diplomski rad
Učestalost stereotipnih ponašanja kod djece s izoliranim oštećenjem vida i djece s oštećenjem vida i dodatnim utjecajnim teškoćama

Nikolina Horvat (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet