Pages

Istraživanje pojavnosti oštećenja vida treće životne dobi na području Grada Makarske
Istraživanje pojavnosti oštećenja vida treće životne dobi na području Grada Makarske
Marija Akmadžić
U osobe treće životne dobi prema definiciji Ujedinjenih naroda iz 2019. ubrajaju se osobe koje su starije od 60 godina. Starost donosi mnoge promjene u različitim aspektima funkcioniranja osobe, među kojima je izraženo opadanje općeg zdravstvenog stanja pojedinca te rizici pojave različitih kroničnih bolesti i invaliditeta. Budući da mnoge funkcije oka slabe, problemi s vidom česti su kod osoba starije životne dobi. Neke bolesti oka češće su ili specifičnije za stariju...
Istraživanje stavova opće populacije prema migrantima
Istraživanje stavova opće populacije prema migrantima
Lucija Deković
Proteklih pedeset godina Europa doţivljava konstantne promjene uzrokovane migracijom. Migracijski procesi sve su intenzivniji, podrijetlo migranata sve različitije, a izazovi koji se tiču migracija i integracija sve kompleksniji. Kako bi se mogle donositi kvalitetne migracijske politike te kako bi integracija imigrantskog stanovništva bila što uspješnija, potrebno je redovito provoditi istraţivanja stavova javnosti i njihove informiranosti o temi migranata. Kao odgovor na spomenute...
Izazovi  u radu učitelja s djecom s teškoćama učenja
Izazovi u radu učitelja s djecom s teškoćama učenja
Antonela Kokorović
Cilj istraživanja bio je ispitati informiranost i izazove na koje nailaze učitelji razredne i predmetne nastave u radu s učenicima s teškoćama učenja (uključujući izazove u poučavanju, suradnji sa stručnim suradnicima, roditeljima i pomoćnicima u nastavi, postupke individualizacije koje koriste te izazove za vrijeme pandemije Covid-19). Osim toga, cilj je bio ispitati postoje li razlike između učitelja razredne i predmetne nastave kada su u pitanju izazovi u radu, postoji li...
Izazovi i mogućnosti prevencije prekomjernog korištenja društvenih mreža
Izazovi i mogućnosti prevencije prekomjernog korištenja društvenih mreža
Tomislav Prpić
Cilj ovog diplomskog rada je povezati područje prevencije problema u ponašanju s prekomjernim korištenjem društvenih mreža. Uvodni dio diplomskog rada podrazumijeva obuhvaćanje općenite teme prevencije i opisivanje razina prevencije. Nakon preventivnog dijela slijedi dio koji pojašnjava pojam društvenih mreža uz navođenje najčešće korištenih društvenih mreža u svijetu. U diplomskom radu polazi se od pretpostavke kako određeni dio opće populacije u Hrvatskoj prekomjerno...
Izazovi implementacije preventivnih programa u školskom okruženju
Izazovi implementacije preventivnih programa u školskom okruženju
Jana Pejić
Radom Izazovi implementacije preventivnih programa u školskom okruženju obuhvaćen je cjelokupni proces implementacije preventivnih programa koji je viđen kao jedna od ključnih komponenti postizanja pozitivnih ishoda preventivnih programa. Cilj rada je prikazati izazove, probleme i prepreke koje stoje na putu implementacije preventivnih programa u stvarnom školskom okruženju. Zahvaljujući sve većoj pozornosti koja se unazad nekoliko desetljeća posvećuje implementaciji, sve se više...
Izazovi preuzimanja roditeljske uloge adolescentnih majki
Izazovi preuzimanja roditeljske uloge adolescentnih majki
Magdalena Klasnić
Interes stručne zajednice za probleme maloljetnih i adolescentnih roditelja, posebice majki, raste no još uvijek se nedovoljno progovara o ovoj temi i postoji niz pitanja na koje je potrebno skrenuti pažnju. Neka od glavnih pitanja su informiranost mladih, mogućnosti izbora, spremnost na roditeljstvo i potrebna podrška za mlade roditelje iz uže i šire zajednice. Za socijalnog pedagoga karakteristično je da se bavi skupinama koje su osjetljivije i izloženije različitim rizicima pa...
