diplomski rad
Provjera uspješnosti izvansudske nagodbe za mlade u sukobu sa zakonom u Hrvatskoj

Ana Modrić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovProvjera uspješnosti izvansudske nagodbe za mlade u sukobu sa zakonom u Hrvatskoj
AutorAna Modrić
Voditelj/MentorNivex Koller-Trbović (mentor)
Sažetak rada
Cilj istraživanja je ispitati uspješnost izvansudske nagodbe u 2015. godini u Republici Hrvatskoj uvidom u proces i ishod te posebne obveze. Shodno tome, u radu je predstavljen model restorativne pravde (izvansudska nagodba) koji je razvijen po uzoru na austrijski i njemački model, a primjenjuje se u prethodnom postupku prema maloljetnim i mlađim punoljetnim počiniteljima kaznenih djela, unazad 15 godina kod nas. Istraživanje je provedeno na prigodnom uzorku od 110 počinitelja (osumnjičenika) kaznenih djela koji su tijekom 2015. godine sudjelovali u procesu izvansudske nagodbe. Podaci su prikupljeni pomoću Upitnika koji je kreiran u svrhu dobivanja informacija o ključnim aspektima izvansudske nagodbe, odnosno o obilježjima osumnjičenika, počinjenog kaznenog djela, tijeka procesa izvansudske nagodbe te njegovog ishoda, odluke državnog odvjetništva po završetku procesa te povrat, odnosno recidivizam osumnjičenika. Obrada i analiza podataka izvršena je putem kvantitativne metodologije, točnije deskripcijom podataka. Rezultati istraživanja ukazuju na poštivanje zakonsko-stručnih kriterija za primjenu procesa izvansudske nagodbe koja je u skoro svim slučajevima naložena kao samostalna posebna obveza. Također se pokazalo da u u većini slučajeva ili gotovo svi mladi preuzimaju odgovornost za počinjeno kazneno djelo, iskazuju žaljenje za isto te po prvom pozivu/kontaktu s posrednikom dobrovoljno pristaju na sudjelovanje u procesu s ciljem djelovanja u smjeru popravka ili nadoknade štete nastale počinjenjem kaznenog djela. O spremnosti sudionika na aktivno sudjelovanje u tom procesu i želju za popavkom/nadoknadom učinjenog pokazuju i odluke državnih odvjetnika o nepokretanju kaznenog postupka, neovisno o konačnom ishodu procesa. Uspješnost izvansudske nagodbe može se promatrati kroz postignuti sporazum u 68% slučajeva te u odnosu na recidivizam, odnosno nepostojanje recidivizma mladih koji su tijekom 2015. godine sudjelovali u procesu izvansdske nagodbe uz ogradu da je riječ o ograničenom vremenskom razdobolju.
Ključne riječiizvansudska nagodba restorativna pravda mladi u sukobu sa zakonom uspješnost
Naslov na drugom jeziku (engleski)Checking f efficiency of out-of-court settlement for youth in conflict with the law in Croatia
Povjerenstvo za obranuDalibor Doležal (predsjednik povjerenstva)
Anja Mirosavljević (član povjerenstva)
Nivex Koller-Trbović (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaSocijalna pedagogija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra socijalne pedagogije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. paed. soc.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-29
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The aim of the research is to examine the performance of victim-offedner mediation inspecting its processes and outcomes during 2015 in Croatia. Accordingly, the paper presents a model of restorative justice (victim-offedner mediation), which was developed and based on the Austrian and German model whereas applied in the previous proceedings against juvenile and young adult offenders for the last 15 years in our country. The study was conducted on a sample of 110 perpetrators which have participated in the victim-offedner mediation process during 2015. Data were collected using a questionnaire which was created in order to obtain information on key aspects of victim-offedner mediation, apropos the characteristics of the offender, characteristics of the criminal acts, characteristics of the process of victim-offedner mediation and its outcome, the decision of the State Attorney's Office after completion of the process and recidivism, apropos the recidivism of the offender. Data processing and analysis was carried out through quantitative methodology. The results imply respecting legal-competent criteria for appliance victim-offedner mediation, which is in almost every cases order as independent special commitment. Also, it was shown that in most cases either majority of young offenders take responsibility for commited crime, express regret for the same and after the first call/contact with mediator, voluntarily agree on participation in the process with the aim to repair the damage. State attorney's decisions not to initiate criminal proceeding, regardless of the final outcome of the process, show their engagement to correct the damages caused by the crime. As for the efficiency of the victim-offedner mediation , it is achieved in 68% of cases and the same can be observed and compared to recidivism, apropos the absence od the recidivism of young people who participated in the victim-offedner mediation process during 2015.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)victim-offedner mediation restorative justice young offenders efficiency
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:603786
PohranioIvanka Šarić