Paginacija

Utjecaj biblioterapije kod djece i odraslih s malignim oboljenjem
Utjecaj biblioterapije kod djece i odraslih s malignim oboljenjem
Josipa Sivrić
U ovom diplomskom radu bit će prikazani izazovi djece i odraslih s malignim oboljenjem koji sa sobom nose traumatska i stresna iskustva koja mogu imati trajne posljedice. Podatci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo svrstavaju maligna oboljenja kao drugi najčešći uzrok smrti u Republici Hrvatskoj. Nažalost, incidencija je sve veća, te predstavlja veliki problem kako za pacijente tako i za njihove obitelji. Budući da se u prošlosti često stavljao naglasak samo na medicinsku...
Utjecaj bolesti površine oka na kvalitetu života kod pacijenata s glaukomom koji koriste lokalnu intraokularnu terapiju
Utjecaj bolesti površine oka na kvalitetu života kod pacijenata s glaukomom koji koriste lokalnu intraokularnu terapiju
Corina Ivkić
Glaukom je kronična bolest koju karakterizira progresivna neuropatija vidnog živca i jedan je od vodećih uzroka sljepoće. Osobe s glaukomom su u većem riziku za razvoj bolesti površine oka (OSD – a) obzirom na visoku prevalenciju navedenih bolesti u starijoj populaciji. Također, lokalna antiglaukomska terapija u obliku kapi, kao najčešći oblik liječenja, često se povezuje sa simptomima OSD – a. Dugoročna terapija može dodatno pojačati simptome OSD – a te, uz funkcionalne...
Utjecaj buke i mikroklime na kvalitetu glasa kuharica u studentskom restoranu
Utjecaj buke i mikroklime na kvalitetu glasa kuharica u studentskom restoranu
Ana Branković
Cilj ovog rada bio je ispitati utjecaj buke i mikroklimatskih čimbenika na kvalitetu glasa kuharica u studentskom restoranu brze hrane u Zagrebu. Provedena je analiza akustičkih karakteristika glasa kuharica na početku i na kraju radnog vremena u prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj smjeni. Izmjerena je prosječna razina buke za svaku radnu smjenu. Koristeći Praat program za akustičku analizu, ispitani su akustički parametri na uzorku fonacije glasa /a/ i kratkog govora (brojanje do 15). ...
Utjecaj cerebralnog oštećenja vida na usvajanje vještine čitanja
Utjecaj cerebralnog oštećenja vida na usvajanje vještine čitanja
Ivana Bilić
Cerebralno oštećenje vida (CVI od engl. Cerebral visual impairment) u literaturi se opisuje kao najčešći uzročnik oštećenja vida u dječjoj dobi u razvijenim zemljama. Djeca s CVI iskazuju različita vizualna ponašanja koja često mogu biti krivo interpretirana. Incidencija CVI koja je u visokom porastu dovela je do potrebe za identifikacijom intervencijskih strategija koje terapeuti i edukacijski stručnjaci mogu koristiti u radu s djecom, obzirom da strategije koje se...
Utjecaj dobi, spola i stupnja oštećenja sluha na percipirani slušni hendikep kod osoba sa stečenim oštećenjem sluha
Utjecaj dobi, spola i stupnja oštećenja sluha na percipirani slušni hendikep kod osoba sa stečenim oštećenjem sluha
Lucija Perišić
Stečeno oštećenje sluha je jedno od najčešćih kroničnih stanja koje pogađa osobe starije životne dobi, pritom nerijetko uzrokujući pad kvalitete života zahvaćenih osoba. S obzirom na činjenicu da svjetska populacija stari, pitanje očuvanja čim veće kvalitete života za osobe sa stečenim oštećenjem sluha od rastuće je važnosti. U središtu ovog rada je fenomen slušnog hendikepa kao okidača za traženje stručne pomoći i najboljeg prediktora kvalitete života osoba sa...
Utjecaj dramskog izražavanja na neke socijalne vještine kod djece s cerebralnom paralizom
Utjecaj dramskog izražavanja na neke socijalne vještine kod djece s cerebralnom paralizom
Marija Bravarić
Cerebralnu paralizu se definira kao skupina trajnih poremećaja razvoja pokreta koji uzrokuju ograničenja u izvođenju aktivnosti, a posljedica su neprogresivnih poremećaja nezrelog mozga. Istraživanje ima dva cilja. Prvi cilj rada je procijeniti utjecaj dramskog izražavanja na razvoj socijalnih vještina kod djece s cerebralnom paralizom, dok se drugim ciljem želi dobiti uvid u iskustvo stručnjaka u radu s djecom s cerebralnom paralizom, na koji način pridaje značenje socijalnim...
Utjecaj duhovnosti na kvalitetu i zadovoljstvo partnerskim odnosom roditelja djece s teškoćama u razvoju
Utjecaj duhovnosti na kvalitetu i zadovoljstvo partnerskim odnosom roditelja djece s teškoćama u razvoju
Martina Jureša
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi postoji li povezanost između duhovnosti i procjene kvalitete pružene podrške partneru, kao komponente suportivnog dijadnog suočavanja sa stresom. Također, ispitivao se odnos između duhovnosti i zadovoljstva partnerskim odnosom. U istraživanju je sudjelovalo 66 osoba, to jest 33 bračna para, ujedno roditelja djece s teškoćama u razvoju. Parovi su se međusobno razlikovali u značajnosti vjere/religije u njihovom životu. Za prikupljanje...
Utjecaj edukacijsko-rehabilitacijskog programa na perceptivno-kognitivni i motorički razvoj djeteta s cerebralnom paralizom
Utjecaj edukacijsko-rehabilitacijskog programa na perceptivno-kognitivni i motorički razvoj djeteta s cerebralnom paralizom
Sara Šešerko
Cerebralna paraliza je neurološki poremećaj uzrokovan neprogresivnim oštećenjem mozga u ranome razvojnom razbolje. Primarni simptomi cerebralne paralize su motoričke teškoće, ali uz njih postoji niz simptoma, koji pogađaju područje senzorike, govora te spoznaje. Simptomi variraju od pojedinca do pojedinca, s obzirom na lokalizaciju i težinu oštećenja središnjeg živčanog sustava. Zbog kompleksnosti i različitosti simptoma cerebralne paralize, vrlo je važna individualizacija...
Utjecaj ekrana na rani razvoj djece iz perspektive stručnjaka
Utjecaj ekrana na rani razvoj djece iz perspektive stručnjaka
Ivana Lukić
Jedno od obilježja suvremenog društva je trend lake dostupnosti i povećane upotrebe ekrana u svim područjima. Posljednjih godina, ekranima su neizbježno izložena djeca već od najranije dobi. O utjecajima ekrana govori se i raspravlja sve češće, najviše putem medija, međutim znanstveni radovi i znanstveno utemeljeni podaci u tom području su vrlo oskudni. Perspektiva stručnjaka različitih profila koji su uključeni u neposredan rad s djecom rane dobi nije u velikoj mjeri poznata...
Utjecaj filmskog prikaza osoba s invaliditetom na doživljaj tih osoba kod opće populacije
Utjecaj filmskog prikaza osoba s invaliditetom na doživljaj tih osoba kod opće populacije
Jelena Kos
Filmska kultura čini važan dio današnje kulturne scene, ali istovremeno pruža zabavu i razonodu svojim gledateljima. Film je izvrstan medij koji istovremeno pruža vizualnu percepciju, auditivnu komponentu, pobuđuje emocije i kritičko promišljanje o sadržaju koji prikazuje. Ovim radom prikazan je pregled značajnijih likova osoba s invaliditetom kroz povijest igranog i animiranog filma, te utjecaj filma na neke elemente promjena stavova društva prema osobama s invaliditetom. ...
Utjecaj fonotaktičke vjerojatnosti i gustoće susjedstva na fonološku svjesnost
Utjecaj fonotaktičke vjerojatnosti i gustoće susjedstva na fonološku svjesnost
Emina Mujić
Pojam fonološka svjesnost koristi se za raspon fonoloških sposobnosti za koje se pretpostavlja da su temelj uĉinkovitog usvajanja ĉitanja, stoga je procjena fonološke svjesnosti postala kljuĉan dio rane identifikacije i dijagnoze teškoća u ĉitanju. Testovi fonološke svjesnosti nedovoljno uzimaju u obzir fonološke i leksiĉke karakteristike rijeĉi koje imaju potencijal utjecati na fonološku svjesnost. Upravo zato, cilj našeg istraţivanja bio je ispitati utjecaj fonotaktiĉke...
Utjecaj fonotaktičke vjerojatnosti na leksičku obradu kod djece s disleksijom
Utjecaj fonotaktičke vjerojatnosti na leksičku obradu kod djece s disleksijom
Vesna Lovasić
Leksička obrada složen jeproces koji se dugo godina istražuje u psiholingvistici, međutim još nije u potpunosti istražen. U radu se nastoji utvrditi utjecaj fonotaktičke vjerojatnosti na leksičku obradu kod djece s disleksijom uspoređujući rezultate s kontrolnom skupinom u 4. razredu osnovne škole. Istraživanje se temelji na Reicher-Wheelerovoj paradigmi (Reicher 1969; Wheeler, 1970), poznatoj kao zadatak leksičke superiornosti u kojem se koriste riječi i pseudoriječi varirane...

Paginacija