master's thesis
Evaluacija vršnjački vođene intervencije u redovnom vrtiću

Matea Begić (2016)
University of Zagreb
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
Metadata
TitleEvaluacija vršnjački vođene intervencije u redovnom vrtiću
AuthorMatea Begić
Mentor(s)Jasmina Frey Škrinjar (thesis advisor)
Abstract
Vršnjački vođena intervencija jedna je od strategija koja uspješno povećava razinu socijalnih interakcija između djece s poremećajem iz spektra autizma i djece tipičnog razvoja u inkluzivnom okruženju. Temelji se na podučavanju vršnjaka vještinama komunikacije i pružanja podrške djeci s poremećajem iz spektra autizma sa ciljem smanjivanje podrške odrasle osobe tijekom vremena. U istraživanju je sudjelovao dječak (5,6) s dijagnozom poremećaja iz spektra autizma, petero vršnjaka iz dječakove vrtićke skupine i dječakova majka. Radi ostvarivanja cilja rada provedeno je istraživanje u obliku studije slučaja, sastavljeno od kvantitativnog i kvalitativnog dijela. Kvantitativni dio istraživanja prikazuje rezultate mjerenja učestalosti varijabli iniciranja interakcije s vršnjacima, asistenticom i odgajateljicom govorom, iniciranje interakcije s vršnjacima dodirom, komentiranje aktivnosti vršnjaka, vršnjačko iniciranje interakcije, nepoželjnih ponašanja te trajanja usmjerenosti pogleda prema vršnjacima kroz tri mjerenja inicijalne i finalne procjene. Tijekom provedbe programa u šest vremenskih točaka praćena je učestalost pružanja verbalne podrške vršnjacima, pružanje verbalne podrške dječaku od strane vršnjaka, dječakova odgovorljivost na vršnjačko iniciranje interakcija te vrijeme provedeno u interakciji s vršnjacima. Također je proveden polustrukturirani intervju s majkom koji pruža njezinu perspektivu o dječakovim vršnjačkim interakcijama izvan vrtićkog okruženja prije i nakon provedbe programa vršnjački vođene intervencije. Rezultati potvrđuju hipoteze istraživanja koje govore o povećanju učestalosti socijalnih interakcija s vršnjacima, smanjenju iniciranja interakcija s asistenticom, povećanju vremena usmjerenosti pogleda prema vršnjacima, povećanju odgovorljivosti na interakciju iniciranja od strane vršnjaka te porastu vremena provedenog u interakciji s vršnjacima. Rezultati ne potvrđuju hipoteze koje govore o povećanju učestalosti vršnjačkog iniciranja interakcije prema dječaku te smanjenu učestalost nepoželjnih ponašanja.. Osim toga, rezultati kvalitativnog dijela istraživanja pokazuju dječakovo generaliziranje naučenih vještina te povećanje interesa za vršnjake. Ukazuje se i naglašava potreba za daljnjim istraživanjima na ovu temu.
Keywordsautism spectrum disorder peer mediated intervention social interactions
Committee MembersJasmina Frey Škrinjar (committee chairperson)
Anamarija Žic Ralić (committee member)
Jasmina Stošić (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEducational Rehabilitation
Academic title abbreviationmag. rehab. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-27
Parallel abstract (English)
Peer-mediated intervention is one of the strategies for improving social interactions between children with autistic spectrum disorder and their peers in an inclusive kindergarten setting. It is based on teaching students different ways to communicate with children with autism spectrum disorder, while simultaneously decreasing adult intervention over time. The participants included a boy (5,6) diagnosed with an autism spectrum disorder, five of his peers, and the boy's mother. In order to achieve the objective of the work, a case study consisting of quantitative and qualitative work was conducted. The quantitative part of the study presents the results of measurements of the frequency of initiated social interactions of the participant with his peers, with the teacher and with the kindergarten assistant using speech, initiated social interaction of the participant with peers using touch, commenting on peers activities, initiated social interaction on behalf of the peers, disruptive behaviour and duration of observing peer activities in three time points in both initial and final measurement. During the program of peer mediated intervention, we measured in six time points the frequency of verbal instruction with peers, verbal instruction towards the participant on behalf of the peers, responsiveness of the participant to the verbal instruction of his peers, as well as time spent in interaction with peers. A semi-structured interview was also conducted with the boy's mother in which we could see her perspective on the influence of peer mediated intervention outside of the kindergarten before and after the study. The results confirmed the hypotheses on higher frequency of social interactions with peers, lower frequency of social interactions with the kindergarten assistant, longer time periods spent observing peers, higher frequency of responsiveness toward peers and more time spent in interaction with peers. The results did not confirm the hypothesis on higher frequency of peer initiation, and lower frequency of disruptive behaviour. Furthermore, results of the qualitative study confirmed the generalisation of learned skills and increased interest in peers. There is a need for further studies on this subject.
Parallel keywords (Croatian)poremećaj iz spektra autizma vršnjački vođena intervencija socijalne interakcije
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:942747
CommitterIvanka Šarić