Paginacija

Usporedba stručnjačke i roditeljske percepcije roditeljskog ponašanja i roditeljskog stres kod roditelja djece rane dobi urednog i rizičnog razvojnog obrasca
Usporedba stručnjačke i roditeljske percepcije roditeljskog ponašanja i roditeljskog stres kod roditelja djece rane dobi urednog i rizičnog razvojnog obrasca
Ana Hrkać
Rano djetinjstvo vrijeme je vrlo intenzivnog razvoja, a ključnu ulogu u stvaranju uvjeta za djetetov rast i razvoj imaju roditelji. Roditeljsko ponašanje se odnosi na roditeljsko vodstvo i pružanje podrške djetetovom razvoju te na postupke i aktivnosti koje roditelj ciljano provodi kako bi brinuo za dijete i zaštitio ga. Roditeljski stres je uznemirujući osjećaj prema sebi ili djetetu/djeci čiji se izvor nalazi u zahtjevima koji proizlaze iz roditeljske uloge. Cilj rada bio je...
Usporedba učestalosti razvoda braka roditelja djece s teškoćama i roditelja djece tipičnog razvoja
Usporedba učestalosti razvoda braka roditelja djece s teškoćama i roditelja djece tipičnog razvoja
Lara Bebić
Istraživanja o razvodima braka izvan Republike Hrvatske svrstavaju roditelje djece s teškoćama duž čitavoga kontinuuma: od povećanih rizika za razvod pa sve do manje vjerojatnosti za takav ishod. U okviru tih istraživanja, prisutnost djeteta s teškoćama možemo promatrati kao negativan, pozitivan ili neutralan čimbenik povezan s razvodom. Temeljem oprečnih rezultata tih istraživanja, ali i još neistraženom tematikom u Republici Hrvatskoj, postavljen je glavni cilj ovoga rada:...
Usporedba vizualnih problema djece s cerebralnim oštećenjem vida i disleksijom
Usporedba vizualnih problema djece s cerebralnim oštećenjem vida i disleksijom
Matea Luburić
Cerebralno oštećenje vida (CVI) uzrokovano neuro-oftalmološkim oštećenjima je tijekom posljednja dva desetljeća u porastu. CVI rezultat je perinatalnog oštećenja struktura i puteva vizualne obrade koji predstavlja jedan od najčešćih pojedinačnih uzroka dječjeg oštećenja vida i sljepoće u razvijenim zemljama, do čijeg porasta dolazi zbog napretka medicine, odnosno brige za novorođenu djecu. Lokalizacija i veličina nastale ozljede mozga utječu na razinu...
Usporedni prikaz metoda smanjenja štete u području ovisnosti o ilegalnim drogama u eruopskim zemljama
Usporedni prikaz metoda smanjenja štete u području ovisnosti o ilegalnim drogama u eruopskim zemljama
Petra Tuškan
Pristup smanjenja štete u području ovisnosti o ilegalnim drogama je danas prihvaćen u brojnim europskim zemljama. Učinkovit je pri smanjenju problema koji se javljaju kao posljedica konzumacije ilegalnih droga te omogućava ljudima pristup tretmanu ovisnosti o drogama. Prema podacima EMCDDA (2019), programi smanjenja štete se u Hrvatskoj provode od 1996., putem suradnje Ministarstva zdravstva, Hrvatskog Crvenog Križa te nevladinih organizacija. Usluge koje se pružaju su zamjena...
Usporedni prikaz općih metoda tretmana zatvorenika u zemljama Europske unije
Usporedni prikaz općih metoda tretmana zatvorenika u zemljama Europske unije
Tena Novak
Iako se metode tretmana zatvorenika razlikuju od države do države, postoji konsenzus oko korištenja općih metoda tretmana koje se odnose na rad, obrazovanje i slobodno vrijeme zatvorenika. Ciljevi ovog rada su načiniti usporednu analizu formalnih dokumenata koji oblikuju opće metode tretmana u zemljama Europske Unije te dati prikaz primjera dobre prakse u provođenju. Svrha ovog rada je kritička analiza rezultata poredbe i primjera dobre prakse te formiranje prijedloga za unapređenje...
Usvajanje korištenja asistivne tehnologije kod djeteta s višestrukim teškoćama
Usvajanje korištenja asistivne tehnologije kod djeteta s višestrukim teškoćama
Ivana Vinceković
Asistivna tehnologija predstavlja različite oblike opreme, programa ili proizvoda koji se koriste za povećanje, održavanje ili poboljšanje funkcionalnih sposobnosti osoba s teškoćama. Za djecu s višestrukim teškoćama korištenje asistivne tehnologije predstavlja mogućnost uključivanja u različite aktivnosti, a posljedično poboljšanje kvalitete života. Cilj ovog rada je prikazati primjer usvajanja korištenja asistivne tehnologije kod djeteta s višestrukim teškoćama u...
