master's thesis
Drug related researches in Croatia

Mateja Gašparović (2016)
University of Zagreb
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
Metadata
TitleIstraživanja droga u Republici Hrvatskoj
AuthorMateja Gašparović
Mentor(s)Irma Kovčo Vukadin (thesis advisor)
Abstract
S obzirom na visoku brojku osoba ovisnih o nekoj vrsti droge (17,8 milijuna ljudi u Europi prema zadnjim podacima) te posljedicama konzumacije droge po individui, obitelji i društvu, potrebno je da zakonski okviri djelovanja, ali i programi prevencije i rehabilitacije, budu znanstveno utemeljeni na kvalitetnim istraživanjima te na dobroj praksi i potrebama tih ljudi. U radu je dan prikaz važnosti takvih istraživanja, kao i prikaz relevantnih institucija na europskoj i nacionalnoj razini te strateških dokumenata kojima se koordinira rad nadležnih tijela i definiraju ciljevi u području suzbijanja droga. Cilj ovog rada je bila analiza radova obavljenih u biomedicinskim i društvenim znanstvenim časopisima u razdoblju od 2000. do 2014. godine, koji su usko vezani uz temu droga, po uzoru na istraživanje provedeno na europskoj razini. Analizirano je 87 radova iz 8 različitih časopisa, u svrhu utvrđivanja kvalitete i kvantitete spoznaja akademske zajednica o pitanjima povezanih s drogama. Provedena analiza pokazala je da su autori pisali pretežno istraživačke radove i da im je cilj često bio utvrđivanje prevalencije te stavova ispitanika. Postoji potreba za većim brojem longitudinalnih i kvalitativnih istraživanja, kao i za evaluacijskim i metodološkim studijama.
Keywordsdrugs drug research strategies EMCDDA
Parallel title (English)Drug related researches in Croatia
Committee MembersIrma Kovčo Vukadin (committee chairperson)
Vladimira Žakman-Ban (committee member)
Dalibor Doležal (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeSocial Pedagogy
Academic title abbreviationmag. paed. soc.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-16
Parallel abstract (English)
Given the high number people that are addicted to some kind of drug (17.8 million people in Europe according to the latest data) and the consequences of drug use by individuals, families and society, it is necessary that the legal framework of action, and prevention and rehabilitation programs, are scientifically based on quality research and on good practice, as much as on the needs of those people. The paper gives an overview of the importance of such research, as well as an overview of the relevant institutions at European and national level and strategy documents which coordinate the work of the competent authorities and define objectives in the field of drug control. The aim of this study was to analyze articles published in the biomedical and social scientific journals, from 2000 to 2014, which are closely related to the topic of drugs, following the example of European research. A total of 87 articles from 8 different journals were analyzed, in order to establish the quality and quantity of knowledge of the academic community on issues related to drugs. The analysis showed that the authors wrote mainly research works and that their aim is often to determine the prevalence and attitudes of respondents. There is a need for larger number of longitudinal and qualitative research, as well as for the evaluation and methodological studies.
Parallel keywords (Croatian)droge istraživanja droga strategije djelovanja EMCDDA
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:037999
CommitterIvanka Šarić