master's thesis
Quantifiers in Croatian Sign Language

Martina Filić (2016)
University of Zagreb
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
Metadata
TitleIzražavanje količine u hrvatskom znakovnom jeziku
AuthorMartina Filić
Mentor(s)Marina Milković (thesis advisor)
Abstract
Izražavanje količine, najšire rečeno, naziva se kvantifikacijom. Kvantifikacija u jeziku može biti ostvarena na različite načine. Kvantifikacija može biti eksplicitna (izražavanje količine kvantifikatorima) i implicitna (izražavanje količine kontekstom). Istraživanja su pokazala da ASL i RSL razlikuju obje vrste kvantifikacije, kao i da u znakovnim jezicima postoje neke specifičnosti u odnosu na modalitet u kojem se ostvaruju.Cilj je ovoga rada bio utvrditi način izražavanja količine u HZJ-u, koje vrste kvantifikatora HZJ koristi te vidjeti koji je utjecaj modaliteta na izražavanje količine u HZJ-u.U ovom je istraživanju korišten dio podataka prikupljenih u okviru korpusa Hrvatskog znakovnog jezika. U istraživanju je sudjelovala jedna čujuća ženska osoba, CODA (Children of Deaf Adults), fluentna u HZJ-u. Za analizu podataka koristio se specijalizirani program za analizu znakovnih jezika ELAN. Podatci su obrađeni deskriptivnom analizom.Analizom podataka utvrđeno je da HZJ razlikuje eksplicitnu i implicitnu kvantifikaciju, kao i univerzalne, egzistencijalne, proporcijske i morfosintaktičke kvantifikatore. HZJ razlikuje kolektivne i distributivne univerzalne D-kvantifiaktore. Osim toga, semantički razlikuje kvantifikatore koji označavaju određeni skup od kvantifikatora koji označavaju neodređeni skup. HZJ za izražavanje količine koristi i nemanualne oznake, rezultativne konstrukcije te prostor znakovanja.Dobiveni rezultati usporedivi su s istraživanjima u ASL-u i RSL-u te doprinose opisu gramatike HZJ-a.
KeywordsCroatian Sign Language (HZJ) quantifiers modality nonmanual features
Parallel title (English)Quantifiers in Croatian Sign Language
Committee MembersMarina Milković (committee chairperson)
Ljubica Pribanić (committee member)
Marijan Palmović (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeSpeech and Language Pathology
Academic title abbreviationmag. logoped.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-12-22
Parallel abstract (English)
The term quantification is used to express quantitiy. It can be achieved in many ways. It can be explicitid (expressed with quantifiers) or (implicit (expressed with context). Studies have showed that ASL and RSL differ both types. When it come to quantification, there are some modality-specific characteristics.The aim of this study is to determine in which way Croatian Sign Language (HZJ) expresses quantitiy, which types of quantifiers are used, as well as, are there some modality-specific characteristics.Materials used in this research were part of a database collected as a corpus of Croatian Sign Language,. One hearing adult participated in this research. Participant is CODA (Children of Deaf Adults) and she is fluent in HZJ. The data collected in this research was analyzed by descriptive analysis using the ELAN program specialized for linguistic analysis of sign language.Analysis showed that HZJ differentiates between implicit and explicit quantification. There are also universal, extential, proportional and morfosyntactic quantifiers. When it comes to D-quantifiers, HZJ differs distributive and colective D quantifiers. Moreover, it semantically differentiatesAnalysis showed that HZJ differentiates between implicit and explicit quantification, as well as universal, existential, proportional and morfosyntactic quantifiers. Moreover, quantifiers that refer to a specific group can be differentiated semantically from those which refer to a non-specific group. HZJ also uses nonmanual features, resultative constructions and signing space as the way of expressing quantity.These results are comparable with studies in ASL and RSL. They aslo contribute to the description of grammar in HZJ.
Parallel keywords (Croatian)hrvatski znakovni jezik kvantifikatori modalitet nemanualne oznake
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:362319
CommitterIvanka Šarić