diplomski rad
Usporedba percepcije maloljetničkog pravosuđa između centara za socijalnu skrb, državnih odvjetništava i sudova za mladež

Sabina Mandić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet