master's thesis
Differential Approaches in Teaching Handwriting

Lorena Pongračić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Metadata
TitleDiferencirano poučavanje u nastavi slovopisa
AuthorLorena Pongračić
Mentor(s)Zrinjka Stančić (thesis advisor)
Abstract
Početno pisanje temelj je daljnjeg obrazovanja, preduvjet za svladanja ostalih nastavnih predmeta (Mendeš, 2009). Slova hrvatske abecede obrađuju se u prvom razredu osnovne škole, jednu školsku godinu (Bežen, Budinski, 2013). Početkom školske godine 2014./2015. u nastavu prvih razreda osnovne škole uvedeno je standardno školsko pismo koje je namjenjeno poučavanju početnog čitanja i pisanja na hrvatskome jeziku. U prvom polugodištu obrađuje se formalno školsko pismo (tiskana slova) dok se u drugom polugodištu prelazi na usvajanje rukopisnog školskog pisma (pisana slova). Tijekom tog razdoblja učenici se susreću s brojnim problemima i teškoćama (veličina i oblik slova, brzina pisanja, razmaci među slovima...) koje su povezane s usvojenim predvještinama pisanja (perceptivno-motoričke sposobnosti, fina motorika, vidna diskriminacija podražaja...). Pri svemu su značajna funkcionalna područja mozga (korteks frontalnog i parijentalnog režnja) koja sudjeluju u tom procesu. Problemi senzorne integracije također mogu stvarati poteškoće prilikom početnog pisanja. Kod učenika koji imaju disfunkciju senzorne integracije mozak nije u stanju dobro organizirati i spojiti sve osjete koje prima pa učenik ima poteškoća s držanjem olovke, koordinacijom oko-ruka, prepisivanjem s ploče (Ayres, 2002). Pisanje je složena vještina koja se može svladati ukoliko je dijete integriralo temeljne perceptivno motoričke sposobnosti (Cornhill i Case-Smith, 1996) bez kojih pisanje ne bi bilo moguće.Brojna istraživanja su pokazala (Moustafa, 1999; Keller, 2001; Woodvard, Smith, 2002) koliko je bitno iskustveno i multisenzorno učenje. Uključivanjem svih osjetnih sustava (proprioceptivni, taktilni, vizualni, auditivni, kinestetički sustav) učenik lakše uči i pamti, svladava gradivo te se kasnije lakše prisjeća naučenog. Na temelju toga razvile su se brojne poželjne tehnike, programi i metode (Ples pisanja, Pisanje bez suza, Montessori vježbe pisanja...) koje se mogu iskoristiti za poučavanje početnog pisanja na zabavan i učenicima zanimljiv način. Time učenje predstavlja igru što je vrlo bitno za učenike prvog razreda osnovne škole kojima se olakšava prelazak iz svijeta igre u svijet rada i učenja.
Keywordsinitial writing handwriting sensory integration multisensory approach
Parallel title (English)Differential Approaches in Teaching Handwriting
Committee MembersZrinjka Stančić (committee chairperson)
Snježana Sekušak-Galešev (committee member)
Ljiljana Pintarić Mlinar (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEducational Rehabilitation
Academic title abbreviationmag. rehab. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-23
Parallel abstract (English)
Initial writing is the foundation of any further education and a tool for mastering other school subjects. Letters of croatian alphabet are being learned in the first grade of elementary school, all throught that first year (Bežen, Budinski, 2013). From the beginning of the school year 2014./2015., the lessons in the first grade of elementary school consist of standard school script used for teaching initial reading and writing in croatian language. In the first semester, formal school script is being learned (manuscript) while in the second semester students have to learn to handwrite (cursive handwriting). During that period, students may encounter many difficulties and problems (size and shape of the letter, writing speed, letter spacing...) that are connected with prehandwriting skills they mastered (perception and motor skills, fine motor skills, visual discrimination...) and also with functional areas of the brain (cortex of the frontal and pariental lobe) involved in the process. Problems of sensoriy integration can also influence the initial handwriting. Students with sensory disfunctions have a brain that is not able to organise and combine every sensation that comes in his way so students can have difficulties with holding the pencile, eye-hand coordination, coping from the school board (Ayres, 2002). Handwriting is a complex skill that can be mastered if the child has integrated basic perceptive and motor skills (Cornhill i Case-Smith, 1996) necessary for performing this action. Numerous reasearch have proven (Moustafa, 1999; Keller, 2001; Woodvard, Smith, 2002) the importance of multisensoriy learning and learning thoroug experience. If we include all sensoriy systems in learning (proprioception, tactile system, visual and acustic as well as kinestetic), the student is better in learning and memorising, mastering teaching materials and faster in rememberance. Thus, various techniques, programs and methods (Writing dance, Writing without tears and Montessory exercise in writing...) were developed for teaching initial writing in a fun and interesting way. That way, through play, we have ensured an easier transition from playing to learning and working for this young children.
Parallel keywords (Croatian)početno pisanje slovopis senzorna integracija multisenzorni pristup
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:016298
CommitterIvanka Šarić