master's thesis
Reactions of preschool children to humanoid robots

Petra Cvitanović (2016)
University of Zagreb
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
Metadata
TitleReakcije djece predškolske dobi na humanoidne robote
AuthorPetra Cvitanović
Mentor(s)Maja Cepanec (thesis advisor)
Abstract
Posljednjih desetak godina raste interes za socijalne robote, posebno u kontekstu njihovog asisitivnog doprinosa dijagnostici i rehabilitaciji određenih specifičnih teškoća. Brojna istraživanja potvrđuju da su roboti dobro sredstvo za učenje socijalnih, komunikacijskih, motoričkih i ostalih vještina zbog toga što pružaju iskustvo socijalnih karakteristika koje su prisutne u ljudskim interakcijama, a ujedno su i objekti kojima se može manipulirati. Međutim, većina istraživanja je provedena na populaciji djece s poremećajem iz spektra autizma, a o odgovorljivosti djece urednog razvoja na robota i njegove postupke se ne zna mnogo. K tome, do sada nije sustavno istraženo postoje li i u kojoj mjeri razlike u reakcijama djece na postupke humanoidnog robota u odnosu na situaciju kada iste postupke izvodi čovjek. Stoga je cilj ovog istraživanja bio konstruirati protokol za ispitivanje reakcija djece na humanoidnog robota te pomoću njega ispitati preferiraju li djeca više robota ili vizualno sličan predmet odnosno usmjeravaju li više pažnje prema osobi ili humanoidnom robotu, kada su u međusobnoj interakciji. Istraživanje se sastojalo od tri ispitna zadatka, a provedeno je na uzorku od 14 djece predškolske dobi urednog razvoja. Rezultati su pokazali da sudionici nisu više pažnje usmjeravali na robota u odnosu na predmet. Nadalje, sudionici nisu spontano imitirali ples i gestu pozdravljanja koje je izveo humanoidni robot te svojim reakcijama nisu pokazali da humanoidnog robota doživljavaju kao osobu. Ipak, potvrđeno je da sudionici u situaciji kada promatraju komunikaciju humanoidnog robota i čovjeka, više pažnje usmjeravaju na humanoidnog robota nego li na čovjeka. Konačno, uočeno je i da su sudionici svoje iskustvo i uživanje u robotovom plesu podijelili s odraslom osobom u pratnji. Usprkos tome što zbog malog, heterogenog uzorka generalizacija rezultata nije moguća, buduća opsežnija ispitivanja, u kojima će se nastojati minimalizirati tehnološki nedostatci te propusti u protokolu, bi mogla polučiti značajne podatke.
Keywordshumanoid robot robot-object preference robot-human preference
Parallel title (English)Reactions of preschool children to humanoid robots
Committee MembersMaja Cepanec (committee chairperson)
Sanja Šimleša (committee member)
Jasmina Stošić (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeSpeech and Language Pathology
Academic title abbreviationmag. logoped.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-20
Parallel abstract (English)
There has been growing interest in social robots for the past ten years, especially in the context of their assistive contribution to the diagnosis and rehabilitation of certain specific disabilities. Numerous studies have confirmed that robots are a good tool for learning social, communication, motor and other skills because they provide the experience of social characteristics that are present in human interactions, but they are also objects that can be manipulated. However, most of research has been conducted on the population of children with autism spectrum disorder, and there isn’t many data about how typically developing children react to robot and his actions. In addition, it has not been systematically investigated whether, and in which extent, do reactions of children to the actions of humanoid robot differ from reactions to the same actions performed by human. The purpose of this study was to construct a protocol for testing the reactions of children to the humanoid robot and to use it to examine whether children prefer robots or visually similar object, and do they focus more attention on a person or humanoid robot when interacting. The study included three tasks and was conducted on the sample of 14 typically developing preschool children. According to the results, participants did not pay more attention to the robot in comparison to the object. Furthermore, the participants did not spontaneously imitate dance and greeting gesture performed by humanoid robot, and did not behave in a way that would suggest that they perceive humanoid robot as a person. However, it has been confirmed that participants directed more attention to the humanoid robot while observing communication between humanoid robot and human being. Finally, it has also been observed that the participants shared their experience and enjoyment of the robot's dance with the adult companion. Despite the fact that generalization of results is not possible, due to the small, heterogeneous sample, further extensive trials, which will seek to minimize the technological shortcomings and omissions in the protocol, could yield significant information.
Parallel keywords (Croatian)humanoidni robot preferencija robot-predmet preferencija robot-osoba
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:936137
CommitterIvanka Šarić