Paginacija

Utjecaj fonotaktičke vjerojatnosti na leksičku obradu kod djece s disleksijom
Utjecaj fonotaktičke vjerojatnosti na leksičku obradu kod djece s disleksijom
Melanie Mlinar
Disleksija je pripada skupini specifičnih teškoća učenja, a glavni su uzroci teškoća u fonološkoj obradi. Osobe s disleksijom imaju problem u dekodiranju, odnosno povezivanju fonema s grafemima. Najčešće se dijagnosticira nakon što je čitanje trebalo biti automatizirano u dobi od 9 godina zbog čega su ispitanici ovog istraživanja učenici trećih i četvrtih razreda osnovne škole. Disleksija ne nastaje zbog smanjenih kognitivnih sposobnosti ili zbog načina...
Utjecaj fonotaktičkih obavijesti na leksičku obradu kod djece s posebnim jezičnim teškoćama
Utjecaj fonotaktičkih obavijesti na leksičku obradu kod djece s posebnim jezičnim teškoćama
Bisera Jurić
Posebne jezične teškoće manifestiraju se različitim profilima i stupnjevima izraženosti jezičnih teškoća, a javljaju se bez poznatog uzroka. Ovaj razvojni poremećaj obilježen je deficitom u jezičnim vještinama, uključujući morfologiju, fonologiju, semantiku, sintaksu i pragmatiku. Ovaj diplomski rad bavio se istraživanjem fonoloških sposobnosti djece s posebnim jezičnim teškoćama. Cilj rada je ispitati utjecaj efekt fonotaktičke vjerojatnosti na leksičku obradu...
Utjecaj glazbe i relaksacije na porođajnu anksioznost
Utjecaj glazbe i relaksacije na porođajnu anksioznost
Katarina Vučko
Trudnoća je vrlo specifičan i složen period u životu svake žene. Žene se, osobito u prvoj trudnoći, susreću s jednom potpuno novom situacijom te ulaze u novi period svog života – majčinstvo. U ljudskoj je prirodi bojati se nepoznatog, pa je sasvim normalno da je u trudnoći prisutan strah, stres i anksioznost, a čak je i „zdravo“ osjetiti malu količinu zabrinutosti ili anksioznosti jer će to potaknuti ženu da se bolje pripremi za porod i sve promjene koje dolaze nakon...
Utjecaj glazboterapije na socijalnu komunikaciju u osoba s poremećajima iz spektra autizma
Utjecaj glazboterapije na socijalnu komunikaciju u osoba s poremećajima iz spektra autizma
Gita Bujanović
Glavna karakteristika osoba s poremećajem iz spektra autizma je poremećaj socijalne komunikacije koji nastaje zbog njihove nemogućnosti da razumiju svoju okolinu pa bilo kakva interakcija s njom izaziva osjećaj straha i anksioznosti, posljedica čega je povlačenje i razvoj antisocijalnih obrazaca ponašanja poput stereotipija i opsesivnih radnji. Glavna zadaća svih stručnjaka koji rade s osobama s poremećajem iz spektra autizma jest otkriti način na koji klijent percipira svijet oko...
Utjecaj grafičke prilagodbe teksta na čitanje kod učenika s disleksijom
Utjecaj grafičke prilagodbe teksta na čitanje kod učenika s disleksijom
Lucija Horvat
Disleksija je jedan od najčešćih specifičnih poremećaja učenja. Ulaskom u školski sustav djeca s disleksijom nailaze na prepreke u stjecanju akademskih vještina koje su bitno ispod vještina očekivanih za odreĎenu kronološku dob. Stoga su mnoga istraţivanja posvećena pronalaţenju uzroka oteţanog dekodiranja i tehnikama koje bi osobama s disleksijom olakšale čitanje, razumijevanje i pisanje. Cilj je ovog diplomskog rada bio ispitati u kojoj mjeri grafička prilagodba teksta...
Utjecaj grupnog programa pripreme za školu "Mala studilica" na razvoj nekih fonoloških vještina kod djece s razvojnim jezičnim poremećajima
Utjecaj grupnog programa pripreme za školu "Mala studilica" na razvoj nekih fonoloških vještina kod djece s razvojnim jezičnim poremećajima
Magdalena Strišković
Većina sposobnosti i vještina koje određuju ranu pismenost jezično su utemeljene. Stoga djeca s razvojnim jezičnim poremećajima čine skupinu koja je rizična za nastanak teškoća u razdoblju rane pismenosti te razdoblju učenja čitanja i pisanja. Fonološka svjesnost i imenovanje slova su važni pretkazatelji uspješnosti ovladavanja čitanjem i pisanjem, a djeca s razvojnim jezičnim poremećajima pokazuju teškoće u ovladavanju tim vještinama. Pravovremenom i usmjerenom...
