diplomski rad
Doživljaj profesora od strane učenika te procjena učeničke perspektive od strane profesora

Marija Studenović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Odsjek za poremećaje u ponašanju