diplomski rad
Utjecaj dramskog izražavanja na neke socijalne vještine kod djece s cerebralnom paralizom

Marija Bravarić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovUtjecaj dramskog izražavanja na neke socijalne vještine kod djece s cerebralnom paralizom
AutorMarija Bravarić
Voditelj/MentorDamir Miholić (mentor)
Sažetak rada
Cerebralnu paralizu se definira kao skupina trajnih poremećaja razvoja pokreta koji uzrokuju ograničenja u izvođenju aktivnosti, a posljedica su neprogresivnih poremećaja nezrelog mozga. Istraživanje ima dva cilja. Prvi cilj rada je procijeniti utjecaj dramskog izražavanja na razvoj socijalnih vještina kod djece s cerebralnom paralizom, dok se drugim ciljem želi dobiti uvid u iskustvo stručnjaka u radu s djecom s cerebralnom paralizom, na koji način pridaje značenje socijalnim vještinama djece s cerebralnom paralizom, na koje probleme u području socijalnih vještina djece s cerebralnom paralizom nailazi u svom radu te na koji način pruža podršku za poticanje razvoja socijalnih vještina. Istraživanje se provodilo u Centru za odgoj i obrazovanje „Goljak“ u okviru produženog stručnog postupka. Radionice su se provodile od ožujka do lipnja 2016. godine te je sudjelovalo osmero ispitanika kod kojih je prisutna klinička slika cerebralne paralize i jedan stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila. Podaci su prikupljeni kvantitativnom i kvalitativnom metodom. U okviru kvantitativne metode koristila se Vizualno analogna skala samoprocjene, Upitnik za procjenu socijalnih vještina i Jonesova adaptacija skale dramskog sudjelovanja kako bi se procijenilo sudjelovanje učenika u dramskim aktivnostima.U okviru kvalitativne metode proveden je intervju s edukacijsko rehabilitacijskim stručnjakom. Formirana su tri istraživačka pitanja koja prate iskustvo stručnjaka u radu s djecom s cerebralnom paralizom te njegovu primjenu metoda koje potiču socijalne vještine. Rezultati istraživanja pokazuju da su da je primjena dramskih tehnika imala pozitivan utjecaj na socijalne interakcije ispitanika, njihovo samopouzdanje, samopoštovanje i sposobnosti verbalnog i neverbalnog izražavanja. U zaključku se ukazuje potreba za nastavkom primjene dramskih tehnika u populaciji osoba s cerebralnom paralizom te potreba za fleksibilinijim sustavom rada, kvalitetnijom procjenom potreba i sposobnosti učenika, konkretnim uputama kako primijenjivati socijalne vještine te dobivanjem povratne informacije o kvaliteti načina na koji to čine, zatim za boljom suradnjom među stručnjacima, boljom suradnjom između stručnjaka i djetetove obitelji te potreba za većim poticanjem i vježbanjem socijalnih vještina u prirodnom okruženju kroz odlaske na kulturna događanja i razna druženja.
Ključne riječicerebralna paraliza socijalne vještine dramske tehnike
Naslov na drugom jeziku (engleski)The influence of drama expression on some social skills in children with cerebral palsy
Povjerenstvo za obranuDamir Miholić (predsjednik povjerenstva)
Renata Martinec (član povjerenstva)
Natalija Lisak (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaEdukacijska rehabilitacija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra edukacijske rehabilitacije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. rehab. educ.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-29
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Cerebral palsy is defined as a group of permenent motoric disorders which are the cause of limitations in particular activities as result of non – progressive disorders of immature brain. This research has two goals. The first goal is to evaluate the influence of drama techniques on the development of social skills in children with cerebral palsy, while the second goal reachers for gaining the insight of the experienced experts in working skills with the children with cerebral palsy; in which ways those skills help develop social skills, coping with problems in the field of social skills with these children and the ways of giving support to encourage the development of social skills. The reasearch has been conducted in Educational Center ”Goljak” in Zagreb from March until June 2016. and it included eight participants who have clinical symptoms of cerebral palsy and one special teacher from the Educational Center. The data was collected through quantitative and qualitative research methodologies. Within quantitative methodology was used Visual analogy scale of selfevaluation, Questionnaire for the evaluation of social skills and Jones adaption of scale in drama techniques in order to evaluate students in drama activities. Interwiev with a special teacher was used as a mean of qualitative methodology. Three research questions were formed in order to explain the experience in working with children with cerebral palsy and the special teachers' methods that encourage the development of social skills. The results of the research show that the use of drama techniques has had a positive impact on social interaction of the examinee, their self – confidence, self – respect and the capability of verbal and non – verbal utterance. In conclusion, there is a need to keep the use of drama techniques in people with cerebral palsy and the need of more flexible system of work, more qualitative evaluation of needs and the capability of the students, accurate instructions of the application of social skills and the feedback of the ways done, better cooperation between experts, cooperation of the expertes and the families, the need to encourage and drill of social skills in natural environment while attending diferent cultural events and socializing.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)cerebral paralysis social skills drama techniques
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:481764
PohranioIvanka Šarić