master's thesis
Availability and use of assistive technology in education of children with physical disabilities and chronic diseases in the Republic of Croatia

Ivana Vinčić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Metadata
TitleDostupnost i uporaba asistivne tehnologije u obrazovanju djece s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima u Republici Hrvatskoj
AuthorIvana Vinčić
Mentor(s)Renata Pinjatela (thesis advisor)
Abstract
Cilj ovog istraživanja bio je ustvrditi dostupnost i uporabu asistivnih tehnologija u obrazovanju i rehabilitaciji djece s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima u Republici Hrvatskoj te usmjeriti pozornost na područja vezana uz razvoj asistivnih tehnologija i njihovu uporabu. Motorički poremećaji i kronične bolesti jesu pojava koja prvenstveno podrazumijeva ispodprosječno tjelesno funkcioniranje različite fenomenologije i etiologije. Asistivne i rehabilitacijske tehnologije jesu skupni pojam koji uključuje pomoćne i prilagodljive rehabilitacijske uređaje za osobe s invaliditetom, kao i sam proces odabira i uporabe. U obrazovanju i rehabilitaciji djece s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima asistivna tehnologija ima veliku ulogu te omogućuje ili pospješuje izvođenje različitih vještina. Sudionici istraživanja bili su učitelji, nastavnici i profesori osnovnih i srednjih redovnih škola, rehabilitatori zaposleni u školama ili centrima za djecu s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima te roditelji djece koja koriste asistivnu tehnologiju u Republici Hrvatskoj (N=153). Za potrebe istraživanja koncipiran je on-line upitnik. Upitnikom su ispitani stavovi učitelja, nastavnika, profesora, rehabilitatora i roditelja o primjeni asistivne tehnologije u obrazovanju i rehabilitaciji, kao i njihova informiranost o takvoj vrsti tehnologije, potrebe za njom i mogućnosti uporabe. Kriteriji procjene jesu odgovori na pitanja postavljena upitnikom. Podaci su obrađeni primjerenim kvantitativnim metodama.
Keywordsmotor disorders chronic illness assistive technology education rehabilitation
Parallel title (English)Availability and use of assistive technology in education of children with physical disabilities and chronic diseases in the Republic of Croatia
Committee MembersRenata Pinjatela (committee chairperson)
Renata Martinec (committee member)
Damir Miholić (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEducational Rehabilitation
Academic title abbreviationmag. rehab. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-08
Parallel abstract (English)
The aim of this study was determination of current availability and use of assistive technology in education and rehabilitation of children with motor disorders and chronic diseases in the Republic of Croatia alongside with focusing attention on areas related to the development of assistive technologies and their use. Motor disorders and chronic diseases are a phenomenon that primarily means below average physical functioning with different phenomenology and etiology. Assistive technology and rehabilitation is a common term that includes support and flexible rehabilitative devices for people with disabilities, as well as the process of selection and use. In the education and rehabilitation of children with physical disabilities and chronic illnesses assistive technology has an important role and enables or enhances the performance of different skills. Participants were teachers of primary and secondary mainstream schools, rehabilitators employed in schools or centers for children with physical disabilities and chronic illnesses, and parents of children who use assistive technology in the Republic of Croatia (N=153). On-line questionnaire has been conceived for the study. The questionnaire examined the attitudes of teachers, therapists and parents on the application of assistive technology in education and rehabilitation, as well as their awareness of this type of technology, the need for it and the ability to use it. Evaluation criteria were the answers to the posed questions. Data was analyzed with appropriate quantitative methods.
Parallel keywords (Croatian)motorički poremećaji kronične bolesti asistivna tehnologija obrazovanje rehabilitacija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:138155
CommitterIvanka Šarić