diplomski rad
Kazališno stvaralaštvo osoba s oštećenjem vida

Andrea Čavara (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovKazališno stvaralaštvo osoba s oštećenjem vida
AutorAndrea Čavara
Voditelj/MentorDamir Miholić (mentor)
Renata Martinec (mentor)
Sažetak rada
Sudjelovanje osoba s oštećenjem vida u kulturnom životu šire društvene zajednice nužno je u afirmaciji sveukupna stvaralaštva i doprinosa kulturnim aktivnostima koje uključuju ravnopravan pristup u svim područjima života. Bavljenje kazališnim radom osoba oštećena vida utječe na podizanje svijesti o aktivnoj uključenosti osoba s invaliditetom u društvo, također senzibilizira javnost za potrebe i specifičnosti osoba oštećena vida. Cilj ovog diplomskog rada je prikazati na koji način osobe s oštećenjem vida putem bavljenja kazališnim radom usvajaju vještine potrebne za lakšu integraciju u društvo. Kvalitativnim istraživanjem ispitala se samoprocjena glumaca oštećena vida o značaju i utjecaju kazališta na njihov svakodnevni život te o neizostavnoj stigmi oštećenja vida koja se veže uz njihov kazališni rad. Također, uzevši u obzir dugogodišnje iskustvo rada sa slijepim i slabovidnim glumcima Kazališta slijepih i slabovidnih „Novi život“, ispitani su i redatelj te koreografkinja o metodama koje koriste u svom pristupu i radu. Osim toga, u ovom radu željela se prikazati doživljajna razina publike o pogledanoj predstavi „Prokleta avlija“. Istraživanje je pokazalo pozitivan utjecaj bavljenja kazališnim radom na područja: komunikacije, socijalizacije, mobiliteta i svakodnevnih vještina slijepih odnosno slabovidnih osoba. Rezultati pokazuju da činjenica oštećenja vida nema bitnu ulogu u redateljskom i koreografskom pristupu i radu. Odgovori publike upućuju na pozitivne dojmove o glumačkoj izvedbi no uz prisutne predrasude o sposobnostima slijepih i slabovidnih osoba.
Ključne riječioštećenje vida kazalište komunikacija socijalizacija svakodnevne vještine
Naslov na drugom jeziku (engleski)Theatre and persons with visual impairments
Povjerenstvo za obranuDamir Miholić (predsjednik povjerenstva)
Tina Runjić (član povjerenstva)
Renata Martinec (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaEdukacijska rehabilitacija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra edukacijske rehabilitacije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. rehab. educ.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-22
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The participation of people with visual impairment in the cultural life of the wider community is necessary to affirm the overall creation and contribution of cultural activities which include equal access to all areas of life. Theater work of visually impaired people has impact on raising awareness of the active involvement of people with disabilities in the society, nect to that, it also sensitises public to the needs and specificities of visually impaired people. The aim of this graduate thesis is to present how people with visual impairments, through theater work, acquire skills that are necessary for easier integration into society. The qualitative research examined the self-assessment of actors with impaired vision about the importance and impact of the theater on their daily life and on the indispensable stigma of visual impairment that is linked to their theater work. Additionally, examined were methods used by the director and choerographer that are working with blind and visually impaired actors of the Theatre of the Blind and Visually Impaired - New Life". Finally, this study wanted to show the perceptional level of audience on the play they watched, called "The Damned Yard". Research has shown overall positive impact of theater work on these areas: communication, socialization, mobility and daily living skills of blind or visually impaired. Results demonstrate that the fact of the visual impairment has no important role in directing and choreographic approach and work. Answers of the audience indicate positive impressions of the performance by the cast but with the present prejudices about the abilities of blind and partially sighted people.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)vision impairment theatre communication socialization daily living skills
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:981087
PohranioIvanka Šarić