diplomski rad
Provjera uspješnosti izvansudske nagodbe za mlade u sukobu sa zakonom u Hrvatskoj

Ana Modrić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet