diplomski rad
Samoprocjena profesionalnih kompetencija studenata socijalne pedagogije za psihosocijalni rad

Kristina Rogić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Odsjek za poremećaje u ponašanju