Usvajanje predvještina za upis u školu djeteta s kroničnom bolesti
Usvajanje predvještina za upis u školu djeteta s kroničnom bolesti
Glorija Peranić
Predvještine za upis u školu podrazumijevaju niz vještina i sposobnosti koje dijete razvija od najranije dobi kroz svakodnevne aktivnosti, a omogućuju uspješno savladavanje nastavnog programa. Dijete s kroničnom bolesti suočava se s nizom specifičnosti u svakodnevnom fukncioniranju, ali i potencijalnim neželjenim posljedicama u vidu fizičkih, socijalnih, ponašajnih, psihosocijalnih i obrazovnih teškoća. Osnovni cilj rada bio je prikazati provedbu i evaluirati...
Usvajanje sibilarizacije u predškolske djece govornika kajkavskog i štokavskog narječja
Usvajanje sibilarizacije u predškolske djece govornika kajkavskog i štokavskog narječja
Zrinka Kuna
Sibilarizacija je zamjenjivanje mekonepčanih suglasnika sibilantima u dativu i lokativu jednine imenica ženskog roda, nominativu, dativu, lokativu i instrumentalu množine imenica muškog roda, 2. licu jednine imperativa i u nesvršenih glagola (Barić i sur., 1995). Dosadašnje spoznaje o usvajanju sibilarizacije proistječu iz istraživanja usvajanja imenske morfologije, a rezultati tih istraživanja govore da sve dobne skupine predškolske djece imaju teškoća s provođenjem...
Utjecaj Mindfulnessa na psihofizički status osoba oboljelih od kroničnih bolesti
Utjecaj Mindfulnessa na psihofizički status osoba oboljelih od kroničnih bolesti
Anita Kovač
Mindfulness meditacija poznata je kao meditativna tehnika koja poboljšava pažnju i svjesnu usredotočenost kroz ciljano obraćanje pozornosti, u trenutku ovdje i sada, bez osuđivanja. Njene dobrobiti prepoznate su još iz prošlosti kada se utemeljio Mindfulness Based Stress Reduction program u radu s osobama koje pate od kronične boli pri čemu su daljna razna istraživanja pokazala poboljšanja u psihofiziološkom i općem funkcioniranju u osoba s kroničnim poremećajima. Još...
Utjecaj afazije na kvalitetu života osoba s afazijom i njihovih obitelji
Utjecaj afazije na kvalitetu života osoba s afazijom i njihovih obitelji
Hana Tomčić
Najčešća posljedica moždanog udara je jezični poremećaj koji se naziva afazija. Kod afazija se radi o narušenosti već stečenih sposobnosti što može biti vrlo frustrirajuće i za one koje pogodi i za njihovu okolinu. Ostavlja značajne posljedice na kvalitetu života, budući da se negativni utjecaj na komunikaciju i jezik proteže i na socijalni, emocionalni, profesionalni i funkcionalni status pojedinca, pa čak i na mentalno zdravlje. S obzirom da se radi o naglim i velikim...
Utjecaj asistivne tehnologije na spontanost i učinkovitost komunikacije
Utjecaj asistivne tehnologije na spontanost i učinkovitost komunikacije
Romana Cvjetković
Cilj ovog rada bio je prikazati postojeća znanja o spontanosti i učinkovitosti komunikacije kod djece s poremećajem iz spektra autizma (PSA), s posebnim naglaskom na korisnike potpomognute komunikacije (PK). Pokazalo se kako djeca s PSA imaju teškoće spontane komunikacije te kako je teškoća izraženija za korisnike. Teškoće selektivne i združene pažnje, preferencija određenih vrsta podražaja i čest komorbiditet intelektualnih teškoća obilježja su djece s PSA koja pridonose...
Utjecaj bavljenja sportom na samopercepciju kvalitete života osoba oštećena vida
Utjecaj bavljenja sportom na samopercepciju kvalitete života osoba oštećena vida
Petra Lapat
Oko 4% osoba u svijetu ima neki vidni poremećaj. U Republici Hrvatskoj ima registriranih gotovo 18 tisuća ljudi s oštećenjem vida. Sigurno svi nisu registrirani tako da je ta brojka i nešto veća. Na kvalitetu života osobe utječu subjektivne i objektivne varijable. Na kvalitetu života osobe s oštećenjem vida utječe samo oštećenje, međutim i prilagodba na oštećenje, okolina, rehabilitacija i brojni drugi faktori. Osobe s oštećenjem vida se u malom broju uključuju u sport....

Paginacija