Paginacija

Emocije i mucanje
Emocije i mucanje
Marija Marinović
Mucanje je poremećaj tečnosti govora kojeg karakteriziraju ponavljanja, produžavanja, oklijevanja, pauze i/ili blokade glasova, slogova i riječi. No mucanje ne narušava samo tečnost govora, njegov utjecaj je vidljiv i na psihosocijalnom i psihoemocionalnom području. Nepredvidljivost kao i ostala obilježja mucanja stvaraju napetost koja se s vremenom pretvara u anksioznost i strah koji motivira osobe koje mucaju prema strategijama koje će ih lišiti stresora i neugode:...
Emocionalna regulacija djeca s teškoćama u razvoju
Emocionalna regulacija djeca s teškoćama u razvoju
Lorena Leskovar
Roditeljstvo samo po sebi obuhvaća vrlo odgovornu i zahtjevnu ulogu posebno kad je riječ o roditeljima djece atipičnog razvoja. Mnogobrojni su čimbenici koji utječu na regulaciju emocija koje se javljaju u interakciji s drugima, a osim temperamenta djeteta i drugih njegovih obilježja, važno je istaknuti psihofizičko zdravlje roditelja te roditeljsku samoregulaciju. Cilj ovog rada je prikazati rezultate evaluacije i procesa ciklusa radionica „Tu sam, sa sobom“ na temu...
Emocionalni i ponašajni problemi kod djece iz jednoroditeljskih obitelj
Emocionalni i ponašajni problemi kod djece iz jednoroditeljskih obitelj
Arijana Wassong
Cilj ovog diplomskog rada je dati pregled postojećih relevantnih istraživanja koja se fokusiraju na jednoroditeljske obitelji i razvojne ishode kod djece i mladih te pregled učinkovitih intervencija namijenjenih jednoroditeljskim obiteljima. Suvremeno društvo obilježeno je pluralitetom i raznovrsnošću obiteljskih struktura, a kao specifična struktura izdvajaju se jednoroditeljske obitelji, čiji broj kontinuirano raste. Jednoroditeljske obitelji heterogena su skupina, nisu...
Emocionalni razvoj i ponašanje djece s intelektualnim teškoćama
Emocionalni razvoj i ponašanje djece s intelektualnim teškoćama
Marija Dautanec
Emocije su glavni pokretač svakog pojedinca, njegova odnosa s drugim ljudima i cijeloga društvenoga života. Emocije povezuju pojedinca sa ljudima, stvarima i događajima. Zbog navedenog emocionalni razvoj je važan za svakog pojedinca, zapravo za svako dijete od njegove najranije dobi, odnosno od samog rođenja. Za emocionalni razvoj bitna je okolina u kojoj se dijete nalazi, djetetov primarni skrbnik kao i sam djetetov temperamenti razina intelektualnog funkcioniranja. Emocionalni...
Etiološki čimbenici psihopatskih sklonosti
Etiološki čimbenici psihopatskih sklonosti
Bruno Nimac
Psihopatija je poremećaj koji podrazumijeva specifične fenomenološke i etiološke karakteristike emocija, ponašanja i interpersonalnih odnosa. Proučavajući etiološke čimbenike koji doprinose razvoju psihopatije, važno je napomenuti kako postoji više različitih razvojnih puteva. Kada se proučavaju zasebno, biološki, psihološki i socijalni čimbenici rizika, relevantni za razvoj psihopatije, i dalje ne daju potpuno sliku ovog fenomena. Međutim može se zaključiti kako njihova...
Evaluacija  edukacijsko-rehabilitacijskih programa  za djecu s odstupanjem u psihomotoričkom razvoju
Evaluacija edukacijsko-rehabilitacijskih programa za djecu s odstupanjem u psihomotoričkom razvoju
Mia Senkić
Rana intervencija podrazumijeva širok i raznolik spektar aktivnosti i postupaka koji su namijenjeni podršci ranom dječjem razvoju, te je to model namijenjen vulnerabilnim skupinama djece s rizikom za razvojno odstupanje ili s već utvrđenim razvojnim teškoćama, kao i njihovim obiteljima. Ona kroz multidisciplinarnu suradnju i različite pristupe unapređuje djetetove kompetencije, smanjuje teškoće, povećava funkcionalnost te pruža podršku obitelji kroz edukaciju i savjetovanje s...
