Paginacija

Utjecaj jezika na razvoj teorije uma kod djece s razvojnim jezičnim poremećajem
Utjecaj jezika na razvoj teorije uma kod djece s razvojnim jezičnim poremećajem
Antonija Vicković
Teorija uma sposobnost je prepoznavanja i razumijevanja tuđih i vlastitih mentalnih stanja kao što su misli, vjerovanja, želje, emocije i namjere kao i korištenje tih informacija u svrhu objašnjavanja i predviđanja ponašanja. Ta je sposobnost iznimno važna jer vještine socijalne percepcije, poput razumijevanja tuđih misli i osjećaja, utječu na komunikacijske sposobnosti u stvarnim životnim situacijama. Odstupanja u razvoju teorije uma zamijećena su u različitim...
Utjecaj joge na simptome ADHD-a
Utjecaj joge na simptome ADHD-a
Martina Bandov
Joga se sve češće prakticira zbog svojih dobrobiti na zdravlje, prevenciju i liječenje određenih stanja i bolesti. Istraživanja su pokazala razne pozitivne fizičke i psihološke promjene nakon prakticiranja joge (Hughes, 2009). Roditelji, učitelji i ostali djelatnici također sve češće koriste ovakvu vrstu intervencije za djecu. Ovaj rad proučava utjecaj intervencija baziranih na jogi kod tretmana djece s poremećajem hiperaktivnosti i deficita pažnje (ADHD). ADHD je kronični...
Utjecaj komunikacije na program rehabilitacije orijentacije i kretanja
Utjecaj komunikacije na program rehabilitacije orijentacije i kretanja
Ivana Runje
Orijentacija i kretanje važan je rehabilitacijski program za osobe oštećena vida jer omogućava usvajanje tehnika za samostalno i sigurno kretanje. S obzirom na važnost ovog programa važno je istražiti sve čimbenike koji mogu utjecati na njega. Jedan od aspekata koji nije dovoljno istražen je utjecaj koji komunikacija može imati na napredak korisnika u ovom području. Cilj ovog diplomskog rada je steći uvid u komunikacijske obrasce koje intruktori orijentacije i kretanja koriste...
Utjecaj kreativnih terapija na neuroplastičnost mozga
Utjecaj kreativnih terapija na neuroplastičnost mozga
Anđela Bilić
Kreativna terapija je metoda korištenja likovne umjetnosti, glazbe, plesa i pokreta, drame, poezije, pisanja i drugih kreativnih procesa za poticanje dubokog osobnog rasta i razvoja pojedinca. Kreativna terapija je intrizičan proces, radi se o dubokim unutarnjim promjenama unutar pojedinca, predstavlja vlastiti rad i izbor, te je potaknuto vlastitom motivacijom i angažmanom što ga čini posebnim i vrijednim iskustvom. Plastičnost mozga je jedan od važnih zakonitosti neurološkog...
Utjecaj likovnosti na emocionalno izražavanje osoba s cerebralnom paralizom
Utjecaj likovnosti na emocionalno izražavanje osoba s cerebralnom paralizom
Anđela Komadina
Cerebralna paraliza (CP) je klinički entitet koji obuhvaća skupinu neprogresivnih, ali promjenjivih motoričkih poremećaja koji su nastali zbog oštećenja mozga u ranoj fazi razvoja ili poremećaja u razvoju mozga. Karakteriziraju ga poremećaji pokreta i položaja uzrokovani progresivnim oštećenjem nezrelog mozga. Oštećenja najčešće utječu na motoričku funkciju, mišićno-koštani i kognitivni razvoj, a mogu se i javljati druge zdravstvene teškoće. Važno je spomenuti da osim...
Utjecaj medija na strah od kriminaliteta
Utjecaj medija na strah od kriminaliteta
Marija Pavković
Strah od kriminaliteta na različite načine utječe na kvalitetu života. Kaznena djela su konstantni podsjetnici kako svijet nije sigurno mjesto te kako opasnost može doći bilo kada i bilo gdje. Strah od kriminaliteta je pojam složen od multidisciplinarnih termina, a rad donosi pregled pojmova koji su ključni za razlikovanje, definiranje, mjerenje te razumijevanje navedenog fenomena. Budući da su mediji svakodnevno prisutni u svim područjima života, odnosno imaju rastuću važnost...
