diplomski rad
Percepcija, stavovi i znanje studenata socijalne pedagogije o trgovanju ljudima

Mia Lukić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet