master's thesis
Crime Prevention Through Environmental Design

Ena Juričić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Metadata
TitlePrevencija kriminaliteta putem uređenja okoliša
AuthorEna Juričić
Mentor(s)Valentina Kranželić (thesis advisor)
Abstract
Dobro osmišljene i provedene preventivne mjere stručno su i znanstveno utemeljene strategije koje dokazano doprinose znatnom smanjenju kriminaliteta. Zbog nedostatka brzo vidljivih pozitivnih učinaka prevencije, represivne mjere često preuzimaju ulogu društvenog odgovora na kriminalitet, iako njihovo pretjerano korištenje dovodi do velikih troškova u sustavu pravosuđa, porasta zatvorske populacije i stope recidivizma. Svrha ovog rada je detaljno prikazati dosadašnje teorijske i empirijske spoznaje iz područja prevencije kriminaliteta putem uređenja okoliša (eng. Crime Prevention through Environmental Design). CPTED pristup definira se kao multidisciplinaran pristup za odvraćanje od kriminalnog ponašanja putem uređenja okoliša, odnosno primjenom fizičkih značajki koje onemogućuju kriminalitet, a istodobno omogućuju kvalitetno korištenje prostora čime se smanjuje strah od kriminaliteta i poboljšava kvaliteta života građana u zajednici. Analizirane su mnoge prednosti, ali i ograničenja ovog pristupa te su ponuđene smjernice za unaprjeđenje i uspješnu implementaciju. Prepoznata je mogućnost primjene pristupa u Republici Hrvatskoj, i to kroz suradnju socijalnih pedagoga i policijskih službenika u zajednici.
Keywordscrime prevention crime prevention through environmental design CPTED advantages and disadvantages of CPTED
Parallel title (English)Crime Prevention Through Environmental Design
Committee MembersValentina Kranželić (committee chairperson)
Josipa Mihić (committee member)
Dora Dodig Hundrić (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeSocial Pedagogy
Academic title abbreviationmag. paed. soc.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-21
Parallel abstract (English)
Well designed and implemented preventive measures are professionally and scientifically sound strategies that are proven to be significant contribution to reduction of crime. Due to the lack of fast occuring positive effects of prevention, repressive measures often take on the role of social responses to crime, although their excessive use leads to high costs in the justice system, the increase in the prison population and recidivism rates. The purpose of this paper is to provide detailed insight into current theoretical and empirical knowledge in the field of approach known by name Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED). CPTED approach is defined as a multi-disciplinary approach to deterring criminal behavior by landscaping or by applying physical features that prevent crime, but at the same time provide a quality use of space thus reducing the fear of crime and improve the quality of life in the community. We analyzed many advantages and limitations of this approach, and provided guidelines for its improvement and successful implementation. We recognized the possibility of applying the approach in the Republic of Croatia, through the cooperation of social pedagogues and police officers in the community.
Parallel keywords (Croatian)prevencija kriminaliteta prevencija kriminaliteta putem uređenja okoliša CPTED prednosti i nedostaci CPTED-a
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:649544
CommitterIvanka Šarić