Utjecaj mucanja na bliske interpersonalne odnose
Utjecaj mucanja na bliske interpersonalne odnose
Dora Kurtović
Mucanje je poremećaj tečnosti govora koji, iako primarno utječe na govornu proizvodnju svoj utjecaj ima na cjelokupnu komunikaciju osobe koja muca. Te komunikacijske teškoće mogu se posljedično odraziti na psihosocijalni profil osobe, uzrokujući pad samopouzdanja, socijalnu anksioznost i smanjenu kvalitetu bliskih interpersonalnih odnosa. Cilj ovog istraživanja jest dati opis utjecaja mucanja na bliske interpersonalne odnose osoba koje mucaju u Republici Hrvatskoj i zemljama regije....
Utjecaj mucanja na kvalitetu života odraslih osoba koje mucaju
Utjecaj mucanja na kvalitetu života odraslih osoba koje mucaju
Tamara Višaticki Jakovljević
Mucanje je poremećaj tečnosti govora koji predstavlja složeni multidimenzionalni sindrom te može imati negativan utjecaj na kvalitetu života odraslih osoba koje mucaju. Mucanje tako može utjecati na različite sfere života pojedinca, poput školskog, radnog, društvenog i svakodnevnog funkcioniranja osobe koja muca. Cilj ovog istraživanja jest utvrditi kakav utjecaj ima mucanje na cjelokupno društveno, akademsko, poslovno i obiteljsko funkcioniranje odraslih osoba koje mucaju u...
Utjecaj mucanja na svakodnevni život žena koje mucaju
Utjecaj mucanja na svakodnevni život žena koje mucaju
Petra Pinezić
Mucanje je poremećaj tečnosti govora koji primarno utječe na proizvodnju govora, ali isto tako ima utjecaj i na kvalitetu života i svakodnevni život osoba koja mucaju. Kako je veći udio populacije koja muca muškog spola, postoji ograničen broj istraživanja koji se bavi specifičnim problemima i iskustvima žena koje mucaju (ŽKM). Cilj ovog diplomskog rada bio je dati opis utjecaja mucanja na kvalitetu života i svakodnevni život ŽKM u Republici Hrvatskoj i državama regije....
Utjecaj mucanja na vršnjačke odnose
Utjecaj mucanja na vršnjačke odnose
Tea Požega
Mucanje je kompleksan poremećaj koji ne utječe samo na tečnost govora i njegove vidljive manifestacije, već se odražava i na psihološko, emocionalno i društveno područje života osobe. Od same pojave mucanja, osoba se susreće s brojnim situacijama gdje će mucanje zauzeti poprilično veliku ulogu. Ako ono započne u ranoj dobi, proces obrazovanja i socijalno funkcioniranje u smislu uspostavljanja odnosa s vršnjacima za osobu koja muca biti će veliki izazov, stoga se ovim...
Utjecaj muzikoterapije na kvalitetu života osoba s ADHD-om
Utjecaj muzikoterapije na kvalitetu života osoba s ADHD-om
Dora Majcen
Cilj ovog preglednog rada bio je prikazati dostupna znanstvena istraživanja koja ispituju utjecaj muzikoterapije na kvalitetu života osoba, djece i odraslih, s poremećajem pažnje i hiperaktivnosti. U tu svrhu korištene su brojne baze podataka, kao što je Springer Link baza, Web of Science, ProQuest, ScienceDirect, Oxford Journals te Google Scholar. Rezultati istraživanja pokazali su kako slušanje glazbe, ritam u glazbi, bijeli šum, različite aktivnosti u sklopu individualne ili...
Utjecaj muzičkih stimulacija na motoričke funkcije osoba s cerebralnom paralizom
Utjecaj muzičkih stimulacija na motoričke funkcije osoba s cerebralnom paralizom
Kasja Tičić
Cerebralna paraliza (CP) definira se kao skupina trajnih, ali promjenjivih poremećaja pokreta i/ili posture i motoričkih funkcija uzrokovanih neprogresivnim poremećajem ili oštećenjem nezrelog mozga i/ili mozga u razvoju. Muzikoterapija je znanstvena disciplina koja se koristi glazbom kao osnovnim terapijskim sredstvom s ciljem prevencije, napretka i liječenja brojnih problema i teškoća kod raznih skupina ljudi. Ritmičke slušne stimulacije predstavljaju neurološku tehniku koja se...

Paginacija