diplomski rad
Iskustva roditelja djece s teškoćama u razvoju te razvojnim i socijalnim rizicima vezanima uz ranu intervenciju u Međimurskoj županiji

Marija Repalust (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet