Pages

Razlika u nekim obilježjima spolnosti između osoba oštećenog vida i videćih osoba
Razlika u nekim obilježjima spolnosti između osoba oštećenog vida i videćih osoba
Marko Gerić
Spolnost je dio svih aspekata ljudskoga života i obuhvaća velik dio osobnosti čovjeka. U vezi je s emocionalnim, socijalnim, kulturalnim i tjelesnim rastom pojedinca. Spolnost je prirodan dio ljudskoga razvoja u svakoj životnoj fazi a oštećenje vida može na različite načine utjecati na spolni život osobe. Ono ne samo da utječe na doživljaj sebe već i na društvene i na spolne odnose. Cilj ovoga diplomskog rada jest ispitivanje nekih razlika u obilježjima spolnosti osoba...
Razlika u percepciji komponenti obiteljske otpornosti između majki i očeva
Razlika u percepciji komponenti obiteljske otpornosti između majki i očeva
Lucia Štampar
Cilj ovog rada bio je prikazati percepciju obiteljske otpornosti majki i očeva te istražiti razlike u komponentama obiteljske otpornosti između njih. Korišteni rezultati dobiveni su projektom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (Sveučilište u Zagrebu, 2016) pod nazivom ˝Istraživanje obiteljske otpornosti˝. U radu se polazi od modela/koncepata obiteljske otpornosti Frome Walsh (1998, 2003), a procesi obiteljske otpornosti koje autorica smatra ključnima (obiteljski sustav...
Razlika u percepciji obiteljske otpornosti kod djece i roditelja
Razlika u percepciji obiteljske otpornosti kod djece i roditelja
Kaja Žulić
Cilj ovog rada bio je prikazati percepciju obiteljske otpornosti djece i njihovih roditelja te istražiti razlike u komponentama obiteljske otpornosti između njih. Korišteni rezultati dobiveni su projektom Istraživanje obiteljske otpornosti (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016). Istraživanje se temeljilo na Walshinom (2006, prema Berc, 2012) konceptualnom okviru koji objašnjava obiteljsku otpornost kroz tri procesa: a) izgradnju obiteljskog sustava...
Razlika u percepciji čimbenika obiteljske otpornosti između učenica i učenika
Razlika u percepciji čimbenika obiteljske otpornosti između učenica i učenika
Anamarija Benko
Cilj ovog rada bio je prikazati percepciju čimbenika obiteljske otpornosti učenica i učenika te istražiti razlike u percepciji čimbenika obiteljske otpornosti između učenika i učenica. Podaci koji su korišteni u radu prikupljeni su u projektu „Istraživanje obiteljske otpornosti” (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu2016., sveučilišna potpora). U radu se polazi od koncepta obiteljske otpornosti Frome Walsh (2006). U istraživanju je sudjelovalo 304...
Razlika u stupnju samostalnosti slijepih i slabovidnih studenata Sveučilišta u Zagrebu u aktivnostima brige o vlastitom izgledu
Razlika u stupnju samostalnosti slijepih i slabovidnih studenata Sveučilišta u Zagrebu u aktivnostima brige o vlastitom izgledu
Nevena Zubčić
Tjelesni je izgled osobe jako vaţan u današnjem društvu, kako za videće tako i za osobe oštećena vida. Briga o osobnoj higijeni, odjeći i fizičkom izgledu (prehrana, sport...) te odrţavanje kose utječu na to kako će osoba tjelesno izgledati. Razvoj tehnologije, rezultirao je brojnim pomagalima i prilagodbama koje dovode do učinkovitijeg i lakšeg izvoĎenja različitih aktivnosti i osiguravaju veću razinu samostalnost osoba oštećena vida. Naravno, mogućnosti osoba da to...
Razlike u doživljaju mucanja između žena koje mucaju i muškaraca koji mucaju
Razlike u doživljaju mucanja između žena koje mucaju i muškaraca koji mucaju
Antea Šalinović
Mucanje je poremećaj tečnosti govora za koji ne postoji univerzalno prihvaćena definicija. Prvenstveno utječe na proizvodnju govora, ali njegov utjecaj seže dalje od očitih govornih netečnosti. U odrasloj dobi ovaj poremećaj može negativno utjecati na različite aspekte života pojedinca i taj utjecaj može biti daleko značajniji od onoga što slušatelj čuje i vidi. Važno je naglasiti kako osobe koje mucaju različito doživljavaju svoje mucanje. Nekim ljudima njihovo mucanje...
Razlike u iskustvu vršnjačkog nasilja između učenika s lakim stupnjem intelektualnih teškoća i učenika tipičnog razvoja
Razlike u iskustvu vršnjačkog nasilja između učenika s lakim stupnjem intelektualnih teškoća i učenika tipičnog razvoja
Antonia Hitrec
Cilj istraživanja ovog diplomskog rada je ispitati razlike u iskustvima žrtve i počinitelja vršnjačkog nasilja između učenika s lakim stupnjem intelektualnih teškoća (LIT) i učenika tipičnog razvoja. U istraživanju je sudjelovalo 219 ispitanika (119 učenika s LIT i 100 učenika tipičnog razvoja). Učenici s LIT su bili polaznici 7. i 8. razreda osnovne škole i polaznici srednjoškolskog obrazovanja te s njima po spolu i mentalnoj dobi izjednačeni učenici tipičnog razvoja 5....
Razlike u izvorima i intenzitetu stresa majki i očeva djece s poremećajem iz spektra autizma
Razlike u izvorima i intenzitetu stresa majki i očeva djece s poremećajem iz spektra autizma
Lucija Palac
Poremećaj iz spektra autizma složeni je neurorazvojni poremećaj koji utječe na sve aspekte života pojedinca te posljedično i na obitelj pojedinca. Dokazano jest kako roditelji djece s poremećajem iz spektra autizma doživljavaju više razine stresa od roditelja djece urednog razvoja, ali i od roditelja djece s drugim poremećajima. Upravo iz tog razloga, cilj je ovog istraživanja ispitati razlike u izvorima i intenzitetu stresa majki i očeva djece s poremećajem iz spektra autizma....
Razlike u konverzacijskim izmjenama majki i djece s poremećajem iz spektra autizma i tipičnog razvoja
Razlike u konverzacijskim izmjenama majki i djece s poremećajem iz spektra autizma i tipičnog razvoja
Lucija Hadrović - Pavišić
Djeca, primarno s majkama, od samog rođenja ostvaruju konverzacijske izmjene koje svojom kvalitetom i učestalošću posljedično utječu na daljnji djetetov razvoj u cijelosti. Također, koristeći govor kao sredstvo komunikacije, djeca počinju komunicirati za različite funkcije i s vremenom širiti njihov opseg. No, postavlja se pitanje što se događa s interakcijom i obilježjima komunikacijskih funkcija one djece koja pokazuju atipičan komunikacijski obrazac, odnosno prisutnost...
Razlike u prilagodbi na djetetovo oštećenje vida roditelja oštećena vida u odnosu na roditelje neoštećena vida
Razlike u prilagodbi na djetetovo oštećenje vida roditelja oštećena vida u odnosu na roditelje neoštećena vida
Nikolina Kušterbajn
Saznanje za djetetovu dijagnozu oštećenja vida kod roditelja izaziva niz emocionalnih reakcija. Psihološka prilagodba sloţen je i dinamičan proces tijekom kojeg se roditelji koriste različitim strategijama suočavanja te se prilagoĎavaju funkcionalnim ograničenjima djeteta uzrokovanim oštećenjem vida. Cilj ovog rad bio je ispitati prilagodbu na djetetovo oštećenje vida roditelja oštećena vida u odnosu na roditelje neoštećena vida. U istraţivanju je sudjelovalo ukupno 46...
Razlike u pripovjednom diskursu odraslih govornika s obzirom na modalitet jezika
Razlike u pripovjednom diskursu odraslih govornika s obzirom na modalitet jezika
Ivona Topal
Govorenje i pisanje dva su modaliteta jezične proizvodnje, a njihove temeljne razlike pronalaze se u različitim funkcijama koje ostvaruju u komunikaciji. Neke od razlika koje se mogu pronaći u analizama ovih dvaju modaliteta veţu se uz razinu planiranja, leksičku i sintaktičku sloţenost te kontekstualnu ovisnost. Pisani jezik smatra se neovisnim o kontekstu, dopušta veću razinu planiranja, a posljedično nastaju duţi i sloţeniji iskazi uz veću leksičku raznolikost. Sudionici...
Razlike u socijalnim vještinama predškolske djece oštećena vida s obzirom na spol
Razlike u socijalnim vještinama predškolske djece oštećena vida s obzirom na spol
Nina Šegvić
Socijalne vještine definiraju se kao naučene vještine, koje se sastoje od karakterističnih ponašanja, uključuju iniciranje i odgovaranje, maksimiziraju se socijalnim pojačanjima, interaktivne su i specifične za situaciju te mogu biti specificirane kao mete za intervenciju. Ova definicija navodi nas na zaključak da će razvoj socijalnih vještina uvelike ovisiti o iskustvima i interakcijama osobe kao i o okolini u kojoj se nalazi. Prema tome, postoji teoretska mogućnost da su...

Pages