nastavi slovopisa
Diferencirano poučavanje u nastavi slovopisa
Lorena Pongračić
Početno pisanje temelj je daljnjeg obrazovanja, preduvjet za svladanja ostalih nastavnih predmeta (Mendeš, 2009). Slova hrvatske abecede obrađuju se u prvom razredu osnovne škole, jednu školsku godinu (Bežen, Budinski, 2013). Početkom školske godine 2014./2015. u nastavu prvih razreda osnovne škole uvedeno je standardno školsko pismo koje je namjenjeno poučavanju početnog čitanja i pisanja na hrvatskome jeziku. U prvom polugodištu obrađuje se formalno školsko pismo (tiskana...

Paginacija