diplomski rad
Procjena socijalno-emocionalnih kompetencija djece rane osnovnoškolske dobi

Lidija Dražić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet