diplomski rad
Obilježja mladih počinitelja seksualnih delikata na području grada Zagreba

Ivana Lemezina (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Odsjek za poremećaje u ponašanju