diplomski rad
Usporedba nasilja u mladenačkim vezama s obzirom na mjesto školovanja

Adriana Vučetić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Odsjek za poremećaje u ponašanju