master's thesis
Assessment of the quality of inclusion from the perspective of preschool teachers in Osijek Baranja County

Marija Lončarić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Metadata
TitleProcjena kvalitete inkluzije iz perspektive odgojitelja predškolske djece Osječko baranjske županije
AuthorMarija Lončarić
Mentor(s)Ana Wagner Jakab (thesis advisor)
Abstract
Inkluzivan rani i predškolski odgoj i obrazovanje podrazumijeva uključenost djece s teškoćama uz različite čimbenike podrške o kojima ovisi kvaliteta inkluzivnog odgoja i obrazovanja (Rudelić i sur., 2013). Kvaliteta podrške temelji se na individualnom pristupu djetetu, uključenosti svih važnih osoba za dijete, suradnji stručnjaka i odgojitelja, inkluzivnom okruženju te evaluaciji kvalitete inkluzije. Cilj ovog rada je kroz kvantitativno istraživanje procijeniti kvalitetu inkluzije iz perspektive odgojitelja predškolske djece Osječko-baranjske županije iz 30 vrtića. U istraživanju su propitane opće karakteristike odgojitelja, njihovo dosadašnje iskustvo rada s djecom s teškoćama, kompetencije u radu s djecom s teškoćama i znanje koje posjeduju, kvaliteta njihova osposobljavanja, spremnost i dostupnost edukacija te uvjeti rada koji su im osigurani. Rezultati istraživanja daju smjernice za unapređenje formalnog obrazovanja, ukazuju na potrebna znanja i vještine, ističu suradnju stručnjaka i roditelja kao i ulogu ravnatelja te potrebu osiguranja opreme, materijala i uvjeta za rad, a u svrhu osnaživanja samih odgojitelja.
Keywordsassessment of quality of inclusion preschool education perspective of preschool teachers
Parallel title (English)Assessment of the quality of inclusion from the perspective of preschool teachers in Osijek Baranja County
Committee MembersAna Wagner Jakab (committee chairperson)
Natalija Lisak (committee member)
Ljiljana Pintarić Mlinar (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEducational Rehabilitation
Academic title abbreviationmag. rehab. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-05
Parallel abstract (English)
Inclusive early and preschool education for children with difficulties means to provide different types of support to ensure quality of inclusive education (Rudelić i sur., 2013). The quality of support is based on the individual approach to the child, inclusion of all the important people for a child, cooperation between experts and educators, inclusive environment, and evaluation of the process. The aim of this quantitative research is to assess the quality of inclusion from the perspective of preschool teachers from the Osijek-Baranja County in 30 kindergartens. The study has examined general characteristics of preschool educators, their work experience with children with difficulties, competence for their work, quality of their formal education, the quality and the availability of training and working conditions. The results have provided guidance for improving formal education, additional knowledge and skills, emphasized the cooperation of experts and parents as well as the role of the prinicipals and the need to ensure equipment, materials and better working conditions, with aim to empower preschool teachers.
Parallel keywords (Croatian)procjena kvalitete inkluzije predškolski odgoj i obrazovanje perspektiva odgojitelja
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:715323
CommitterIvanka Šarić