diplomski rad
Ovladanost osnovnim aritmetičkim operacijama kod djece od trećeg do osmog razreda osnovne škole

Iva Sladović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet