diplomski rad
Usporedba programa tretmana muških i ženskih počinitelja nasilja u obitelji

Marina Vranić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet