master's thesis
Contributions to the history of the educational rehabilitation profession in Republic of Croatia

Filip Kekuš (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Metadata
TitlePrilozi za povijest edukacijsko-rehabilitacijske struke u Republici Hrvatskoj
AuthorFilip Kekuš
Mentor(s)Damir Miholić (thesis advisor)
Abstract
Ovaj rad sastoji se od sedam poglavlja koja su vezana uz temu "Prilozi za povijest edukacijsko-rehabilitacijske struke u Republici Hrvatskoj". Prvo poglavlje obuhvaća uvod koji ukratko govori o razvoju i djelatnosti edukacijsko-rehabilitacijske struke kao i o položaju osoba s invaliditetom kroz povijest. Sljedeće poglavlje, drugo, odnosi se na povijesni razvoj edukacijsko-rehabilitacijske struke i znanosti te govori o potrebi za stvaranjem zavoda za osobe s invaliditetom kroz vremenske etape. Nakon drugog poglavlja, treće poglavlje obuhvaća sam pojam invalidnosti , odnosno njegovo shvaćanje kroz povijest te se spominje medicinski i socijalni model gladanja na invaliditet. Kako se četvrto poglavlje odnosi isključivo na osobe s intelektualnim teškoćama, odnosno njihov povijesni pregled, kao i povijesni pregled ustanova isključivo vezanih za osobe s intelektualnim teškoćama, tako je peto poglavlje vezano za osobe s tjelesnim invaliditetom, njihovim povijesnim razvojem kao i povijesnim razvojem ustanova za iste. Zadnja dva poglavlja, šesto i sedmo također se bave tematikom povijesnog pregleda kako osoba tako i ustanova, odnosno šesto poglavlje vezano je za osobe s oštećenjem vida, a sedmo za osobe s oštećenjem sluha. Na samom kraju ovoga rada nalazi se zaključak, literatura te izvori fotografija koji su vezani za povijest edukacijsko-rehabilitacijske struke. Važnost edukacijsko- rehabilitacijske struke je neupitna kada govorimo o djeci s teškoćama u razvoju i o osobama s invaliditetom ne samo u Republici Hrvatskoj već i u svijetu. Povijesno gledajući za osobe s invaliditetom nije postojala zakonski regulirana zaštita i skrb te je samim time razvoj edukacijsko-rehabilitacijske struke i znanosti još značajniji za ovu skupinu.
Keywordspeople with disabilities history institutions people with special needs people with physical disabilities people with visual impairments people with hearing impairments.
Parallel title (English)Contributions to the history of the educational rehabilitation profession in Republic of Croatia
Committee MembersDamir Miholić (committee chairperson)
Daniela Bratković (committee member)
Renata Martinec (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEducational Rehabilitation
Academic title abbreviationmag. rehab. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-14
Parallel abstract (English)
This work consists of seven chapters that are related to the theme "Contributions to the history of educational rehabilitation profession in the Republic of Croatia".The first chapter includes an introduction which briefly outlines the development and activities of the educational rehabilitation profession as well as on the situation of disabled people throughout history. The second chapter which follows, refers to the historical development of the educational rehabilitation as a profession and as a field of science and speaks of the need for creating institutes for people with disabilities through time stages. The third chapter covers the very concept of disability and his understanding of the history of disability in general. This chapter also mentions the medical and social model of looking at disability. The fourth chapter refers exclusively to people with intellectual disabilities and their historical overview, as well as a historical overview of institutions exclusively related to people with intellectual disabilities. The fifth chapter is in relation to people with physical disabilities, their historical development and the historical development of institutions for the same group. The last two chapters, the sixth and seventh, are also dealing with the theme of the historical review of people with disabilities and institutions, so that the sixth chapter is related to visually impaired people and the seventh to people with hearing impairments. At the end of this work is the conclusion, literature and image contributions related to the history of the educational rehabilitation profession. The importance of the educational rehabilitation profession is unquestionable when it comes to children and people with disabilities not only in Croatia but also in the whole world. Historically seen, people with disabilities did not t had legally regulated protection or care, and therefore the development of the educational rehabilitation profession and science is even more important for this group.
Parallel keywords (Croatian)osobe s invaliditetom povijest ustanove osobe s intelektualnim teškoćama osobe s tjelesnim invaliditetom osobe s oštećenjem vida osobe s oštečenjem sluha
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:193989
CommitterIvanka Šarić