Utjecaj hipoterapije na ravnotežu odrasle osobe s cerebralnom paralizom
Utjecaj hipoterapije na ravnotežu odrasle osobe s cerebralnom paralizom
Darija Ladišić
Jedan od najčešćih i težih neuromotornih odstupanja u dječjoj dobi je cerebralna paraliza (CP). To je skupina trajnih i promjenjivih poremećaja pokreta i/ili posture i motoričkih funkcija zbog oštećenja mozga koji je još nezreo ili u razvoju (Katušić, 2011). Jedan od glavnih izazova u svakodnevnici je kontrola držanja. Različiti pristupi i terapije postoje kako bi poboljšali držanje i ravnotežu osobe, poput Vojta terapije, Temple Fay tretman, terapija senzorne...
Utjecaj individualne socijalne mreže na jezični razvoj dvojezične djece
Utjecaj individualne socijalne mreže na jezični razvoj dvojezične djece
Helena Novačić
Jezik se razvija u komunikaciji s različitim osobama u različitim situacijama. Osobe s kojima dijete komunicira na određenom jeziku čine njegovu socijalnu mrežu za taj jezik. Veze u socijalnim mrežama mogu biti slabe ili jake te rijetke ili guste. Osobe s kojima dijete komunicira često i intenzivno čine guste i snažne veze u socijalnoj mreži za pojedini jezik, a upravo te veze pokazale su se važnima za jezični razvoj. Istraživanja dvojezičnih zajednica pokazala su da se...
Utjecaj individualnih i okolnih faktora na kvalitetu glasa odgojitelja
Utjecaj individualnih i okolnih faktora na kvalitetu glasa odgojitelja
Jure Bučević
Glas je iznimno važan za kvalitetu života pa se problemi u tom području posebno osjete kod pojedinca. Vokalni profesionalci su skupina ljudi koji glas koriste u svrhu obavljanja profesionalne aktivnosti te im je glas osnovni alat za obavljanje posla. U tu skupinu spadaju i odgojitelji. Upravo zbog česte uporabe glasa i dolazi do pojave simptoma poremećaja glasa. U literaturi se često spominju rizični faktori koji mogu doprinijeti pojavi simptoma poremećaja glasa, u vidu životnih...
Utjecaj inhalacijskih alergija na kvalitetu glasa
Utjecaj inhalacijskih alergija na kvalitetu glasa
Mateja Nožarić
Cilj ovog diplomskog rada je bio opisati utjecaj alergija na glas kroz objektivne i subjektivne mjere procjene te usporedba kvalitete glasa osoba oboljelih od inhalacijskih alergija s onima koji ne pate od alergija. Ispitanice su bile sve ženskog spola (n=30), kao i kontrolna skupina (n=30). Ispitivanje se provodilo tijekom sezone alergija. Procjena se sastojala od Indeksa vokalnih teškoća (VHI), snimanja fonacije glasa /a/, snimanja čitanja istog teksta svih ispitanica te mjerenja...
Utjecaj izlaganja ekranima na komunikacijski, jezični i govorni razvoj djece predškolske dobi
Utjecaj izlaganja ekranima na komunikacijski, jezični i govorni razvoj djece predškolske dobi
Hana Dominić
Vrijeme ispred ekrana svakodnevna je pojava u današnje vrijeme, kako u životu odraslih tako i u životu djece. Velika prekretnica iz 1997. godine kada je objavljen prvi Baby Einstein video označila je početak masovnog izlaganja dojenčadi i male djece ekranskim sadržajima zbog naglaska na edukativnom sadržaju koje ti videozapisi nude. Iako nema empirijskih dokaza koji bi potvrdili ovakve tvrdnje, mnogi su počeli izlagati svoju djecu upravo ovakvim sadržajima ne bi li doprinijeli ...
Utjecaj jezika na razumijevanje humora kod osnovnoškolaca bez teškoća i s PJT
Utjecaj jezika na razumijevanje humora kod osnovnoškolaca bez teškoća i s PJT
Tea Tkalčević
Dosadašnja istraživanja o razvoju djece s posebnim jezičnim teškoćama (PJT) pokazala su da ona često ne mogu pronaći i identificirati ključni podatak te pričati i razmišljati o jeziku, pa je s obzirom na esencijalistički model razumijevanja lingvističkog humora ova skupina djece izrazito zanimljiva za ovo istraživanje koje je prvenstveno potaknuto nedostatkom novijih spoznaja o razvoju, kategorizaciji, procjeni i razumijevanju lingvističkog humora kod osnovnoškolaca, posebno...

Paginacija