diplomski rad
Mogućnosti za poticanje jezičnih sposobnosti u okviru potpomognute komunikacije

Ana Bušić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovMogućnosti za poticanje jezičnih sposobnosti u okviru potpomognute komunikacije
AutorAna Bušić
Voditelj/MentorJasmina Ivšac Pavliša (mentor)
Sažetak rada
Složene komunikacijske potrebe postoje onda kada osoba ne može ostvariti svoje svakodnevne komunikacijske potrebe uobičajenim načinima komunikacije. S obzirom na to da osobe sa složenim komunikacijskim potrebama ne mogu komunicirati uobičajenim načinima komunikacije, razvoj sustava potpomognute komunikacije (PK) omogućio im je komunikaciju na drugačiji način. Potpomognuta komunikacija je integrirana skupina sastavnica - simbola, pomagala, strategija i tehnika koje korisnici upotrebljavaju s ciljem ostvarivanja i poboljšanja komunikacije. Istraživanja su pokazala da osobe sa složenim komunikacijskim potrebama imaju teškoće u svim jezičnim sastavnicama. Stoga je kod osoba sa složenim komunikacijskim potrebama ključno poticati jezične sposobnosti pomoću sustava potpomognute komunikacije. Jezične sposobnosti su ključne za razvoj pismenosti. Osobama koje koriste potpomognutu komunikaciju, pismenost olakšava uspješno sudjelovanje i djelovanje u različitim okruženjima te omogućava pristup velikom broju sofisticiranih sustava potpomognute komunikacije koji korisnicima omogućavaju izražavanje svojih misli kroz kombinaciju simbola i ortografije. Usvajanje pismenosti je također otežano za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama. Stoga je kod osoba sa složenim komunikacijskim potrebama, osim jezika, važno poticati i pismenost. U kontekstu potpomognute komunikacije važno je razlikovati sržni i rubni rječnik. Sržni rječnik čine riječi i poruke koje se često pojavljuju u nekom jeziku. Riječi sržnog rječnika čine 80% riječi koje se koriste u svakodnevnoj komunikaciji i ključne su za jezični razvoj. Rubni rječnik čine riječi koje se rjeđe pojavljuju i koriste nego riječi sržnog rječnika. Riječima rubnog rječnika označavaju se interesi, aktivnosti, okolina, osobni stil, pripadnost određenoj dobnoj skupini. S obzirom da je sržni rječnik ključan za jezični razvoj, sustavi potpomognute komunikacije trebali bi sadržavati upravo sržni rječnik, iako se pritom ne treba zanemariti rubni rječnik koji je odraz korisnikove osobnosti.
Ključne riječisložene komunikacijske potrebe potpomognuta komunikacija jezik pismenost sržni i rubni rječnik
Naslov na drugom jeziku (engleski)Options for Improvement of Language Skills in the Context of Augmentative and Alternative Communication
Povjerenstvo za obranuJasmina Ivšac Pavliša (predsjednik povjerenstva)
Draženka Blaži (član povjerenstva)
Emica Farago (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaLogopedija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra logopedije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. logoped.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-19
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Complex communication needs exist when individuals cannot meet their daily communication needs through their current methods of communication. Given the fact that people with complex communication needs cannot communicate in conventional ways of communication, the development of augmentative and alternative communication system (AAC) has enabled them to communicate in a different way. Augmentative and alternative communication system is an integrated group of components – symbols, aids, strategies, and techniques - used by individuals to enhance communication. Studies have shown that people with complex communication needs have difficulties in all language components. Consequently, improving language skills through a system of augmentative and alternnative communication in people with complex communication needs is crucial. Language skills are essential for literacy development. For people who rely on AAC, literacy skills facilitate successful participation at multiple levels across a variety of environments and provide access to a range of sophisticated AAC systems that allow them to express their thoughts through a combination of symbols and orthography. Literacy acquisition is also difficult for people with complex communication needs. Therefore, in people with complex communication needs, it is important to improve literacy in addition to the language. In the context of AAC, it is important to distinguish core vocabulary and fringe vocabulary. Core vocabulary consists of words and messages that often appear in a language. The words of the core vocabulary make 80% of the words used in everyday communication and are essential for language development. Fringe vocabulary consists of words that are less likely to occur and use than the words of the core vocabulary. These are words that reflect an individual’s activities, interests, environment, personal style, and age group membership. Since the core vocabulary is essential for language development, the AAC systems should contain mostly core vocabulary, although the fringe vocabulary should not be ignored as it is a reflection of user's personality.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)complex communication needs augmentative and alternative communication language literacy core i fringe vocabulary
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:951362
PohranioIvanka Šarić