diplomski rad
Usporedni prikaz općih metoda tretmana zatvorenika u zemljama Europske unije

Tena Novak (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet