diplomski rad
Obilježja počinitelja seksualnih delikata

Manuela Lukšić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Odsjek za poremećaje u ponašanju