diplomski rad
Fonološka obrada djece s orofacijalnim rascjepima

Petra Lukačić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovFonološka obrada djece s orofacijalnim rascjepima
AutorPetra Lukačić
Voditelj/MentorDraženka Blaži (mentor)
Sažetak rada
Cilj ovog rada bio je ispitati komponente fonološke obrade kod djece s rascjepom predškolske dobi, usporediti ih s očekivanjima za dob te istražiti postoje li razlike u vještini fonološke obrade s obzirom na vrstu rascjepa. Uzorak ispitanika obuhvaća desetero djece s rascjepom kronološke dobi od 5;11 do 7;10 godina (prosječne kronološke dobi 6;07 godina), bez dodatnih teškoća. Jedan ispitanik ima rascjep tvrdog nepca, jedan ispitanik ima submukozni rascjep, četvero ispitanika ima rascjep mekog nepca te četvero ima rascjep tvrdog i mekog nepca. Za potrebe istraživanja korišteni su pojedini dijelovi PredČiP testa koji se odnose na zadatke za ispitivanje fonološke obrade, a to su zadaci brzog imenovanja, fonološke svjesnosti, imenovanja slova i fonološkog pamćenja. Izrađen je razvojni profil rezultata svakog ispitanika, gledana je uspješnost rješavanja svakog pojedinog zadatka te su uspoređeni prosječni rezultati u odnosu na različite vrste rascjepa. Rezultati pokazuju neujednačenost u razvijenosti vještina fonološke obrade kod djece s orofacijalnim rascjepima. Uredan rezultat na svim zadacima postiže 30% ispitanika, dok se kod ostalih uočavaju neujednačeni razvojni profili rezultata. Ukoliko se promatra prosječan uspjeh na testu, tada 50% ispitanika ima uredno postignuće. Najviše teškoća prisutno je u zadacima kojima se ispituje fonološka svjesnost, rima i fonemska svjesnost, a najmanje grešaka bilo je na zadacima slogovne svjesnosti i brzog imenovanja. Prilikom usporedbe rezultata u odnosu na vrstu rascjepa, primjećuje se da ispitanici s rascjepom mekog nepca prosječno postižu uredan rezultat, a ispitanici s rascjepom mekog i tvrdog nepca prosječno postižu graničan rezultat. Ispitanik sa submukoznim rascjepom rezultatski se priklanja urednom postignuću, dok se ispitanik s rascjepom tvrdog nepca nalazi na granici urednog i graničnog postignuća. Navedeni rezultati ukazuju na postojanje određenih teškoća u različitim komponentama fonološke obrade kod djece s orofacijalnim rascjepima, kao i nešto slabije postignuće u djece s kompliciranijim i većim rascjepom (rascjep tvrdog i mekog nepca u odnosu na rascjep samo mekog nepca), ali zbog metodoloških nedostataka istraživanja rezultati se ne mogu generalizirati na svu populaciju djece s rascjepima.
Ključne riječifonološka obrada orofacijalni rascjepi predškolska dob
Naslov na drugom jeziku (engleski)Phonological processing of children with orafacial clefts
Povjerenstvo za obranuDraženka Blaži (predsjednik povjerenstva)
Jasmina Ivšac Pavliša (član povjerenstva)
Emica Farago (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaLogopedija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra logopedije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. logoped.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-19
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The aim of this study was to examine the components of phonological processing in preschool children with orofacial clefts, compare them with expectations for their age, and investigate whether there are differences in the components of phonological processing with respect to the type of cleft. The sample included ten children with clefts of chronological age between 5;11 and 7;10 years (average chronological age is 6;07 years), without additonal difficulties. One participant has the hard palate cleft, one participant has submucosal cleft, four participants have the soft palate cleft and four participants have both hard and soft palate clefts. For research purposes some parts of "PredČiP" tests were used that related to the tasks of testing phonological processing, and those were: the tasks of rapid naming, phonological awareness, letter naming and phonological memory. Developmental profile was made for each subject, the success of solving each individual task was monitored, and average results were compared in relation to different types of clefts. The results show unevenness in the development of phonological processing skills in children with orofacial clefts. Normal results on all tasks were achieved by 30% of participants, while in others we observed uneven result development profiles. If only average test results are observed, then 50% of participants have normal results. Most problems were present in the tasks which test phonological awareness, rhyme and phonemic awareness, and the least amount of errors were in stylistic awareness and rapid naming tasks. When comparing the results with respect to the type of cleft, we noticed that the participants with soft palate cleft achieve a normal result in average, while particpiants with both soft and hard palate cleft achieved borderline result on average. Participant with submucosal cleft adhered result-wise to normal test scores, while the participant with a hard palate cleft is on the verge of normal and borderline test scores. These results indicate the existence of some difficulties in the various components of phonological processing in children with orofacial clefts, as well as slightly lower test scores in children with complicated and greater clefts (both hard and soft palate cleft in relation to soft palate cleft only), but due to methodological shortcomings, research results cannot be generalized to the whole population of children with clefts.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)phonological processing orofacial clefts preschool age
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:510058
PohranioIvanka Šarić