master's thesis
Personal and criminological characteristics of female perpetrators of family homicide

Kristina Mihaljević (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Metadata
TitleOsobna i kriminološka obilježja počiniteljica obiteljskih ubojstava
AuthorKristina Mihaljević
Mentor(s)Irma Kovčo Vukadin (thesis advisor)
Abstract
Ubojstvo predstavlja jedno od najtežih kaznenih djela u svim kazneno-pravnim sustavima i kao takvo privlači veliku pažnju javnosti i znanstvenika koji pokušavaju pronaći uzroke koji dovode do počinjenja istoga. Ubojstva koja počine žene manje su istraživana i proučavana u odnosu na ona koja počine muškarci iz razloga što ona čine manji udio ukupnog kriminaliteta. Istraživanja pokazuju da žene rijetko čine nasilna kaznena djela te da su ubojstva koja počine žene posljedica dugogodišnjeg nasilja u obitelji. Temeljni cilj rada jest utvrditi osobna i kriminološka obilježja počiniteljica obiteljskih ubojstava pregledom relevantne strane i hrvatske literature te provođenjem istraživanja na uzorku zatvorenica u Kaznionici u Požegi koje su osuđene na kaznu zatvora zbog obiteljskih ubojstava. Specifičan cilj jest utvrditi postoje li razlike u osobnim i kriminološkim obilježjima počiniteljica s obzirom na to jesu li počinile kazneno djelo na štetu supružnika ili na štetu vlastite djece. U provedeno istraživanje uključene su sve počiniteljice ubojstava, teških ubojstava i ubojstava na mah osuđene prema Kaznenom zakonu Republike Hrvatske u razdoblju od 1980. do 2013. godine, a iz ukupnog uzorka izdvojene su 104 počiniteljice obiteljskih ubojstava koje su to djelo počinile na štetu intimnog partnera i djeteta, a čija će se obilježja analizirati. Rezultati pokazuju da se ličnost počiniteljica s obzirom na to jesu li počinile kazneno djelo na štetu supružnika ili na štetu vlastite djece razlikuju samo po psihopatskim crtama ličnosti koje su značajno statistički zastupljenije kod onih počiniteljica koje su djelo počinile na štetu djeteta. S obzirom na kriminološka obilježja počiniteljice se razlikuju prema načinu i mjestu izvršenja djela, osnovnom motivu djela, pokušaju suicida nakon djela, spolu i dobi žrtve, alkoholiziranosti žrtve i počinitelja tempore criminis te varijablu počinitelj izazvan od žrtve. Rezultati istraživanja mogu poslužiti kao osnova planiranja programa za prevenciju fatalnog obiteljskog nasilja počinjenog od strane žena kao i za utvrđivanje daljnjih specifičnosti u odnosu na tip žrtve te za daljnje znanstveno istraživačke radove kojima bi se utvrdilo vrijede li ove spoznaje za cijelu populaciju počiniteljica kaznenih djela.
Keywordscriminality of women murder family murder female perpetrators
Parallel title (English)Personal and criminological characteristics of female perpetrators of family homicide
Committee MembersIrma Kovčo Vukadin (committee chairperson)
Zoran Zoričić (committee member)
Dalibor Doležal (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeSocial Pedagogy
Academic title abbreviationmag. paed. soc.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-27
Parallel abstract (English)
Murder is one of the most severe felonies and as such attracts great attention from the public and from scientists trying to find the causes leading to it. Murders committed by women are less researched and studied compared to those committed by men because they form a smaller part of the total criminality. Research has shown that women are less likely to commit violent crimes and that murders committed by women tend to be consequences of long-term domestic violence. The main goal of this thesis is to establish the personal and criminological characteristics of women who have committed family murders by examining relevant foreign and Croatian literature and by conducting research on a sample of female prisoners at Požega Penitentiary who have been sentenced for family murder. The specific goal is to establish whether there are differences in the personal and criminological characteristics of the perpetrators depending on whether the felony was committed at the expense of their husbands or their children. The research conducted includes all women convicted of murder, higher-degree murder and manslaughter as per the criminal law of the Republic of Croatia from 1980 to 2013, and 104 female perpetrators of family murder from the total sample were chosen for further analysis of characteristics. The results show that the personality characteristics of the perpetrators whose victims were their husbands differ from that of the perpetrators whose victims were their children only in psychopathic personality characteristics, which were statistically more present among perpetrators of the latter kind. Criminological characteristics of the perpetrators differ in regard to method and location of the criminal offense, main motive of the offense, attempt of suicide after the offense, gender and age of the victim, intoxication of the victim and perpetrator at the time of the offense, and whether the actions of the perpretator were triggered by the victim. The results of the study can serve as a basis for planning a program for preventing fatal domestic violence committed by women, for further establishing common characteristics with respect to the type of victim, and for further scientific research which would establish whether these conclusions hold true for the whole population of female perpetrators.
Parallel keywords (Croatian)kriminalitet žena ubojstvo obiteljska ubojstva žene počiniteljice
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:605296
CommitterIvanka Šarić