Evaluacija edukacijsko-rehabilitacijskog programa kod djeteta s artrogripozom
Evaluacija edukacijsko-rehabilitacijskog programa kod djeteta s artrogripozom
Maja Divljaković
Edukacijsko-rehabilitacijski program je dio pojedinačno usmjerenih edukacijsko-rehabilitacijskih postupaka i mjera koje su utemeljene na načelima i spoznajama edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti. Program obuhvaća veliki broj komponenti, ali je ovo istraživanje usmjereno na poticanje na području brige o sebi, spoznaje, motorike, komunikacije, emocionalnog i socijalnog ponašanja. Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi učinkovitost edukacijsko-rehabilitacijskog programa...
Evaluacija intervencije za povećanje kompetencija roditelja djece s ADHD-om
Evaluacija intervencije za povećanje kompetencija roditelja djece s ADHD-om
Ozana Mikulić
Zbog činjenice da se roditelji djece s ADHD-om u Republici Hrvatskoj suočavaju s nedostatkom sustavne i kontinuirane stručne podrške, nastala je ideja za izradom i provedbom programa namijenjenog upravo njima. Cilj ovog rada je provjeriti je li program imao učinak na povećanje opće informiranosti i znanja o ADHD-u, povećanje kompetencija roditelja za suočavanje sa stresnim situacijama, povećanje emocionalne samoregulacije te povećanje emocionalne topline prema djetetu. Program je...
Evaluacija programa aktivnog suočavanja s ispitnim stresom studenata
Evaluacija programa aktivnog suočavanja s ispitnim stresom studenata
Franka-Angela Šimunković
Kod studentske populacije čest izvor psihosocijalnog stresa upravo su akademske aktivnosti i obaveze, a istraživanja potvrđuju da je jedan od značajnijih izvora upravo ispit, o kojemu se u literaturi često govori kao ispitnoj anksioznosti. Iako je, s ciljem smanjenja pojavnosti ispitne anksioznosti, potrebno utjecati na mnogobrojne faktore u životu osobe, gotovo je nemoguće u potpunosti spriječiti njezinu pojavnost. Upravo iz tog razloga, ovaj diplomski rad usmjeren je na ispitivanje...
Evaluacija vršnjački vođene intervencije u redovnom vrtiću
Evaluacija vršnjački vođene intervencije u redovnom vrtiću
Matea Begić
Vršnjački vođena intervencija jedna je od strategija koja uspješno povećava razinu socijalnih interakcija između djece s poremećajem iz spektra autizma i djece tipičnog razvoja u inkluzivnom okruženju. Temelji se na podučavanju vršnjaka vještinama komunikacije i pružanja podrške djeci s poremećajem iz spektra autizma sa ciljem smanjivanje podrške odrasle osobe tijekom vremena. U istraživanju je sudjelovao dječak (5,6) s dijagnozom poremećaja iz spektra autizma, petero...
Evocirani potencijali u neurolingvistici znakovnih jezika
Evocirani potencijali u neurolingvistici znakovnih jezika
Tomislav Radošević
Istraživanja znakovnih jezika evociranim potencijalima relativno su mlad pristup u neurolingvistici. Unatoč malom broju ovakvih istraživanja, pokriveni su različiti jezični fenomeni, no dosad nije postojao njihov pregled. U skladu s time, cilj ovoga preglednog diplomskog rada jest prikazati dosadašnje spoznaje o primjeni evociranih potencijala u istraživanju sastavnica znakovnih jezika te utvrditi postoje li specifičnosti u obradi vezane za modalitet. Istraživanja fonologije...
Facebook generacija: učenici s intelektualnim teškoćama na društvenim mrežama
Facebook generacija: učenici s intelektualnim teškoćama na društvenim mrežama
Ana-Marija Leko
Društvene mreže sve više privlače pažnju akademske zajednice. No, iz pregleda literature vidljivo je da je malen broj istraživanja posvećen temi učenika s intelektualnim teškoćama na društvenim mrežama. Kako bi se pronašli učinkoviti načini rada s učenicima na društvenim mrežama te im se osigurala kvalitetna podrška, važno je poznavati njihova iskustva. Stoga se ovim istraživanjem htjelo uvažiti perspektivu učenika s intelektualnim teškoćama o društvenoj mreži...

Paginacija