master's thesis
Early literacy in 5 an 6 years old children

Iva Martinović (2016)
University of Zagreb
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
Metadata
TitleRana pismenost kod petogodišnjaka i šestogodišnjaka
AuthorIva Martinović
Mentor(s)Mirjana Lenček (thesis advisor)
Abstract
Pismenost je jedna od najvažnijih kompetencija koje djeca trebaju steći jer je kulturalni alat koji postavlja temelj za školski uspjeh i stjecanje znanja. Stručnjaci ističu da se u razvijanju pismenosti važno usredotočiti na rane godine djetetova života, tj. na razdoblje rane pismenosti, razdoblja koje prethodi formalnom obrazovanju i automatizaciji čitanja i pisanja. Cilj ovog rada je provjera razine znanja vezanih uz ranu pismenost kod petogodišnjaka i šestogodišnjaka te provjeriti postoje li razlike između te djece. Vještine rane pismenosti ispitane su materijalom objedinjenim za potrebe ovog istraživanja - Upitnikom za procjenu rane pismenosti te zadacima iz PredČiP testa koji ispituju fonološku svjesnost. Objedinjeni materijal podijeljen je na dijelove koji ispituju znanja vezana uz koncept o tisku, imenovanje slova, izranjajuće čitanje i pisanje, precrtavanje te fonološku svjesnost. Rezultati pokazuju da se navedene skupine statistički značajno razlikuju na primijenjenom materijalu, tj. šestogodišnjaci postižu bolje rezultate što znači da postoji napredak s obzirom na dob. Navedene skupine statistički se značajno razlikuju u znanjima o konceptu o tisku, imenovanju slova te fonološkoj svjesnosti, dok se značajno ne razlikuju u izranjajućem čitanju i pisanju te precrtavanju. Za obje skupine podskupina zadataka precrtavanja je ona koju najuspješnije rješavaju. Najteži skupina zadataka za petogodišnjake je imenovanje slova, dok su za šestogodišnjake to zadaci izranjajućeg čitanja i pisanja. Ovaj rad, iako temeljen na malom uzorku, donosi djelomičan uvid u razine vještina rane pismenosti te je usmjeren na poticanje daljnih istraživanja ovog područja.
Keywordsearly literacy five year old children six year old children
Parallel title (English)Early literacy in 5 an 6 years old children
Committee MembersMirjana Lenček (committee chairperson)
Draženka Blaži (committee member)
Emica Farago (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeSpeech and Language Pathology
Academic title abbreviationmag. logoped.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-13
Parallel abstract (English)
Literacy is one of the most important competencies that children should acquire because it is a cultural tool that lays the foundation for school success and knowledge aquisition. Experts assert that very important, in literacy development, is to focus on the early years of a child's life, that is, the period of early literacy, which goes before the formal education and automation of reading and writing. The aim of this study is to examine the level of knowledge related to early literacy of a five and six year old children, and test whether there are differences between these groups. Early literacy skills were tested by material which was integrated for this study - Questionnaire for the assessment of early literacy and the tasks of PredČiP test that examined phonological awareness. The integrated material was divided into sections that test knowledge related to the concept of print, letter naming, emergent reading and writing, tracing and phonological awareness.The results show that these two groups differ significantly on integrated material. Six year old children achieve better results, which means that there is progress in terms of age. These two groups differ significantly in knowledge about concept about print, letter naming and phonological awareness, while they don't significantly differ in emerging reading and writing and tracing. Both groups are most successful in tracing, while five year old children are at least successful in letter naming, and six year old in emerging reading and writing This study, although based on a small sample, brings partial insight into the skill levels of early literacy and is focused on encouraging further studies of this area.
Parallel keywords (Croatian)rana pismenost petogodišnjaci šestogodišnjaci
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:940959
CommitterIvanka Šarić