diplomski rad
Učestalost stereotipnih ponašanja kod djece s izoliranim oštećenjem vida i djece s oštećenjem vida i dodatnim utjecajnim teškoćama

Nikolina Horvat (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovUčestalost stereotipnih ponašanja kod djece s izoliranim oštećenjem vida i djece s oštećenjem vida i dodatnim utjecajnim teškoćama
AutorNikolina Horvat
Voditelj/MentorSonja Alimović (mentor)
Sažetak rada
Cilj ovog diplomskog rada je procjena i usporedba uĉestalosti, pojavnosti i trajanja stereotipnih ponašanja kod djece s izoliranim oštećenjem vida i djece s oštećenjem vida i dodatnim utjecajnim teškoćama, te utvrĊivanje razlika meĊu dvijema skupinama. U svrhu prikupljanja podataka korišten je Bielefeld upitnik za roditelje slijepe i videće djece predškolske dobi.Uzorak ispitanika sastoji se od 10 djece predškolske dobi s izoliranim oštećenjem vida i 10 djece predškolske dobi s oštećenjem vida i dodatnim utjecajnim teškoćama. Dobiveni podaci analizirani su i prikazani metodama deskriptivne statistike. Rezultati o pojavnosti stereotipnih ponašanja pokazali su da se kod djece s oštećenjem vida i dodatnim utjecajnim teškoćama uglavnom javlja više vrsta stereotipnih ponašanja te da se ona pojavljuju ĉešće nego u skupini djece s izoliranim oštećenjem vida. Rezultati o duţini trajanja stereotipnih ponašanja pokazali su da ona u prosjeku traju nešto duţe kod djece s oštećenjem vida i dodatnim utjecajnim teškoćama nego kod djece s izoliranim oštećenjem vida. Iz dobivenih se rezultata moţe zakljuĉiti da ne postoji znaĉajna razlika u situacijama u kojima se pojavljuju stereotipna ponašanja kod djece s izoliranim oštećenjem vida i kod djece s oštećenjem vida i dodatnim utjecajnim teškoćama. Istraţivanje je potvrdilo postavljene hipoteze da se kod djece s oštećenjem vida i dodatnim utjecajnim teškoćama javlja veći broj stereotipnih ponašanja nego kod djece s izoliranim oštećenjem vida te da se kod njih stereotipna ponašanja javljaju ĉešće i traju duţe nego kod djece s izoliranim oštećenjem vida. Istraţivanje nije potvrdilo hipotezu da se situacije u kojima se javljaju stereotipna ponašanja razlikuju izmeĊu dviju promatranih skupina.
Ključne riječistereotipna ponašanja oštećenja vida oštećenja vida i dodatne utjecajne teškoće
Naslov na drugom jeziku (engleski)The frequency of stereotyped behaviors in children with isolated visual impairments and children with visual impairments and additional disabilities
Povjerenstvo za obranuSonja Alimović (predsjednik povjerenstva)
Ante Bilić-Prcić (član povjerenstva)
Vlatka Penava (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaEdukacijska rehabilitacija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra edukacijske rehabilitacije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. rehab. educ.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-16
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The aim of this thesis is to evaluate and compare the frequency, incidence and duration of stereotyped behaviors in children with isolated visual impairments and children with visual impairments and additional disabilities, and to determine the difference between the two groups. The Bielefeld Parents' Questionnaire for Blind and Sighted Infants and Preschoolers was used as the instrument of measurement. The sample consists of 10 preschool children with isolated visual impairments and 10 preschool children with visual impairments and additional disabilities. The data were analyzed and presented by descriptive statistics. The results on the incidence of stereotyped behaviors showed that more kinds of stereotyped behavior generally occur in children with visual impairments and additional multiple disabilities, and that they occur more often than in children with isolated visual impairments. Results suggest that the duration of stereotyped behaviors is slightly longer for children with visual impairments and additional multiple disabilities than children with isolated visual impairments. It can be concluded, from the obtained results, that there is no significant difference in the situations in which stereotyped behaviors occur in both observed groups. The research confirmed the hypotheses that more stereotyped behaviors occur in children with visual impairments and additional disabilities, and that those behaviors last longer than in children with isolated visual impairments. The study did not confirm the hypothesis that the situations in which stereotyped behaviors occur differ between the two groups.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)stereotyped behaviors visual impairments visual impairments and additional disabilities
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:432519
PohranioIvanka Šarić