diplomski rad
Istraživanja s alkoholom povezanih poremećaja i problema u Republici Hrvatskoj

Ana Marković (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovIstraživanja s alkoholom povezanih poremećaja i problema u Republici Hrvatskoj
AutorAna Marković
Voditelj/MentorZoran Zoričić (mentor)
Sažetak rada
Alkohol znaĉajno doprinosi mortalitetetu te bolestima i invalidnosti na globalnoj razini. Osim što utjeĉe na fiziĉko i psihiĉko zdravlje osobe koja ga konzumira, alkohol ugroţava ţivot i zdravlje osoba koje se nalaze u okolini osobe koja konzumira alkohol. Cilj ovog rada je analiza odreĊenog broja hrvatskih znanstvenih ĉasopisa u periodu od deset godina kako bi se utvrdila kvantiteta i kvaliteta interesa za probleme u vezi s prekomjernim konzumiranjem alkohola. Svrha rada je stjecanje uvida u aktualne hrvatske spoznaje u podruĉju alkohologije. Analizirano je sedam ĉasopisa u periodu od 2005. do 2014. godine na temelju ĉega je prikupljeno 159 radova koji ĉine uzorak istraţivanja. Pokazalo se da je podruĉje alkohologije preteţno u interesu znanstvenika medicinskog profila. Preteţno su radovi bili usmjereni na podruĉje posljedica konzumiranja alkohola na druge osobe u smislu kaznenih djela poĉinjenih pod utjecajem alkohola. Znaĉajan broj radova odnosio se i na raznovrsne oblike tretmana osoba ovisnih o alkoholu.
Ključne riječialkohologija problemi u vezi s prekomjernim konzumiranjem alkohola hrvatske spoznaje analiza znanstvene periodike
Naslov na drugom jeziku (engleski)Research with alcohol-related disorders and problems in the Republic of Croatia
Povjerenstvo za obranuZoran Zoričić (predsjednik povjerenstva)
Irma Kovčo Vukadin (član povjerenstva)
Dalibor Doležal (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaSocijalna pedagogija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra socijalne pedagogije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. paed. soc.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-27
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Alcohol contributes considerably to mortality, diseases and disability on global level. Apart from affecting the physical and mental health of the person who consume alcohol, alcohol endangers life and health of persons who are in the environment of the one who drinks. The goal of this paper is analysis of a number of Croatian scientific journals for a period of ten years in order to determine quantity and quality of interest for problems related to excessive alcohol consumption. Purpose of the paper is to gain an insight in actual Croatian cognition in the field of alcohology. We analyzed seven journals in the period from 2005 to 2014. Thus we collected 159 articles which constitute research sample. Results showed that the field of alcohology is predominantly in the interest of scientists of medical profile. Articles were mostly focused on the consequences that alcohol consumption has for other people in terms of criminal offenses committed under the influence of alcohol. Considerable number of articles referred also to various forms of treatment of persons addicted to alcohol.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)alcohology problems associated with excessive alcohol consumption Croatian cognition analysis of scientific periodicals
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:117735
PohranioIvanka Šarić