master's thesis
Adaptation of Language Use Inventory for use in Croatia

Marta Jovanović (2016)
University of Zagreb
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
Metadata
TitlePrilagodba Ljestvice za procjenu uporabe jezika i pilot primjena u Hrvatskoj
AuthorMarta Jovanović
Mentor(s)Maja Cepanec (thesis advisor)
Abstract
Pragmatika označava sposobnost učinkovitog i prikladnog korištenja jezika u interakciji s drugima te je pragmatički razvoj pod utjecajem kognitivnog, socijalnog, kulturološkog i jezičnog razvoja pojedinca zbog čega je procjena pragmatike složena i razlikuje se od uobičajenih načina jezične procjene. Upitnici i ljestvice koje ispunjavaju roditelji vrijedan su izvor informacija o pragmatičkom razvoju djeteta. U Hrvatskoj trenutno ne postoji mjerni instrument za procjenu pragmatike u mlađe djece. Jedan takav instrument „Language Use Inventory“ konstruirala je Daniela K. O'Neill 2009. godine i trenutno je jedini standardizirani upitnik za roditelje u svrhu procjene uporabe jezika za djecu u dobi od 18 do 47 mjeseci. Cilj rada bio je izraditi hrvatsku inačicu ovog instrumenta i provesti pilot istraživanje primjenom Ljestvice za procjenu uporabe jezika te opisati razlike u postignućima kanadske i hrvatske djece. Istraživanjem je obuhvaćeno 31 dijete urednog jezičnog razvoja, njihovi roditelji su ljestvicu ispunjavali uz prisustvo ispitivača. Rezultati su pokazali da na svim podljestvicama hrvatska djeca postižu grupni rezultat koji odgovara području višeg prosjeka. Na većini podljestvica upadljiv je nesrazmjer između ispodprosječnih i iznadprosječnih postignuća sa znatno manjim brojem ispodprosječnih. Cronbach koeficijent pouzdanosti ukazuje na visoku unutarnju konzistentnost (α=0,816) ljestvice. Na temelju rezultata zaključuje se da bi se budućim istraživanjima i eventualnim standardizacijskim postupkom sa svrhom prilagodbe ove ljestvice za hrvatski jezik, trebale poboljšati metrijske karakteristike testa i izvesti norme za hrvatski jezik. Takav instrument omogućio bi objektivnu procjenu pragmatičkih vještina kod djece mlađe predškolske dobi.
Keywordsthe assessment of pragmatics language development parent report Language Use Inventory pilot study
Parallel title (English)Adaptation of Language Use Inventory for use in Croatia
Committee MembersMaja Cepanec (committee chairperson)
Sanja Šimleša (committee member)
Jasmina Ivšac Pavliša (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeSpeech and Language Pathology
Academic title abbreviationmag. logoped.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-12
Parallel abstract (English)
Pragmatics is concerned with abilities of effective and appropriate ways of using language in social interactions. Cognitive, social, cultural and language development of an individual impact pragmatic development which makes pragmatic assessment complex and differs it from assessment of other language domains. Parent report provides information about pragmatic development of a child. Currently, there is lack of assessment tools in Croatia to assess language pragmatics in young children. At the moment, Language Use Inventory by Daniela K. O'Neill (2009) is a single standardized parent report measure designed to assess language use in children from 18 to 47 months old. The aim of this research was to create Croatian version of this measure, to manage a pilot study using Croatian version of Language Use Inventory and to describe differences in achievements of Canadian and Croatian children. This study engaged 31 child with typical language development. Parents completed the questionnaire with presence of an examiner. Results show high achievements of examinees for every subscale. For most subscales there is a disproportion between under average and above average results with remarkably less under average results. Cronbach's coefficient of reliability confirmed a good internal consistency (α=0,816) for the questionnaire. These results indicate that future researches and norming study would result in better metric characteristics of this assessment tool. Language Use Inventory adapted for Croatian language would provide objective measure for an assessment of pragmatic development in young children.
Parallel keywords (Croatian)procjena pragmatike jezični razvoj upitnik za roditelje Language Use Inventory pilot istraživanje
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:625984
CommitterIvanka Šarić