diplomski rad
Uvođenje socijalnih priča kod djeteta s poremećajem socijalne komunikacije

Marija Zaninović (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet