diplomski rad
Učinci stečenog oštećenja sluha - perspektiva bračnog partnera

Marija Glasnović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovUčinci stečenog oštećenja sluha - perspektiva bračnog partnera
AutorMarija Glasnović
Voditelj/MentorLuka Bonetti (mentor)
Sažetak rada
Gubitak sluha jedno je od najraširenijih kroničnih zdravstvenih stanja u starijoj dobi te mu se, kao takvom, posvećuje mnogo pažnje u istraživanju njegovih utjecaja na različite sfere života pojedinca. U nekim su područjima kvalitete života posljedice oštećenja sluha itekako vidljive, iako se istražuju u znatno manjoj mjeri, kao na primjer područje utjecaja stečenog oštećenja sluha na značajne druge, naročito bračne partnere. Posljedično tome, naše je prepoznavanje i razumijevanje potreba čujućih supružnika i njihove perspektive oštećenja sluha oskudno. Cilj ovog rada je dati pregled relevantne stručne literature, čiji je fokus istraživanja ispitivanje kvalitete života čujućih supružnika osoba s oštećenjem sluha stečenim u odrasloj dobi. Svrha ovog rada je, temeljem dosadašnjih istraživanja, steći uvid u učinke oštećenja sluha na kvalitetu života supružnika osobe sa stečenim oštećenjem sluha te steći uvid u promjene u ustaljenim komunikacijskim obrascima, kao i u njihov kumulativni učinak na socioemocionalan aspekt bračnog života parova u kojima je jedan od partnera osoba sa stečenim oštećenjem sluha. U radu su prikazane različite negativne posljedice pojave stečenog oštećenja sluha na kvalitetu života čujućih supružnika osoba s oštećenjem sluha stečenim u odrasloj dobi. Prikazane su i strategije kojima se parovi koriste kako bi umanjili negativne utjecaje oštećenja sluha na svakodnevno funkcioniranje bračnog para kao cjeline. Neke od tih strategija produbljuju teškoće parova, dok neke pozitivno utječu na prilagodbu parova mnogim životnim promjenama koje nosi pojava oštećenja sluha. Također, u radu je posebno naglašena prepoznata važnost uključenja čujućih supružnika u rehabilitaciju slušanja te su prikazani različiti rehabilitacijski pristupi s fokusom na komunikacijske i druge potrebe čujućeg bračnog partnera. U pregledu literature posebno se ističe potreba za interdisciplinarnim pristupom prikazanom problemu, kao i implikacije za daljnja istraživanja ovog složenog područja.
Ključne riječitečeno oštećenje sluha bračni partneri komunikacijske teškoće perspektiva čujućeg supružnika
Naslov na drugom jeziku (engleski)The Effects of Acquired Hearing Loss - Spouse's Perspective
Povjerenstvo za obranuLuka Bonetti (predsjednik povjerenstva)
Mirjana Lenček (član povjerenstva)
Iva Hrastinski (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaLogopedija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra logopedije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. logoped.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-15
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Hearing loss is one of the most widespread chronic health conditions in older adults and for that reason there has been a lot of attention in scientific research focused on its influence on different aspects of individual's life. In some areas in the context of quality of life the consequences of hearing impairment are very apparent, but are much less explored, for example, in a domain of acquired hearing impairment effects on significant others, especially spouses. Consequently, recognition and understanding of hearing spouses needs and their perspective on hearing impairment is very sparse. The aim of this paper is to present a review of relevant scientific literature, which was focused on examining the quality of life of hearing spouses of the persons with hearing impairment acquired in the adulthood. The purpose of the presented review is, based on the scientific research to date, to gain the insight into effects of hearing impairment on the quality of life of the hearing impaired person's spouse, as well as in changes in determinate communication patterns and its cumulative effect on socio-emotional aspect of married couples life, where one of the partners is the person with acquired hearing impairment. Various negative effects of acquired hearing impairment on the quality of life of the hearing spouses of the individuals with the acquired hearing impairment in adult age are shown in this paper. This paper has also brought up the strategies which are used by couples to minimize negative effects of hearing impairment on their everyday functioning. Some of the strategies seem to deepen couple's difficulties, while some of them effect positively on couple's adjustment to various changes due to hearing impairment onset. Furthermore, this paper especially emphasizes the identified importance of inclusion of spouses into aural rehabilitation and there are shown different treatment options with focus on communicational and other hearing spouses's needs. In literature review, the need for interdisciplinary approach to this subject, as well as implications for further research of this complexed area is specially pointed.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)acquired hearing impairment married couples communication difficulties perspective of hearing spouse
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:215691
PohranioIvanka Šarić