Izazovi prostorne pristupačnosti za kretanje osoba oštećena vida
Izazovi prostorne pristupačnosti za kretanje osoba oštećena vida
Anita Jurić
Pristupačnost je „rezultat primjene tehničkih rješenja u projektiranju i građenju građevina, kojima se osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti osigurava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad u tim građevinama na jednakoj razini kao i drugim osobama“ (Pravilnik, NN 78/13). Prema čl. 9. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (NN, 6/07), pristupačnost podrazumijeva neovisnost osoba s invaliditetom i potpuno sudjelovanje u svim područjima života, poduzimanjem...
Izazovi roditeljstva gluhih i nagluhih roditelja
Izazovi roditeljstva gluhih i nagluhih roditelja
Ana Abramović
Oštećenje sluha utječe na razne aspekte života, pa tako i na roditeljstvo. Gluhi i nagluhi roditelji svrstavaju se u skupinu roditelja s invaliditetom. Iako su neki od izazova roditeljstva osoba s invaliditetom i osoba s oštećenjem sluha slični, postoje teškoće i izazovi koji su jedinstveni samo za skupinu gluhih i nagluhih roditelja. Stoga, cilj ovog preglednog rada je dati uvid u izazove roditeljstva osoba s oštećenjem sluha, te se kritički osvrnuti na dosadašnja istraživanja...
Izazovi u obrazovanju darovite djece s teškoćama učenja i ADHD poremećajem
Izazovi u obrazovanju darovite djece s teškoćama učenja i ADHD poremećajem
Patricija Vranješ
Teškoće učenja odnose se na brojne poremećaje koji mogu utjecati na stjecanje, organizaciju, zadržavanje, razumijevanje ili upotrebu verbalnih ili neverbalnih informacija. Darovitost je definirana kao sklop osobina koje učeniku omogućavaju trajno postignuće nadprosječnih rezultata u jednom ili više područja ljudske djelatnosti. Darovita djeca brže uče, svladavaju prepreke uspješnije, pronalaze neobične i drugačije načine za rješavanje problema te pokazuju velik interes za...
Izazovi u poučavanju Braillevog pisma
Izazovi u poučavanju Braillevog pisma
Tea Zovko
Braillevo pismo (ili brajica), kao temelj opismenjavanja slijepih osoba, neizostavni je dio obrazovanja i akademske pismenosti, ali je važan i u svakodnevnoj, tj. funkcionalnoj pismenosti. Uspješnost u procesu opismenjavanja ovisit će o čitavom nizu faktora: dobi nastanka oštećenja vida, motoričkim i taktilnim vještinama djeteta, njegovim kognitivnim sposobnostima, razini motivacije, podršci okoline i dr. Znanja i kompetencije stručnjaka također su važan faktor u tom procesu....
Izazovi učitelja u radu s djecom s ADHD-om
Izazovi učitelja u radu s djecom s ADHD-om
Monika Stojak
Učitelji se suočavaju s velikim brojem različitih izazova u radu s učenicima s ADHD-om. Stoga je cilj ovog rada dobiti uvid u izazove s kojima se učitelji razredne i predmetne nastave susreću u radu s učenicima s ADHD-om (uključujući izazove u izravnom radu s učenicima, u suradnji sa stručnim suradnicima, pomoćnicima u nastavi i roditeljima, izazove vezane za informiranost, osposobljenost i individualizirane pristupe koje koriste te izazove za vrijeme pandemije Covid-19)....
Izloženost ekranima i korištenje digitalnih medija iz perspektive djece
Izloženost ekranima i korištenje digitalnih medija iz perspektive djece
Iva Đureković
U današnje su doba digitalni mediji i uređaji sveprisutni u životima djece. Izloženost ekranima (eng. screen time) odnosi se na bilo koje vrijeme provedeno ispred televizora ili drugog uređaja s ekranom. Digitalne medije definiramo kao sav sadržaj koji se prenosi putem interneta na digitalnim uređajima. Cilj ovog istraživanja bio je analizirati uporabu ekrana iz perspektive djece dobne skupine 4 do 6 godina. Polustrukturirani intervju proveden je pojedino sa svakim od sudionika...

Pages